KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 22-10-2020

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 23-10-2020. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-10-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-10-2020

Thứ Năm 8RN-3RN-1R - XSMB
Giải ĐB 48879
Giải nhất 43896
Giải nhì 96795 72578
Giải ba 14640 72640 05348 78416 40104 69172
Giải tư 2815 7032 3984 4841
Giải năm 1538 1116 9760 9404 7906 7237
Giải sáu 108 616 731
Giải bảy 96 81 35 00

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
0,6,42 0 0,8,42,6
8,3,4 1 63,5
3,7 2
3 5,1,8,7,2
02,8 4 1,02,8
Chục Số Đơn Vị
3,1,9 5
92,13,0 6 0
3 7 2,8,9
0,3,4,7 8 1,4
7 9 62,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-10-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
27
348
9039
6974
6360
1317
43304
91939
75897
92042
66340
84777
44074
20041
36499
28258
13073
687395
Quảng Trị
XSQT
48
142
5096
4923
0438
9534
49987
01931
78963
19068
32231
69394
71044
61354
41660
78986
40921
166271
Quảng Bình
XSQB
80
156
9726
3687
4241
4851
82104
51664
86060
74908
83897
08059
30320
80190
62389
41998
45293
728919

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,4 0 4 9 5 8
4 1 7 6 0
4 2 7 2,1,9,7 7 42,7,3
7 3 92 4,5 8
72,0 4 8,2,0,1 32,9 9 7,9,5
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 5 4
32,2,7 1 9,8 6 3,8,0
4 2 3,1 8 7 1
2,6 3 8,4,12 4,3,6 8 7,6
3,9,4,5 4 8,2,4 9 6,4
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,6,2,9 0 4,8 5 6,1,9
4,5 1 9 5,2 6 4,0
2 6,0 8,9 7
9 3 0,9 8 0,7,9
0,6 4 1 5,8,1 9 7,0,8,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-10-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 10K4
73
570
2513
7859
7146
7582
97063
03902
08699
73453
07033
72551
47074
95994
87902
09991
15264
702792
An Giang
XSAG - AG-10K4
96
537
2806
5730
8647
2474
46308
42981
95413
24302
54600
32648
23244
88861
19489
94693
83281
957643
Bình Thuận
XSBTH - 10K4
93
284
6208
7696
1335
4053
19837
40359
12160
37877
05802
70886
73399
75877
06144
90965
20476
395251

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 22 5 9,3,1
5,9 1 3 4 6 3,4
8,02,9 2 7 3,0,4
7,1,6,5,3 3 3 8 2
7,9,6 4 6 5,9 9 9,4,1,2
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,0 0 6,8,2,0 5
82,6 1 3 9,0 6 1
0 2 3,4 7 4
1,9,4 3 7,0 0,4 8 12,9
7,4 4 7,8,4,3 8 9 6,3
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 8,2 3,6 5 3,9,1
5 1 9,8,7 6 0,5
0 2 3,72 7 72,6
9,5 3 5,7 0 8 4,6
8,4 4 4 5,9 9 3,6,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-10-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
27
348
9039
6974
6360
1317
43304
91939
75897
92042
66340
84777
44074
20041
36499
28258
13073
687395
Quảng Trị
XSQT
48
142
5096
4923
0438
9534
49987
01931
78963
19068
32231
69394
71044
61354
41660
78986
40921
166271
Quảng Bình
XSQB
80
156
9726
3687
4241
4851
82104
51664
86060
74908
83897
08059
30320
80190
62389
41998
45293
728919

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,4 0 4 9 5 8
4 1 7 6 0
4 2 7 2,1,9,7 7 42,7,3
7 3 92 4,5 8
72,0 4 8,2,0,1 32,9 9 7,9,5
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 5 4
32,2,7 1 9,8 6 3,8,0
4 2 3,1 8 7 1
2,6 3 8,4,12 4,3,6 8 7,6
3,9,4,5 4 8,2,4 9 6,4
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,6,2,9 0 4,8 5 6,1,9
4,5 1 9 5,2 6 4,0
2 6,0 8,9 7
9 3 0,9 8 0,7,9
0,6 4 1 5,8,1 9 7,0,8,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-10-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 10K4
73
570
2513
7859
7146
7582
97063
03902
08699
73453
07033
72551
47074
95994
87902
09991
15264
702792
An Giang
XSAG - AG-10K4
96
537
2806
5730
8647
2474
46308
42981
95413
24302
54600
32648
23244
88861
19489
94693
83281
957643
Bình Thuận
XSBTH - 10K4
93
284
6208
7696
1335
4053
19837
40359
12160
37877
05802
70886
73399
75877
06144
90965
20476
395251

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 22 5 9,3,1
5,9 1 3 4 6 3,4
8,02,9 2 7 3,0,4
7,1,6,5,3 3 3 8 2
7,9,6 4 6 5,9 9 9,4,1,2
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,0 0 6,8,2,0 5
82,6 1 3 9,0 6 1
0 2 3,4 7 4
1,9,4 3 7,0 0,4 8 12,9
7,4 4 7,8,4,3 8 9 6,3
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 8,2 3,6 5 3,9,1
5 1 9,8,7 6 0,5
0 2 3,72 7 72,6
9,5 3 5,7 0 8 4,6
8,4 4 4 5,9 9 3,6,9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-10-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-10-2020

Thứ Năm 8RN-3RN-1R - XSMB
Giải ĐB 48879
Giải nhất 43896
Giải nhì 96795 72578
Giải ba 14640 72640 05348 78416 40104 69172
Giải tư 2815 7032 3984 4841
Giải năm 1538 1116 9760 9404 7906 7237
Giải sáu 108 616 731
Giải bảy 96 81 35 00

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
0,6,42 0 0,8,42,6
8,3,4 1 63,5
3,7 2
3 5,1,8,7,2
02,8 4 1,02,8
Chục Số Đơn Vị
3,1,9 5
92,13,0 6 0
3 7 2,8,9
0,3,4,7 8 1,4
7 9 62,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-10-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 10K4
73
570
2513
7859
7146
7582
97063
03902
08699
73453
07033
72551
47074
95994
87902
09991
15264
702792
An Giang
XSAG - AG-10K4
96
537
2806
5730
8647
2474
46308
42981
95413
24302
54600
32648
23244
88861
19489
94693
83281
957643
Bình Thuận
XSBTH - 10K4
93
284
6208
7696
1335
4053
19837
40359
12160
37877
05802
70886
73399
75877
06144
90965
20476
395251

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 22 5 9,3,1
5,9 1 3 4 6 3,4
8,02,9 2 7 3,0,4
7,1,6,5,3 3 3 8 2
7,9,6 4 6 5,9 9 9,4,1,2
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,0 0 6,8,2,0 5
82,6 1 3 9,0 6 1
0 2 3,4 7 4
1,9,4 3 7,0 0,4 8 12,9
7,4 4 7,8,4,3 8 9 6,3
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 8,2 3,6 5 3,9,1
5 1 9,8,7 6 0,5
0 2 3,72 7 72,6
9,5 3 5,7 0 8 4,6
8,4 4 4 5,9 9 3,6,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-10-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
27
348
9039
6974
6360
1317
43304
91939
75897
92042
66340
84777
44074
20041
36499
28258
13073
687395
Quảng Trị
XSQT
48
142
5096
4923
0438
9534
49987
01931
78963
19068
32231
69394
71044
61354
41660
78986
40921
166271
Quảng Bình
XSQB
80
156
9726
3687
4241
4851
82104
51664
86060
74908
83897
08059
30320
80190
62389
41998
45293
728919

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,4 0 4 9 5 8
4 1 7 6 0
4 2 7 2,1,9,7 7 42,7,3
7 3 92 4,5 8
72,0 4 8,2,0,1 32,9 9 7,9,5
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 5 4
32,2,7 1 9,8 6 3,8,0
4 2 3,1 8 7 1
2,6 3 8,4,12 4,3,6 8 7,6
3,9,4,5 4 8,2,4 9 6,4
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,6,2,9 0 4,8 5 6,1,9
4,5 1 9 5,2 6 4,0
2 6,0 8,9 7
9 3 0,9 8 0,7,9
0,6 4 1 5,8,1 9 7,0,8,3

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-10-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-10-2020

Thứ Năm 8RN-3RN-1R - XSMB
Giải ĐB 48879
Giải nhất 43896
Giải nhì 96795 72578
Giải ba 14640 72640 05348 78416 40104 69172
Giải tư 2815 7032 3984 4841
Giải năm 1538 1116 9760 9404 7906 7237
Giải sáu 108 616 731
Giải bảy 96 81 35 00

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
0,6,42 0 0,8,42,6
8,3,4 1 63,5
3,7 2
3 5,1,8,7,2
02,8 4 1,02,8
Chục Số Đơn Vị
3,1,9 5
92,13,0 6 0
3 7 2,8,9
0,3,4,7 8 1,4
7 9 62,5

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số (KQ XS) chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xoso…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận cùng KQXS tại KetQuaMoiNhat

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả XS được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại Xskt phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, KQXS miền Nam, kết quả soxo miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– SX biết kết quả ngay (còn được gọi là sổ xố cào, XSKT bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).