KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 04-12-2020

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 05-12-2020. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 04-12-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 04-12-2020

Thứ Sáu 13TM-12TM- - XSMB
Giải ĐB 95549
Giải nhất 57855
Giải nhì 30983 43987
Giải ba 44682 38204 60811 61626 11315 52640
Giải tư 1247 1870 3209 7275
Giải năm 6903 4219 4375 4618 3690 4693
Giải sáu 507 535 808
Giải bảy 76 09 67 89

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,7,4 0 92,7,8,3,4
1 1 9,8,1,5
8 2 6
0,9,8 3 5
0 4 7,0,9
Chục Số Đơn Vị
3,72,1,5 5 5
7,2 6 7
6,0,4,8 7 6,52,0
0,1 8 9,2,3,7
02,8,1,4 9 0,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 04-12-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
08
381
7639
0779
3436
9562
99645
38489
49964
62319
01531
17831
02432
54121
13377
45880
07836
703559
Ninh Thuận
XSNT
37
737
2580
8051
2711
7205
50974
51986
07386
14859
33119
94736
02154
28342
19169
56321
65143
613578

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 8 4 5 9
8,32,2 1 9 32 6 2,4
6,3 2 1 7 7 9,7
3 9,62,12,2 0 8 1,9,0
6 4 5 3,7,8,1,5 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 5 0 5 1,9,4
5,1,2 1 1,9 82,3 6 9
4 2 1 32 7 4,8
4 3 72,6 7 8 0,62
7,5 4 2,3 5,1,6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 04-12-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 41VL49
15
720
0199
7577
6966
9523
18513
98884
41148
86498
97905
19833
22139
64265
20653
52541
35199
327742
Bình Dương
XSBD - 12KS49
06
018
3463
4889
0145
5735
92090
78486
46716
88053
52767
91263
67922
45727
80649
08607
47281
466967
Trà Vinh
XSTV - 29TV49
31
221
7441
1705
1426
5688
72213
66224
94569
30157
26964
68871
08248
04945
59361
45767
02342
503261

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 5 1,0,6 5 3
4 1 5,3 6 6 6,5
4 2 0,3 7 7 7
2,1,3,5 3 3,9 4,9 8 4
8 4 8,1,2 92,3 9 92,8
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9 0 6,7 4,3 5 3
8 1 8,6 0,8,1 6 32,72
2 2 2,7 62,2,0 7
62,5 3 5 1 8 9,6,1
4 5,9 8,4 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5 0,4 5 7
3,2,4,7,62 1 3 2 6 9,4,12,7
4 2 1,6,4 5,6 7 1
1 3 1 8,4 8 8
2,6 4 1,8,5,2 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 04-12-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
08
381
7639
0779
3436
9562
99645
38489
49964
62319
01531
17831
02432
54121
13377
45880
07836
703559
Ninh Thuận
XSNT
37
737
2580
8051
2711
7205
50974
51986
07386
14859
33119
94736
02154
28342
19169
56321
65143
613578

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 8 4 5 9
8,32,2 1 9 32 6 2,4
6,3 2 1 7 7 9,7
3 9,62,12,2 0 8 1,9,0
6 4 5 3,7,8,1,5 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 5 0 5 1,9,4
5,1,2 1 1,9 82,3 6 9
4 2 1 32 7 4,8
4 3 72,6 7 8 0,62
7,5 4 2,3 5,1,6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 04-12-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 41VL49
15
720
0199
7577
6966
9523
18513
98884
41148
86498
97905
19833
22139
64265
20653
52541
35199
327742
Bình Dương
XSBD - 12KS49
06
018
3463
4889
0145
5735
92090
78486
46716
88053
52767
91263
67922
45727
80649
08607
47281
466967
Trà Vinh
XSTV - 29TV49
31
221
7441
1705
1426
5688
72213
66224
94569
30157
26964
68871
08248
04945
59361
45767
02342
503261

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 5 1,0,6 5 3
4 1 5,3 6 6 6,5
4 2 0,3 7 7 7
2,1,3,5 3 3,9 4,9 8 4
8 4 8,1,2 92,3 9 92,8
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9 0 6,7 4,3 5 3
8 1 8,6 0,8,1 6 32,72
2 2 2,7 62,2,0 7
62,5 3 5 1 8 9,6,1
4 5,9 8,4 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5 0,4 5 7
3,2,4,7,62 1 3 2 6 9,4,12,7
4 2 1,6,4 5,6 7 1
1 3 1 8,4 8 8
2,6 4 1,8,5,2 6 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 04-12-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 04-12-2020

Thứ Sáu 13TM-12TM- - XSMB
Giải ĐB 95549
Giải nhất 57855
Giải nhì 30983 43987
Giải ba 44682 38204 60811 61626 11315 52640
Giải tư 1247 1870 3209 7275
Giải năm 6903 4219 4375 4618 3690 4693
Giải sáu 507 535 808
Giải bảy 76 09 67 89

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,7,4 0 92,7,8,3,4
1 1 9,8,1,5
8 2 6
0,9,8 3 5
0 4 7,0,9
Chục Số Đơn Vị
3,72,1,5 5 5
7,2 6 7
6,0,4,8 7 6,52,0
0,1 8 9,2,3,7
02,8,1,4 9 0,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 04-12-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 41VL49
15
720
0199
7577
6966
9523
18513
98884
41148
86498
97905
19833
22139
64265
20653
52541
35199
327742
Bình Dương
XSBD - 12KS49
06
018
3463
4889
0145
5735
92090
78486
46716
88053
52767
91263
67922
45727
80649
08607
47281
466967
Trà Vinh
XSTV - 29TV49
31
221
7441
1705
1426
5688
72213
66224
94569
30157
26964
68871
08248
04945
59361
45767
02342
503261

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 5 1,0,6 5 3
4 1 5,3 6 6 6,5
4 2 0,3 7 7 7
2,1,3,5 3 3,9 4,9 8 4
8 4 8,1,2 92,3 9 92,8
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9 0 6,7 4,3 5 3
8 1 8,6 0,8,1 6 32,72
2 2 2,7 62,2,0 7
62,5 3 5 1 8 9,6,1
4 5,9 8,4 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5 0,4 5 7
3,2,4,7,62 1 3 2 6 9,4,12,7
4 2 1,6,4 5,6 7 1
1 3 1 8,4 8 8
2,6 4 1,8,5,2 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 04-12-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
08
381
7639
0779
3436
9562
99645
38489
49964
62319
01531
17831
02432
54121
13377
45880
07836
703559
Ninh Thuận
XSNT
37
737
2580
8051
2711
7205
50974
51986
07386
14859
33119
94736
02154
28342
19169
56321
65143
613578

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 8 4 5 9
8,32,2 1 9 32 6 2,4
6,3 2 1 7 7 9,7
3 9,62,12,2 0 8 1,9,0
6 4 5 3,7,8,1,5 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 5 0 5 1,9,4
5,1,2 1 1,9 82,3 6 9
4 2 1 32 7 4,8
4 3 72,6 7 8 0,62
7,5 4 2,3 5,1,6 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 04-12-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 04-12-2020

Thứ Sáu 13TM-12TM- - XSMB
Giải ĐB 95549
Giải nhất 57855
Giải nhì 30983 43987
Giải ba 44682 38204 60811 61626 11315 52640
Giải tư 1247 1870 3209 7275
Giải năm 6903 4219 4375 4618 3690 4693
Giải sáu 507 535 808
Giải bảy 76 09 67 89

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,7,4 0 92,7,8,3,4
1 1 9,8,1,5
8 2 6
0,9,8 3 5
0 4 7,0,9
Chục Số Đơn Vị
3,72,1,5 5 5
7,2 6 7
6,0,4,8 7 6,52,0
0,1 8 9,2,3,7
02,8,1,4 9 0,3

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số (KQ XS) chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xoso…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận cùng KQXS tại KetQuaMoiNhat

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả XS được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại Xskt phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, KQXS miền Nam, kết quả soxo miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– SX biết kết quả ngay (còn được gọi là sổ xố cào, XSKT bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).