KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 22-02-2019

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 23-02-2019. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-02-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-02-2019

Thứ Sáu 9LN-7LN-11 - XSMB
Giải ĐB 34463
Giải nhất 53655
Giải nhì 12230 26939
Giải ba 82980 72735 58528 56062 51814 75106
Giải tư 3784 9200 1013 6658
Giải năm 0798 6373 1295 7962 8436 2527
Giải sáu 205 320 069
Giải bảy 83 44 86 90

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,2,0,8,3 0 5,0,6
1 3,4
62 2 0,7,8
8,7,1,6 3 6,5,0,9
4,8,1 4 4
Chục Số Đơn Vị
0,9,3,5 5 8,5
8,3,0 6 9,22,3
2 7 3
9,5,2 8 3,6,4,0
6,3 9 0,8,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-02-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
25
183
2568
6965
2702
5481
32786
36056
75881
58991
45414
62206
02880
54641
76685
70816
54761
174177
Ninh Thuận
XSNT
17
610
5320
2210
2398
4000
12745
83811
36377
00310
07864
08389
78890
20665
77958
69991
47118
813129

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 2,6 2,6,8 5 6
82,9,4,6 1 4,6 8,5,0,1 6 8,5,1
0 2 5 7 7 7
8 3 6 8 3,12,6,0,5
1 4 1 9 1
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
13,2,0,9 0 0 4,6 5 8
1,9 1 7,03,1,8 6 4,5
2 0,9 1,7 7 7
3 9,5,1 8 9
6 4 5 8,2 9 8,0,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-02-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL08
09
718
6498
2500
4291
1761
39088
22198
43814
30400
64856
88438
23331
43668
12263
11478
03106
453099
Bình Dương
XSBD - 02KS08
56
584
6333
3906
6025
6820
68082
67836
74093
57869
60247
83659
49272
41612
31187
01343
92523
072923
Trà Vinh
XSTV - 28TV08
88
613
8729
5780
9506
3301
16920
34445
35567
73769
77544
29311
45795
48367
52674
65440
55195
216780

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
02 0 9,02,6 5 6
9,6,3 1 8,4 5,0 6 1,8,3
2 7 8
6 3 8,1 1,92,8,3,6,7 8 8
1 4 0,9 9 82,1,9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 6 2 5 6,9
1 2 5,0,3 6 9
8,7,1 2 5,0,32 4,8 7 2
3,9,4,22 3 3,6 8 4,2,7
8 4 7,3 6,5 9 3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
82,2,4 0 6,1 4,92 5
0,1 1 3,1 0 6 72,9
2 9,0 62 7 4
1 3 8 8 8,02
4,7 4 5,4,0 2,6 9 52

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-02-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
25
183
2568
6965
2702
5481
32786
36056
75881
58991
45414
62206
02880
54641
76685
70816
54761
174177
Ninh Thuận
XSNT
17
610
5320
2210
2398
4000
12745
83811
36377
00310
07864
08389
78890
20665
77958
69991
47118
813129

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 2,6 2,6,8 5 6
82,9,4,6 1 4,6 8,5,0,1 6 8,5,1
0 2 5 7 7 7
8 3 6 8 3,12,6,0,5
1 4 1 9 1
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
13,2,0,9 0 0 4,6 5 8
1,9 1 7,03,1,8 6 4,5
2 0,9 1,7 7 7
3 9,5,1 8 9
6 4 5 8,2 9 8,0,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-02-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL08
09
718
6498
2500
4291
1761
39088
22198
43814
30400
64856
88438
23331
43668
12263
11478
03106
453099
Bình Dương
XSBD - 02KS08
56
584
6333
3906
6025
6820
68082
67836
74093
57869
60247
83659
49272
41612
31187
01343
92523
072923
Trà Vinh
XSTV - 28TV08
88
613
8729
5780
9506
3301
16920
34445
35567
73769
77544
29311
45795
48367
52674
65440
55195
216780

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
02 0 9,02,6 5 6
9,6,3 1 8,4 5,0 6 1,8,3
2 7 8
6 3 8,1 1,92,8,3,6,7 8 8
1 4 0,9 9 82,1,9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 6 2 5 6,9
1 2 5,0,3 6 9
8,7,1 2 5,0,32 4,8 7 2
3,9,4,22 3 3,6 8 4,2,7
8 4 7,3 6,5 9 3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
82,2,4 0 6,1 4,92 5
0,1 1 3,1 0 6 72,9
2 9,0 62 7 4
1 3 8 8 8,02
4,7 4 5,4,0 2,6 9 52

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-02-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-02-2019

Thứ Sáu 9LN-7LN-11 - XSMB
Giải ĐB 34463
Giải nhất 53655
Giải nhì 12230 26939
Giải ba 82980 72735 58528 56062 51814 75106
Giải tư 3784 9200 1013 6658
Giải năm 0798 6373 1295 7962 8436 2527
Giải sáu 205 320 069
Giải bảy 83 44 86 90

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,2,0,8,3 0 5,0,6
1 3,4
62 2 0,7,8
8,7,1,6 3 6,5,0,9
4,8,1 4 4
Chục Số Đơn Vị
0,9,3,5 5 8,5
8,3,0 6 9,22,3
2 7 3
9,5,2 8 3,6,4,0
6,3 9 0,8,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-02-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL08
09
718
6498
2500
4291
1761
39088
22198
43814
30400
64856
88438
23331
43668
12263
11478
03106
453099
Bình Dương
XSBD - 02KS08
56
584
6333
3906
6025
6820
68082
67836
74093
57869
60247
83659
49272
41612
31187
01343
92523
072923
Trà Vinh
XSTV - 28TV08
88
613
8729
5780
9506
3301
16920
34445
35567
73769
77544
29311
45795
48367
52674
65440
55195
216780

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
02 0 9,02,6 5 6
9,6,3 1 8,4 5,0 6 1,8,3
2 7 8
6 3 8,1 1,92,8,3,6,7 8 8
1 4 0,9 9 82,1,9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 6 2 5 6,9
1 2 5,0,3 6 9
8,7,1 2 5,0,32 4,8 7 2
3,9,4,22 3 3,6 8 4,2,7
8 4 7,3 6,5 9 3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
82,2,4 0 6,1 4,92 5
0,1 1 3,1 0 6 72,9
2 9,0 62 7 4
1 3 8 8 8,02
4,7 4 5,4,0 2,6 9 52

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-02-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
25
183
2568
6965
2702
5481
32786
36056
75881
58991
45414
62206
02880
54641
76685
70816
54761
174177
Ninh Thuận
XSNT
17
610
5320
2210
2398
4000
12745
83811
36377
00310
07864
08389
78890
20665
77958
69991
47118
813129

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 2,6 2,6,8 5 6
82,9,4,6 1 4,6 8,5,0,1 6 8,5,1
0 2 5 7 7 7
8 3 6 8 3,12,6,0,5
1 4 1 9 1
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
13,2,0,9 0 0 4,6 5 8
1,9 1 7,03,1,8 6 4,5
2 0,9 1,7 7 7
3 9,5,1 8 9
6 4 5 8,2 9 8,0,1

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-02-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-02-2019

Thứ Sáu 9LN-7LN-11 - XSMB
Giải ĐB 34463
Giải nhất 53655
Giải nhì 12230 26939
Giải ba 82980 72735 58528 56062 51814 75106
Giải tư 3784 9200 1013 6658
Giải năm 0798 6373 1295 7962 8436 2527
Giải sáu 205 320 069
Giải bảy 83 44 86 90

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,2,0,8,3 0 5,0,6
1 3,4
62 2 0,7,8
8,7,1,6 3 6,5,0,9
4,8,1 4 4
Chục Số Đơn Vị
0,9,3,5 5 8,5
8,3,0 6 9,22,3
2 7 3
9,5,2 8 3,6,4,0
6,3 9 0,8,5

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).