KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 20-09-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 22-09-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-09-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-09-2018

Thứ Năm Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15ZB-
Giải ĐB 03096
Giải nhất 58682
Giải nhì 04578 29574
Giải ba 24877 52536 80289 13331 15632 53890
Giải tư 3136 0329 0063 5939
Giải năm 9999 8675 0488 7855 3699 9768
Giải sáu 128 326 981
Giải bảy 82 36 62 41

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9 0
4,8,3 1
82,6,3 2 8,6,9
6 3 63,9,1,2
7 4 1
Chục Số Đơn Vị
7,5 5 5
33,2,9 6 2,8,3
7 7 5,7,8,4
2,8,6,7 8 22,1,8,9
92,2,3,8 9 92,0,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-09-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
13
954
3471
1775
7885
2805
39255
39038
69777
37173
80910
22255
22406
85785
81879
96144
85192
692579
Quảng Trị
XSQT
80
129
2069
4314
7423
7077
73893
06205
98497
58252
13292
96561
47844
59685
84818
09362
45596
453400
Quảng Bình
XSQB
02
866
1181
5532
1613
1973
66568
76184
21388
81940
08660
04263
22146
07429
50150
05616
44845
495312

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 5,6 7,82,0,52 5 4,52
7 1 3,0 0 6
9 2 7 7 1,5,7,3,92
1,7 3 8 3 8 52
5,4 4 4 72 9 2
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,0 0 5,0 0,8 5 2
6 1 4,8 9 6 9,1,2
5,9,6 2 9,3 7,9 7 7
2,9 3 1 8 0,5
1,4 4 4 2,6 9 3,7,2,6
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,6,5 0 2 4 5 0
8 1 3,6,2 6,4,1 6 6,8,0,3
0,3,1 2 9 7 3
1,7,6 3 2 6,8 8 1,4,8
8 4 0,6,5 2 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-09-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 9K3
60
913
3652
9099
6821
5481
24293
46559
99712
03529
06113
15606
89134
37302
99287
02857
86704
263285
An Giang
XSAG - AG-9K3
59
915
1463
3830
6146
9225
87192
53245
40123
10631
60441
23929
65041
49178
69140
77138
56991
757816
Bình Thuận
XSBTH - 9K3
99
922
4545
7941
8998
5765
75500
82453
73579
80148
84315
56393
72124
74035
04728
95380
01196
207155

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 6,2,4 8 5 2,9,7
2,8 1 32,2 0 6 0
5,1,0 2 1,9 8,5 7
12,9 3 4 8 1,7,5
3,0 4 9,5,2 9 9,3
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,4 0 1,2,4 5 9
3,42,9 1 5,6 4,1 6 3
9 2 5,3,9 7 8
6,2 3 0,1,8 7,3 8
4 6,5,12,0 5,2 9 2,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,8 0 0 4,6,1,3,5 5 3,5
4 1 5 9 6 5
2 2 2,4,8 7 9
5,9 3 5 9,4,2 8 0
2 4 5,1,8 9,7 9 9,8,3,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-09-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
13
954
3471
1775
7885
2805
39255
39038
69777
37173
80910
22255
22406
85785
81879
96144
85192
692579
Quảng Trị
XSQT
80
129
2069
4314
7423
7077
73893
06205
98497
58252
13292
96561
47844
59685
84818
09362
45596
453400
Quảng Bình
XSQB
02
866
1181
5532
1613
1973
66568
76184
21388
81940
08660
04263
22146
07429
50150
05616
44845
495312

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 5,6 7,82,0,52 5 4,52
7 1 3,0 0 6
9 2 7 7 1,5,7,3,92
1,7 3 8 3 8 52
5,4 4 4 72 9 2
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,0 0 5,0 0,8 5 2
6 1 4,8 9 6 9,1,2
5,9,6 2 9,3 7,9 7 7
2,9 3 1 8 0,5
1,4 4 4 2,6 9 3,7,2,6
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,6,5 0 2 4 5 0
8 1 3,6,2 6,4,1 6 6,8,0,3
0,3,1 2 9 7 3
1,7,6 3 2 6,8 8 1,4,8
8 4 0,6,5 2 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-09-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 9K3
60
913
3652
9099
6821
5481
24293
46559
99712
03529
06113
15606
89134
37302
99287
02857
86704
263285
An Giang
XSAG - AG-9K3
59
915
1463
3830
6146
9225
87192
53245
40123
10631
60441
23929
65041
49178
69140
77138
56991
757816
Bình Thuận
XSBTH - 9K3
99
922
4545
7941
8998
5765
75500
82453
73579
80148
84315
56393
72124
74035
04728
95380
01196
207155

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 6,2,4 8 5 2,9,7
2,8 1 32,2 0 6 0
5,1,0 2 1,9 8,5 7
12,9 3 4 8 1,7,5
3,0 4 9,5,2 9 9,3
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,4 0 1,2,4 5 9
3,42,9 1 5,6 4,1 6 3
9 2 5,3,9 7 8
6,2 3 0,1,8 7,3 8
4 6,5,12,0 5,2 9 2,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,8 0 0 4,6,1,3,5 5 3,5
4 1 5 9 6 5
2 2 2,4,8 7 9
5,9 3 5 9,4,2 8 0
2 4 5,1,8 9,7 9 9,8,3,6

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-09-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-09-2018

Thứ Năm Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15ZB-
Giải ĐB 03096
Giải nhất 58682
Giải nhì 04578 29574
Giải ba 24877 52536 80289 13331 15632 53890
Giải tư 3136 0329 0063 5939
Giải năm 9999 8675 0488 7855 3699 9768
Giải sáu 128 326 981
Giải bảy 82 36 62 41

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9 0
4,8,3 1
82,6,3 2 8,6,9
6 3 63,9,1,2
7 4 1
Chục Số Đơn Vị
7,5 5 5
33,2,9 6 2,8,3
7 7 5,7,8,4
2,8,6,7 8 22,1,8,9
92,2,3,8 9 92,0,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-09-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 9K3
60
913
3652
9099
6821
5481
24293
46559
99712
03529
06113
15606
89134
37302
99287
02857
86704
263285
An Giang
XSAG - AG-9K3
59
915
1463
3830
6146
9225
87192
53245
40123
10631
60441
23929
65041
49178
69140
77138
56991
757816
Bình Thuận
XSBTH - 9K3
99
922
4545
7941
8998
5765
75500
82453
73579
80148
84315
56393
72124
74035
04728
95380
01196
207155

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 6,2,4 8 5 2,9,7
2,8 1 32,2 0 6 0
5,1,0 2 1,9 8,5 7
12,9 3 4 8 1,7,5
3,0 4 9,5,2 9 9,3
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,4 0 1,2,4 5 9
3,42,9 1 5,6 4,1 6 3
9 2 5,3,9 7 8
6,2 3 0,1,8 7,3 8
4 6,5,12,0 5,2 9 2,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,8 0 0 4,6,1,3,5 5 3,5
4 1 5 9 6 5
2 2 2,4,8 7 9
5,9 3 5 9,4,2 8 0
2 4 5,1,8 9,7 9 9,8,3,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-09-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
13
954
3471
1775
7885
2805
39255
39038
69777
37173
80910
22255
22406
85785
81879
96144
85192
692579
Quảng Trị
XSQT
80
129
2069
4314
7423
7077
73893
06205
98497
58252
13292
96561
47844
59685
84818
09362
45596
453400
Quảng Bình
XSQB
02
866
1181
5532
1613
1973
66568
76184
21388
81940
08660
04263
22146
07429
50150
05616
44845
495312

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 5,6 7,82,0,52 5 4,52
7 1 3,0 0 6
9 2 7 7 1,5,7,3,92
1,7 3 8 3 8 52
5,4 4 4 72 9 2
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,0 0 5,0 0,8 5 2
6 1 4,8 9 6 9,1,2
5,9,6 2 9,3 7,9 7 7
2,9 3 1 8 0,5
1,4 4 4 2,6 9 3,7,2,6
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,6,5 0 2 4 5 0
8 1 3,6,2 6,4,1 6 6,8,0,3
0,3,1 2 9 7 3
1,7,6 3 2 6,8 8 1,4,8
8 4 0,6,5 2 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-09-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-09-2018

Thứ Năm Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15ZB-
Giải ĐB 03096
Giải nhất 58682
Giải nhì 04578 29574
Giải ba 24877 52536 80289 13331 15632 53890
Giải tư 3136 0329 0063 5939
Giải năm 9999 8675 0488 7855 3699 9768
Giải sáu 128 326 981
Giải bảy 82 36 62 41

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9 0
4,8,3 1
82,6,3 2 8,6,9
6 3 63,9,1,2
7 4 1
Chục Số Đơn Vị
7,5 5 5
33,2,9 6 2,8,3
7 7 5,7,8,4
2,8,6,7 8 22,1,8,9
92,2,3,8 9 92,0,6

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).