KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 20-01-2019

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 21-01-2019. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-01-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-01-2019

Chữ Nhật 15GZ-4GZ-2 - XSMB
Giải ĐB 65208
Giải nhất 55223
Giải nhì 07010 34387
Giải ba 20869 01911 46035 14971 85545 83460
Giải tư 7858 6779 2452 3511
Giải năm 0574 6987 0889 1676 3179 8622
Giải sáu 547 914 882
Giải bảy 72 54 95 92

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
6,1 0 8
12,7 1 4,12,0
7,9,8,2,5 2 2,3
2 3 5
5,1,7 4 7,5
Chục Số Đơn Vị
9,3,4 5 4,8,2
7 6 9,0
4,82 7 2,4,6,92,1
5,0 8 2,72,9
8,72,6 9 5,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-01-2019

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
50
244
5590
0650
9631
4299
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
54998
36670
13055
18025
558476
Khánh Hòa
XSKH
30
845
4244
6546
0422
7981
23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840
29303
98496
90890
03511
766453

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,9,7 0 4 1,5,2 5 02,3,5
3 1 3,5 7 6
2 9,5 7 0,6
5,1 3 1,4 9 8
42,0,3 4 42 9,2 9 0,9,8
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,4,9 0 7,3 4,3,2 5 6,3
8,6,1 1 1 4,5,9 6 1
2,8 2 2,5 0 7
0,5 3 0,5 8 1,2
4 4 5,4,6,0 9 6,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-01-2019

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-1C
67
834
9112
5087
7750
8488
18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575
01328
92635
72465
11370
325576
Kiên Giang
XSKG - 1K3
58
477
0876
7857
3922
0638
26380
52263
85666
66988
20691
54025
54769
56335
55484
23992
26455
922234
Đà Lạt
XSDL - ĐL1K3
03
655
4386
9571
4615
4691
08775
64158
12801
72242
53807
81468
00301
92449
49262
51709
01738
339619

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,7 0 8,2 7,3,6 5 0,1
5 1 2 9,7 6 7,5
1,8,0,2 2 2,8 6,8 7 5,0,6
3 4,5 8,0,2 8 7,8,2
3 4 9 6
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 2,3,5 5 8,7,5
9 1 7,6 6 3,6,9
2,9 2 2,5 7,5 7 7,6
6 3 8,5,4 5,3,8 8 0,8,4
8,3 4 6 9 1,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,12,7,9 5,1,7 5 5,8
7,9,02 1 5,9 8 6 8,2
4,6 2 0 7 1,5
0 3 8 5,6,3 8 6
4 2,9 4,0,1 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-01-2019

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
50
244
5590
0650
9631
4299
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
54998
36670
13055
18025
558476
Khánh Hòa
XSKH
30
845
4244
6546
0422
7981
23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840
29303
98496
90890
03511
766453

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,9,7 0 4 1,5,2 5 02,3,5
3 1 3,5 7 6
2 9,5 7 0,6
5,1 3 1,4 9 8
42,0,3 4 42 9,2 9 0,9,8
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,4,9 0 7,3 4,3,2 5 6,3
8,6,1 1 1 4,5,9 6 1
2,8 2 2,5 0 7
0,5 3 0,5 8 1,2
4 4 5,4,6,0 9 6,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-01-2019

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-1C
67
834
9112
5087
7750
8488
18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575
01328
92635
72465
11370
325576
Kiên Giang
XSKG - 1K3
58
477
0876
7857
3922
0638
26380
52263
85666
66988
20691
54025
54769
56335
55484
23992
26455
922234
Đà Lạt
XSDL - ĐL1K3
03
655
4386
9571
4615
4691
08775
64158
12801
72242
53807
81468
00301
92449
49262
51709
01738
339619

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,7 0 8,2 7,3,6 5 0,1
5 1 2 9,7 6 7,5
1,8,0,2 2 2,8 6,8 7 5,0,6
3 4,5 8,0,2 8 7,8,2
3 4 9 6
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 2,3,5 5 8,7,5
9 1 7,6 6 3,6,9
2,9 2 2,5 7,5 7 7,6
6 3 8,5,4 5,3,8 8 0,8,4
8,3 4 6 9 1,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,12,7,9 5,1,7 5 5,8
7,9,02 1 5,9 8 6 8,2
4,6 2 0 7 1,5
0 3 8 5,6,3 8 6
4 2,9 4,0,1 9 1

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-01-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-01-2019

Chữ Nhật 15GZ-4GZ-2 - XSMB
Giải ĐB 65208
Giải nhất 55223
Giải nhì 07010 34387
Giải ba 20869 01911 46035 14971 85545 83460
Giải tư 7858 6779 2452 3511
Giải năm 0574 6987 0889 1676 3179 8622
Giải sáu 547 914 882
Giải bảy 72 54 95 92

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
6,1 0 8
12,7 1 4,12,0
7,9,8,2,5 2 2,3
2 3 5
5,1,7 4 7,5
Chục Số Đơn Vị
9,3,4 5 4,8,2
7 6 9,0
4,82 7 2,4,6,92,1
5,0 8 2,72,9
8,72,6 9 5,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-01-2019

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-1C
67
834
9112
5087
7750
8488
18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575
01328
92635
72465
11370
325576
Kiên Giang
XSKG - 1K3
58
477
0876
7857
3922
0638
26380
52263
85666
66988
20691
54025
54769
56335
55484
23992
26455
922234
Đà Lạt
XSDL - ĐL1K3
03
655
4386
9571
4615
4691
08775
64158
12801
72242
53807
81468
00301
92449
49262
51709
01738
339619

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,7 0 8,2 7,3,6 5 0,1
5 1 2 9,7 6 7,5
1,8,0,2 2 2,8 6,8 7 5,0,6
3 4,5 8,0,2 8 7,8,2
3 4 9 6
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 2,3,5 5 8,7,5
9 1 7,6 6 3,6,9
2,9 2 2,5 7,5 7 7,6
6 3 8,5,4 5,3,8 8 0,8,4
8,3 4 6 9 1,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,12,7,9 5,1,7 5 5,8
7,9,02 1 5,9 8 6 8,2
4,6 2 0 7 1,5
0 3 8 5,6,3 8 6
4 2,9 4,0,1 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-01-2019

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
50
244
5590
0650
9631
4299
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
54998
36670
13055
18025
558476
Khánh Hòa
XSKH
30
845
4244
6546
0422
7981
23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840
29303
98496
90890
03511
766453

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,9,7 0 4 1,5,2 5 02,3,5
3 1 3,5 7 6
2 9,5 7 0,6
5,1 3 1,4 9 8
42,0,3 4 42 9,2 9 0,9,8
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,4,9 0 7,3 4,3,2 5 6,3
8,6,1 1 1 4,5,9 6 1
2,8 2 2,5 0 7
0,5 3 0,5 8 1,2
4 4 5,4,6,0 9 6,0

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-01-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-01-2019

Chữ Nhật 15GZ-4GZ-2 - XSMB
Giải ĐB 65208
Giải nhất 55223
Giải nhì 07010 34387
Giải ba 20869 01911 46035 14971 85545 83460
Giải tư 7858 6779 2452 3511
Giải năm 0574 6987 0889 1676 3179 8622
Giải sáu 547 914 882
Giải bảy 72 54 95 92

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
6,1 0 8
12,7 1 4,12,0
7,9,8,2,5 2 2,3
2 3 5
5,1,7 4 7,5
Chục Số Đơn Vị
9,3,4 5 4,8,2
7 6 9,0
4,82 7 2,4,6,92,1
5,0 8 2,72,9
8,72,6 9 5,2

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).