KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 29-04-2017

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 30-04-2017. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 29-04-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 29-04-2017

Thứ Bảy Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12UR-3UR-15UR
Giải ĐB 54621
Giải nhất 45168
Giải nhì 79790 49952
Giải ba 88360 30891 99629 70422 98040 58497
Giải tư 0421 5420 5427 8175
Giải năm 3361 1404 2466 2301 4035 0544
Giải sáu 272 369 077
Giải bảy 95 84 58 38

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
2,6,4,9 0 4,1
6,0,22,9 1
7,2,5 2 12,0,7,9,2
3 8,5
8,0,4 4 4,0
Chục Số Đơn Vị
9,3,7 5 8,2
6 6 9,1,6,0,8
7,2,9 7 2,7,5
5,3,6 8 4
6,2 9 5,1,7,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 29-04-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
78
112
9923
4842
8772
5862
44238
97352
20983
77242
96437
61874
79839
73156
88071
45164
80944
649112
Quảng Ngãi
XSQNG
35
584
1180
9521
7399
0965
71206
15952
03849
24960
08919
76010
99079
99628
56501
76837
90127
602089
Đắk Nông
XSDNO
37
298
2151
9241
9241
4740
29593
24807
77242
53875
94070
83435
87741
32211
73418
69456
24770
526172

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5 2,6
7 1 22 5 6 2,4
12,42,7,6,5 2 3 3 7 8,2,4,1
2,8 3 8,7,9 7,3 8 3
7,6,4 4 22,4 3 9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,6,1 0 6,1 3,6 5 2
2,0 1 9,0 0 6 5,0
5 2 1,8,7 3,2 7 9
3 5,7 2 8 4,0,9
8 4 9 9,4,1,7,8 9 9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,72 0 7 7,3 5 1,6
5,43,1 1 1,8 5 6
4,7 2 3,0 7 5,02,2
9 3 7,5 9,1 8
4 13,0,2 9 8,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 29-04-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 4E7
32
067
4541
3072
6381
3164
48149
31208
29904
12457
32914
61843
42074
02199
40762
12996
34121
003506
Long An
XSLA - 4K5
39
319
2782
5757
8215
7384
27052
55383
30629
42110
38388
64494
44484
17937
92030
44445
63568
629682
Bình Phước
XSBP - 4K5
30
464
4116
2929
0952
7850
13531
16779
82887
43619
30651
80432
61820
29200
73466
08787
10704
430362
Hậu Giang
XSHG - K5T4
70
211
7458
8861
0992
9130
44700
46195
85403
92631
87022
32660
65374
03605
81156
30098
76402
307812

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,4,6 5 7
4,8,2 1 4 9,0 6 7,4,2
3,7,6 2 1 6,5 7 2,4
4 3 2 0 8 1
6,0,1,7 4 1,9,3 4,9 9 9,6
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,3 0 1,4 5 7,2
1 9,5,0 6 8
82,5 2 9 5,3 7
8 3 9,7,0 8,6 8 22,42,3,8
82,9 4 5 3,1,2 9 4
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,5,2,0 0 0,4 5 2,0,1
3,5 1 6,9 1,6 6 4,6,2
5,3,6 2 9,0 82 7 9
3 0,1,2 8 72
6,0 4 2,7,1 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,3,0,6 0 0,3,5,2 9,0 5 8,6
1,6,3 1 1,2 5 6 1,0
9,2,0,1 2 2 7 0,4
0 3 0,1 5,9 8
7 4 9 2,5,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 29-04-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
78
112
9923
4842
8772
5862
44238
97352
20983
77242
96437
61874
79839
73156
88071
45164
80944
649112
Quảng Ngãi
XSQNG
35
584
1180
9521
7399
0965
71206
15952
03849
24960
08919
76010
99079
99628
56501
76837
90127
602089
Đắk Nông
XSDNO
37
298
2151
9241
9241
4740
29593
24807
77242
53875
94070
83435
87741
32211
73418
69456
24770
526172

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5 2,6
7 1 22 5 6 2,4
12,42,7,6,5 2 3 3 7 8,2,4,1
2,8 3 8,7,9 7,3 8 3
7,6,4 4 22,4 3 9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,6,1 0 6,1 3,6 5 2
2,0 1 9,0 0 6 5,0
5 2 1,8,7 3,2 7 9
3 5,7 2 8 4,0,9
8 4 9 9,4,1,7,8 9 9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,72 0 7 7,3 5 1,6
5,43,1 1 1,8 5 6
4,7 2 3,0 7 5,02,2
9 3 7,5 9,1 8
4 13,0,2 9 8,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 29-04-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 4E7
32
067
4541
3072
6381
3164
48149
31208
29904
12457
32914
61843
42074
02199
40762
12996
34121
003506
Long An
XSLA - 4K5
39
319
2782
5757
8215
7384
27052
55383
30629
42110
38388
64494
44484
17937
92030
44445
63568
629682
Bình Phước
XSBP - 4K5
30
464
4116
2929
0952
7850
13531
16779
82887
43619
30651
80432
61820
29200
73466
08787
10704
430362
Hậu Giang
XSHG - K5T4
70
211
7458
8861
0992
9130
44700
46195
85403
92631
87022
32660
65374
03605
81156
30098
76402
307812

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,4,6 5 7
4,8,2 1 4 9,0 6 7,4,2
3,7,6 2 1 6,5 7 2,4
4 3 2 0 8 1
6,0,1,7 4 1,9,3 4,9 9 9,6
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,3 0 1,4 5 7,2
1 9,5,0 6 8
82,5 2 9 5,3 7
8 3 9,7,0 8,6 8 22,42,3,8
82,9 4 5 3,1,2 9 4
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,5,2,0 0 0,4 5 2,0,1
3,5 1 6,9 1,6 6 4,6,2
5,3,6 2 9,0 82 7 9
3 0,1,2 8 72
6,0 4 2,7,1 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,3,0,6 0 0,3,5,2 9,0 5 8,6
1,6,3 1 1,2 5 6 1,0
9,2,0,1 2 2 7 0,4
0 3 0,1 5,9 8
7 4 9 2,5,8

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 29-04-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 29-04-2017

Thứ Bảy Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12UR-3UR-15UR
Giải ĐB 54621
Giải nhất 45168
Giải nhì 79790 49952
Giải ba 88360 30891 99629 70422 98040 58497
Giải tư 0421 5420 5427 8175
Giải năm 3361 1404 2466 2301 4035 0544
Giải sáu 272 369 077
Giải bảy 95 84 58 38

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
2,6,4,9 0 4,1
6,0,22,9 1
7,2,5 2 12,0,7,9,2
3 8,5
8,0,4 4 4,0
Chục Số Đơn Vị
9,3,7 5 8,2
6 6 9,1,6,0,8
7,2,9 7 2,7,5
5,3,6 8 4
6,2 9 5,1,7,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 29-04-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 4E7
32
067
4541
3072
6381
3164
48149
31208
29904
12457
32914
61843
42074
02199
40762
12996
34121
003506
Long An
XSLA - 4K5
39
319
2782
5757
8215
7384
27052
55383
30629
42110
38388
64494
44484
17937
92030
44445
63568
629682
Bình Phước
XSBP - 4K5
30
464
4116
2929
0952
7850
13531
16779
82887
43619
30651
80432
61820
29200
73466
08787
10704
430362
Hậu Giang
XSHG - K5T4
70
211
7458
8861
0992
9130
44700
46195
85403
92631
87022
32660
65374
03605
81156
30098
76402
307812

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,4,6 5 7
4,8,2 1 4 9,0 6 7,4,2
3,7,6 2 1 6,5 7 2,4
4 3 2 0 8 1
6,0,1,7 4 1,9,3 4,9 9 9,6
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,3 0 1,4 5 7,2
1 9,5,0 6 8
82,5 2 9 5,3 7
8 3 9,7,0 8,6 8 22,42,3,8
82,9 4 5 3,1,2 9 4
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,5,2,0 0 0,4 5 2,0,1
3,5 1 6,9 1,6 6 4,6,2
5,3,6 2 9,0 82 7 9
3 0,1,2 8 72
6,0 4 2,7,1 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,3,0,6 0 0,3,5,2 9,0 5 8,6
1,6,3 1 1,2 5 6 1,0
9,2,0,1 2 2 7 0,4
0 3 0,1 5,9 8
7 4 9 2,5,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 29-04-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
78
112
9923
4842
8772
5862
44238
97352
20983
77242
96437
61874
79839
73156
88071
45164
80944
649112
Quảng Ngãi
XSQNG
35
584
1180
9521
7399
0965
71206
15952
03849
24960
08919
76010
99079
99628
56501
76837
90127
602089
Đắk Nông
XSDNO
37
298
2151
9241
9241
4740
29593
24807
77242
53875
94070
83435
87741
32211
73418
69456
24770
526172

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5 2,6
7 1 22 5 6 2,4
12,42,7,6,5 2 3 3 7 8,2,4,1
2,8 3 8,7,9 7,3 8 3
7,6,4 4 22,4 3 9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,6,1 0 6,1 3,6 5 2
2,0 1 9,0 0 6 5,0
5 2 1,8,7 3,2 7 9
3 5,7 2 8 4,0,9
8 4 9 9,4,1,7,8 9 9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,72 0 7 7,3 5 1,6
5,43,1 1 1,8 5 6
4,7 2 3,0 7 5,02,2
9 3 7,5 9,1 8
4 13,0,2 9 8,3

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 29-04-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 29-04-2017

Thứ Bảy Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12UR-3UR-15UR
Giải ĐB 54621
Giải nhất 45168
Giải nhì 79790 49952
Giải ba 88360 30891 99629 70422 98040 58497
Giải tư 0421 5420 5427 8175
Giải năm 3361 1404 2466 2301 4035 0544
Giải sáu 272 369 077
Giải bảy 95 84 58 38

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
2,6,4,9 0 4,1
6,0,22,9 1
7,2,5 2 12,0,7,9,2
3 8,5
8,0,4 4 4,0
Chục Số Đơn Vị
9,3,7 5 8,2
6 6 9,1,6,0,8
7,2,9 7 2,7,5
5,3,6 8 4
6,2 9 5,1,7,0

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).