KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 17-08-2017

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 18-08-2017. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 17-08-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 17-08-2017

Thứ Năm Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9XD-6XD-12XD
Giải ĐB 28444
Giải nhất 62970
Giải nhì 27747 83887
Giải ba 19825 09707 09934 84635 60991 42638
Giải tư 2237 8763 9737 1532
Giải năm 7985 5089 3502 4859 6547 4772
Giải sáu 481 839 460
Giải bảy 70 34 98 22

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
72,6 0 2,7
8,9 1
2,0,7,3 2 2,5
6 3 42,9,72,2,5,8
32,4 4 72,4
Chục Số Đơn Vị
8,2,3 5 9
6 0,3
42,32,0,8 7 02,2
9,3 8 1,5,9,7
3,8,5 9 8,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 17-08-2017

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
60
639
4266
3026
9204
3418
00540
97729
47046
27748
62372
39315
27348
07107
03168
80060
70562
696581
Quảng Trị
XSQT
40
854
8912
1742
2986
9286
55518
06248
36321
23675
96410
90277
23115
50447
16800
33298
41357
342438
Quảng Bình
XSQB
42
299
8101
0212
6583
8187
24754
63162
97381
61583
59588
53797
45948
87989
19077
83195
42745
257121

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
62,4 0 4,7 1 5
8 1 8,5 6,2,4 6 02,6,8,2
7,6 2 6,9 0 7 2
3 9 1,42,6 8 1
0 4 0,6,82 3,2 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,1,0 0 0 7,1 5 4,7
2 1 2,8,0,5 82 6
1,4 2 1 7,4,5 7 5,7
3 8 1,4,9,3 8 62
5 4 0,2,8,7 9 8
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1 9,4 5 4
0,8,2 1 2 6 2
4,1,6 2 1 8,9,7 7 7
82 3 8,4 8 32,7,1,8,9
5 4 2,8,5 9,8 9 9,7,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 17-08-2017

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 5K4
34
910
3481
3053
7154
4592
31815
29531
80995
52530
20281
73757
55658
85859
29136
21505
36750
420703
An Giang
XSAG - AG-5K4
03
371
1971
7198
0197
7478
29112
32208
70941
49854
18147
82452
08779
79307
63705
43021
19497
397608
Bình Thuận
XSBTH - 5K4
19
588
2897
9290
1780
1787
64415
77175
65848
74529
34037
95413
38123
84224
99731
55094
76491
773559

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,3,5 0 5,3 1,9,0 5 3,4,7,8,9,0
82,3 1 0,5 3 6
9 2 5 7
5,0 3 4,1,0,6 5 8 12
3,5 4 5 9 2,5
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,82,7,5 0 5 4,2
72,4,2 1 2 6
1,5 2 1 92,4,0 7 12,8,9
0 3 9,7,02 8
5 4 1,7 7 9 8,72
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9,8 0 1,7 5 9
3,9 1 9,5,3 6
2 9,3,4 9,8,3 7 5
1,2 3 7,1 8,4 8 8,0,7
2,9 4 8 1,2,5 9 7,0,4,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 17-08-2017

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
60
639
4266
3026
9204
3418
00540
97729
47046
27748
62372
39315
27348
07107
03168
80060
70562
696581
Quảng Trị
XSQT
40
854
8912
1742
2986
9286
55518
06248
36321
23675
96410
90277
23115
50447
16800
33298
41357
342438
Quảng Bình
XSQB
42
299
8101
0212
6583
8187
24754
63162
97381
61583
59588
53797
45948
87989
19077
83195
42745
257121

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
62,4 0 4,7 1 5
8 1 8,5 6,2,4 6 02,6,8,2
7,6 2 6,9 0 7 2
3 9 1,42,6 8 1
0 4 0,6,82 3,2 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,1,0 0 0 7,1 5 4,7
2 1 2,8,0,5 82 6
1,4 2 1 7,4,5 7 5,7
3 8 1,4,9,3 8 62
5 4 0,2,8,7 9 8
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1 9,4 5 4
0,8,2 1 2 6 2
4,1,6 2 1 8,9,7 7 7
82 3 8,4 8 32,7,1,8,9
5 4 2,8,5 9,8 9 9,7,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 17-08-2017

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 5K4
34
910
3481
3053
7154
4592
31815
29531
80995
52530
20281
73757
55658
85859
29136
21505
36750
420703
An Giang
XSAG - AG-5K4
03
371
1971
7198
0197
7478
29112
32208
70941
49854
18147
82452
08779
79307
63705
43021
19497
397608
Bình Thuận
XSBTH - 5K4
19
588
2897
9290
1780
1787
64415
77175
65848
74529
34037
95413
38123
84224
99731
55094
76491
773559

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,3,5 0 5,3 1,9,0 5 3,4,7,8,9,0
82,3 1 0,5 3 6
9 2 5 7
5,0 3 4,1,0,6 5 8 12
3,5 4 5 9 2,5
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,82,7,5 0 5 4,2
72,4,2 1 2 6
1,5 2 1 92,4,0 7 12,8,9
0 3 9,7,02 8
5 4 1,7 7 9 8,72
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9,8 0 1,7 5 9
3,9 1 9,5,3 6
2 9,3,4 9,8,3 7 5
1,2 3 7,1 8,4 8 8,0,7
2,9 4 8 1,2,5 9 7,0,4,1

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 17-08-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 17-08-2017

Thứ Năm Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9XD-6XD-12XD
Giải ĐB 28444
Giải nhất 62970
Giải nhì 27747 83887
Giải ba 19825 09707 09934 84635 60991 42638
Giải tư 2237 8763 9737 1532
Giải năm 7985 5089 3502 4859 6547 4772
Giải sáu 481 839 460
Giải bảy 70 34 98 22

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
72,6 0 2,7
8,9 1
2,0,7,3 2 2,5
6 3 42,9,72,2,5,8
32,4 4 72,4
Chục Số Đơn Vị
8,2,3 5 9
6 0,3
42,32,0,8 7 02,2
9,3 8 1,5,9,7
3,8,5 9 8,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 17-08-2017

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 5K4
34
910
3481
3053
7154
4592
31815
29531
80995
52530
20281
73757
55658
85859
29136
21505
36750
420703
An Giang
XSAG - AG-5K4
03
371
1971
7198
0197
7478
29112
32208
70941
49854
18147
82452
08779
79307
63705
43021
19497
397608
Bình Thuận
XSBTH - 5K4
19
588
2897
9290
1780
1787
64415
77175
65848
74529
34037
95413
38123
84224
99731
55094
76491
773559

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,3,5 0 5,3 1,9,0 5 3,4,7,8,9,0
82,3 1 0,5 3 6
9 2 5 7
5,0 3 4,1,0,6 5 8 12
3,5 4 5 9 2,5
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,82,7,5 0 5 4,2
72,4,2 1 2 6
1,5 2 1 92,4,0 7 12,8,9
0 3 9,7,02 8
5 4 1,7 7 9 8,72
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9,8 0 1,7 5 9
3,9 1 9,5,3 6
2 9,3,4 9,8,3 7 5
1,2 3 7,1 8,4 8 8,0,7
2,9 4 8 1,2,5 9 7,0,4,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 17-08-2017

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
60
639
4266
3026
9204
3418
00540
97729
47046
27748
62372
39315
27348
07107
03168
80060
70562
696581
Quảng Trị
XSQT
40
854
8912
1742
2986
9286
55518
06248
36321
23675
96410
90277
23115
50447
16800
33298
41357
342438
Quảng Bình
XSQB
42
299
8101
0212
6583
8187
24754
63162
97381
61583
59588
53797
45948
87989
19077
83195
42745
257121

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
62,4 0 4,7 1 5
8 1 8,5 6,2,4 6 02,6,8,2
7,6 2 6,9 0 7 2
3 9 1,42,6 8 1
0 4 0,6,82 3,2 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,1,0 0 0 7,1 5 4,7
2 1 2,8,0,5 82 6
1,4 2 1 7,4,5 7 5,7
3 8 1,4,9,3 8 62
5 4 0,2,8,7 9 8
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1 9,4 5 4
0,8,2 1 2 6 2
4,1,6 2 1 8,9,7 7 7
82 3 8,4 8 32,7,1,8,9
5 4 2,8,5 9,8 9 9,7,5

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 17-08-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 17-08-2017

Thứ Năm Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9XD-6XD-12XD
Giải ĐB 28444
Giải nhất 62970
Giải nhì 27747 83887
Giải ba 19825 09707 09934 84635 60991 42638
Giải tư 2237 8763 9737 1532
Giải năm 7985 5089 3502 4859 6547 4772
Giải sáu 481 839 460
Giải bảy 70 34 98 22

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
72,6 0 2,7
8,9 1
2,0,7,3 2 2,5
6 3 42,9,72,2,5,8
32,4 4 72,4
Chục Số Đơn Vị
8,2,3 5 9
6 0,3
42,32,0,8 7 02,2
9,3 8 1,5,9,7
3,8,5 9 8,1

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).