KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 23-03-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 24-03-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-03-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-03-2018

Thứ Sáu 4NC-12NC-8 - XSMB
Giải ĐB 14613
Giải nhất 30643
Giải nhì 47296 64127
Giải ba 07452 59434 33491 29432 52160 63793
Giải tư 7248 0359 8346 6404
Giải năm 4967 1317 4677 8187 1505 2217
Giải sáu 192 442 506
Giải bảy 34 76 99 26

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
6 0 6,5,4
9 1 72,3
9,4,5,3 2 6,7
9,4,1 3 42,2
32,0 4 2,8,6,3
Chục Số Đơn Vị
0 5 9,2
7,2,0,4,9 6 7,0
6,12,7,8,2 7 6,7
4 8 7
9,5 9 9,2,1,3,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-03-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
59
668
8203
3281
6619
0143
59827
01675
07001
89170
93099
23581
58110
69919
00570
76272
38855
380596
Ninh Thuận
XSNT
83
830
0927
7531
9584
7187
12501
90166
74860
87742
63952
94257
15816
13108
88295
87479
27910
215303

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
72,1 0 3,1 7,5 5 9,5
82,0 1 92,0 9 6 8
7 2 7 2 7 5,02,2
0,4 3 6 8 12
4 3 5,12,9 9 9,6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6,1 0 1,8,3 9 5 2,7
3,0 1 6,0 6,1 6 6,0
4,5 2 7 2,8,5 7 9
8,0 3 0,1 0 8 3,4,7
8 4 2 7 9 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-03-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL12
94
602
1353
6983
3264
9537
81854
91683
02972
68099
33178
70529
26583
85041
91359
17429
20166
107495
Bình Dương
XSBD - 03KS12
33
674
1529
3939
0617
4989
09855
83329
39602
14025
06869
81230
32416
30882
34478
37160
40661
528996
Trà Vinh
XSTV - 27TV12
81
529
7608
4750
8340
1999
87106
01361
90761
22221
03531
63534
84255
11324
26754
81377
68630
857364

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 2 9 5 3,4,9
4 1 6 6 4,6
0,7 2 92 3 7 2,8
5,83 3 7 7 8 33
9,6,5 4 1 9,22,5 9 4,9,5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6 0 2 5,2 5 5
6 1 7,6 1,9 6 9,0,1
0,8 2 92,5 1 7 4,8
3 3 3,9,0 7 8 9,2
7 4 22,3,8,6 9 6
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,4,3 0 8,6 5 5 0,5,4
8,62,2,3 1 0 6 12,4
2 9,1,4 7 7 7
3 1,4,0 0 8 1
3,2,5,6 4 0 2,9 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-03-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
59
668
8203
3281
6619
0143
59827
01675
07001
89170
93099
23581
58110
69919
00570
76272
38855
380596
Ninh Thuận
XSNT
83
830
0927
7531
9584
7187
12501
90166
74860
87742
63952
94257
15816
13108
88295
87479
27910
215303

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
72,1 0 3,1 7,5 5 9,5
82,0 1 92,0 9 6 8
7 2 7 2 7 5,02,2
0,4 3 6 8 12
4 3 5,12,9 9 9,6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6,1 0 1,8,3 9 5 2,7
3,0 1 6,0 6,1 6 6,0
4,5 2 7 2,8,5 7 9
8,0 3 0,1 0 8 3,4,7
8 4 2 7 9 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-03-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL12
94
602
1353
6983
3264
9537
81854
91683
02972
68099
33178
70529
26583
85041
91359
17429
20166
107495
Bình Dương
XSBD - 03KS12
33
674
1529
3939
0617
4989
09855
83329
39602
14025
06869
81230
32416
30882
34478
37160
40661
528996
Trà Vinh
XSTV - 27TV12
81
529
7608
4750
8340
1999
87106
01361
90761
22221
03531
63534
84255
11324
26754
81377
68630
857364

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 2 9 5 3,4,9
4 1 6 6 4,6
0,7 2 92 3 7 2,8
5,83 3 7 7 8 33
9,6,5 4 1 9,22,5 9 4,9,5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6 0 2 5,2 5 5
6 1 7,6 1,9 6 9,0,1
0,8 2 92,5 1 7 4,8
3 3 3,9,0 7 8 9,2
7 4 22,3,8,6 9 6
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,4,3 0 8,6 5 5 0,5,4
8,62,2,3 1 0 6 12,4
2 9,1,4 7 7 7
3 1,4,0 0 8 1
3,2,5,6 4 0 2,9 9 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-03-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-03-2018

Thứ Sáu 4NC-12NC-8 - XSMB
Giải ĐB 14613
Giải nhất 30643
Giải nhì 47296 64127
Giải ba 07452 59434 33491 29432 52160 63793
Giải tư 7248 0359 8346 6404
Giải năm 4967 1317 4677 8187 1505 2217
Giải sáu 192 442 506
Giải bảy 34 76 99 26

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
6 0 6,5,4
9 1 72,3
9,4,5,3 2 6,7
9,4,1 3 42,2
32,0 4 2,8,6,3
Chục Số Đơn Vị
0 5 9,2
7,2,0,4,9 6 7,0
6,12,7,8,2 7 6,7
4 8 7
9,5 9 9,2,1,3,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-03-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL12
94
602
1353
6983
3264
9537
81854
91683
02972
68099
33178
70529
26583
85041
91359
17429
20166
107495
Bình Dương
XSBD - 03KS12
33
674
1529
3939
0617
4989
09855
83329
39602
14025
06869
81230
32416
30882
34478
37160
40661
528996
Trà Vinh
XSTV - 27TV12
81
529
7608
4750
8340
1999
87106
01361
90761
22221
03531
63534
84255
11324
26754
81377
68630
857364

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 2 9 5 3,4,9
4 1 6 6 4,6
0,7 2 92 3 7 2,8
5,83 3 7 7 8 33
9,6,5 4 1 9,22,5 9 4,9,5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6 0 2 5,2 5 5
6 1 7,6 1,9 6 9,0,1
0,8 2 92,5 1 7 4,8
3 3 3,9,0 7 8 9,2
7 4 22,3,8,6 9 6
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,4,3 0 8,6 5 5 0,5,4
8,62,2,3 1 0 6 12,4
2 9,1,4 7 7 7
3 1,4,0 0 8 1
3,2,5,6 4 0 2,9 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-03-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
59
668
8203
3281
6619
0143
59827
01675
07001
89170
93099
23581
58110
69919
00570
76272
38855
380596
Ninh Thuận
XSNT
83
830
0927
7531
9584
7187
12501
90166
74860
87742
63952
94257
15816
13108
88295
87479
27910
215303

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
72,1 0 3,1 7,5 5 9,5
82,0 1 92,0 9 6 8
7 2 7 2 7 5,02,2
0,4 3 6 8 12
4 3 5,12,9 9 9,6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6,1 0 1,8,3 9 5 2,7
3,0 1 6,0 6,1 6 6,0
4,5 2 7 2,8,5 7 9
8,0 3 0,1 0 8 3,4,7
8 4 2 7 9 5

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-03-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-03-2018

Thứ Sáu 4NC-12NC-8 - XSMB
Giải ĐB 14613
Giải nhất 30643
Giải nhì 47296 64127
Giải ba 07452 59434 33491 29432 52160 63793
Giải tư 7248 0359 8346 6404
Giải năm 4967 1317 4677 8187 1505 2217
Giải sáu 192 442 506
Giải bảy 34 76 99 26

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
6 0 6,5,4
9 1 72,3
9,4,5,3 2 6,7
9,4,1 3 42,2
32,0 4 2,8,6,3
Chục Số Đơn Vị
0 5 9,2
7,2,0,4,9 6 7,0
6,12,7,8,2 7 6,7
4 8 7
9,5 9 9,2,1,3,6

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).