KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 28-02-2020

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 28-02-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 28-02-2020

Thứ Sáu 6DZ-11DZ-1 - XSMB
Giải ĐB 45982
Giải nhất 62271
Giải nhì 76182 59955
Giải ba 72241 64855 42396 76780 05407 18088
Giải tư 0834 0924 1415 6482
Giải năm 0609 5070 1146 4157 9139 3659
Giải sáu 804 723 789
Giải bảy 65 98 27 96

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,8 0 4,9,7
4,7 1 5
83 2 7,3,4
2 3 9,4
0,3,2 4 6,1
Chục Số Đơn Vị
6,1,52 5 7,9,52
92,4 6 5
2,5,0 7 0,1
9,8 8 9,23,0,8
8,0,3,5 9 8,62

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 28-02-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
11
037
2315
4728
3142
2232
13989
71418
63597
76885
72343
61684
54086
80725
56225
83620
38859
366856
Ninh Thuận
XSNT
97
645
8267
1347
5232
5872
50741
88581
96364
49243
05874
47704
02682
86381
41598
55637
91009
378232

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 1,8,22 5 9,6
1 1 1,5,8 8,5 6
4,3 2 8,52,0 3,9 7
4 3 7,2 2,1 8 9,5,4,6
8 4 2,3 8,5 9 7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 4,9 4 5
4,82 1 6 7,4
32,7,8 2 9,6,4,3 7 2,4
4 3 22,7 9 8 12,2
6,7,0 4 5,7,1,3 0 9 7,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 28-02-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 41VL09
63
979
0255
5622
3243
2582
23800
98447
55931
34407
02553
07178
09484
30845
48068
27376
85563
348114
Bình Dương
XSBD - 02KS09
45
444
6475
9071
2005
9330
72471
88962
63987
56371
23489
01888
89462
89696
91365
97076
29728
654620
Trà Vinh
XSTV - 29TV09
18
507
4181
4798
9862
4254
83999
06674
59228
26759
88795
24006
58138
17750
12610
87538
80686
606590

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 0,7 5,4 5 5,3
3 1 4 7 6 32,8
2,8 2 2 4,0 7 9,8,6
62,4,5 3 1 7,6 8 2,4
8,1 4 3,7,5 7 9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,2 0 5 4,7,0,6 5
73 1 9,7 6 22,5
62 2 8,0 8 7 5,13,6
3 0 8,2 8 7,9,8
4 4 5,4 8 9 6
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,1,9 0 7,6 9 5 4,9,0
8 1 8,0 0,8 6 2
6 2 8 0 7 4
3 82 1,9,2,32 8 1,6
5,7 4 9,5 9 8,9,5,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 28-02-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
11
037
2315
4728
3142
2232
13989
71418
63597
76885
72343
61684
54086
80725
56225
83620
38859
366856
Ninh Thuận
XSNT
97
645
8267
1347
5232
5872
50741
88581
96364
49243
05874
47704
02682
86381
41598
55637
91009
378232

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 1,8,22 5 9,6
1 1 1,5,8 8,5 6
4,3 2 8,52,0 3,9 7
4 3 7,2 2,1 8 9,5,4,6
8 4 2,3 8,5 9 7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 4,9 4 5
4,82 1 6 7,4
32,7,8 2 9,6,4,3 7 2,4
4 3 22,7 9 8 12,2
6,7,0 4 5,7,1,3 0 9 7,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 28-02-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 41VL09
63
979
0255
5622
3243
2582
23800
98447
55931
34407
02553
07178
09484
30845
48068
27376
85563
348114
Bình Dương
XSBD - 02KS09
45
444
6475
9071
2005
9330
72471
88962
63987
56371
23489
01888
89462
89696
91365
97076
29728
654620
Trà Vinh
XSTV - 29TV09
18
507
4181
4798
9862
4254
83999
06674
59228
26759
88795
24006
58138
17750
12610
87538
80686
606590

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 0,7 5,4 5 5,3
3 1 4 7 6 32,8
2,8 2 2 4,0 7 9,8,6
62,4,5 3 1 7,6 8 2,4
8,1 4 3,7,5 7 9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,2 0 5 4,7,0,6 5
73 1 9,7 6 22,5
62 2 8,0 8 7 5,13,6
3 0 8,2 8 7,9,8
4 4 5,4 8 9 6
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,1,9 0 7,6 9 5 4,9,0
8 1 8,0 0,8 6 2
6 2 8 0 7 4
3 82 1,9,2,32 8 1,6
5,7 4 9,5 9 8,9,5,0

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 28-02-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 28-02-2020

Thứ Sáu 6DZ-11DZ-1 - XSMB
Giải ĐB 45982
Giải nhất 62271
Giải nhì 76182 59955
Giải ba 72241 64855 42396 76780 05407 18088
Giải tư 0834 0924 1415 6482
Giải năm 0609 5070 1146 4157 9139 3659
Giải sáu 804 723 789
Giải bảy 65 98 27 96

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,8 0 4,9,7
4,7 1 5
83 2 7,3,4
2 3 9,4
0,3,2 4 6,1
Chục Số Đơn Vị
6,1,52 5 7,9,52
92,4 6 5
2,5,0 7 0,1
9,8 8 9,23,0,8
8,0,3,5 9 8,62

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 28-02-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 41VL09
63
979
0255
5622
3243
2582
23800
98447
55931
34407
02553
07178
09484
30845
48068
27376
85563
348114
Bình Dương
XSBD - 02KS09
45
444
6475
9071
2005
9330
72471
88962
63987
56371
23489
01888
89462
89696
91365
97076
29728
654620
Trà Vinh
XSTV - 29TV09
18
507
4181
4798
9862
4254
83999
06674
59228
26759
88795
24006
58138
17750
12610
87538
80686
606590

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 0,7 5,4 5 5,3
3 1 4 7 6 32,8
2,8 2 2 4,0 7 9,8,6
62,4,5 3 1 7,6 8 2,4
8,1 4 3,7,5 7 9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,2 0 5 4,7,0,6 5
73 1 9,7 6 22,5
62 2 8,0 8 7 5,13,6
3 0 8,2 8 7,9,8
4 4 5,4 8 9 6
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,1,9 0 7,6 9 5 4,9,0
8 1 8,0 0,8 6 2
6 2 8 0 7 4
3 82 1,9,2,32 8 1,6
5,7 4 9,5 9 8,9,5,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 28-02-2020

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
11
037
2315
4728
3142
2232
13989
71418
63597
76885
72343
61684
54086
80725
56225
83620
38859
366856
Ninh Thuận
XSNT
97
645
8267
1347
5232
5872
50741
88581
96364
49243
05874
47704
02682
86381
41598
55637
91009
378232

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 1,8,22 5 9,6
1 1 1,5,8 8,5 6
4,3 2 8,52,0 3,9 7
4 3 7,2 2,1 8 9,5,4,6
8 4 2,3 8,5 9 7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 4,9 4 5
4,82 1 6 7,4
32,7,8 2 9,6,4,3 7 2,4
4 3 22,7 9 8 12,2
6,7,0 4 5,7,1,3 0 9 7,8

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 28-02-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 28-02-2020

Thứ Sáu 6DZ-11DZ-1 - XSMB
Giải ĐB 45982
Giải nhất 62271
Giải nhì 76182 59955
Giải ba 72241 64855 42396 76780 05407 18088
Giải tư 0834 0924 1415 6482
Giải năm 0609 5070 1146 4157 9139 3659
Giải sáu 804 723 789
Giải bảy 65 98 27 96

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,8 0 4,9,7
4,7 1 5
83 2 7,3,4
2 3 9,4
0,3,2 4 6,1
Chục Số Đơn Vị
6,1,52 5 7,9,52
92,4 6 5
2,5,0 7 0,1
9,8 8 9,23,0,8
8,0,3,5 9 8,62

KQXS – KQSX 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số (KQ XS) chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xoso…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận cùng KQXS tại KetQuaMoiNhat

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả XS được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại Xskt phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, KQXS miền Nam, kết quả soxo miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– SX biết kết quả ngay (còn được gọi là sổ xố cào, XSKT bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).