KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 22-11-2019

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 23-11-2019. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-11-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-11-2019

Thứ Sáu 13YL-10YL- - XSMB
Giải ĐB 75178
Giải nhất 51146
Giải nhì 71345 82930
Giải ba 39838 37990 03039 10717 16023 13472
Giải tư 6723 2554 4756 6248
Giải năm 3573 4831 9595 0430 9371 1823
Giải sáu 654 788 282
Giải bảy 95 90 76 87

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
92,32 0
3,7 1 7
8,7 2 33
7,23 3 1,02,8,9
52 4 8,5,6
Chục Số Đơn Vị
92,4 5 42,6
7,5,4 6
8,1 7 6,3,1,2,8
8,4,3,7 8 7,8,2
3 9 52,02

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-11-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
73
847
3554
4951
9716
0042
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
73850
22877
97742
48323
720272
Ninh Thuận
XSNT
42
954
2623
2785
2447
3793
13838
95311
40410
72658
48251
66464
29782
35907
50008
00296
03392
176854

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 1,9 5 4,12,0
52,0 1 6 1,2,6 6 9,6
42,7 2 6,3 4,7 7 3,7,2
7,2 3 8 0
5 4 7,22 6,0 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 7,8 8 5 42,8,1
1,5 1 1,0 9 6 4
4,8,9 2 3 4,0 7
2,9 3 8 3,5,0 8 5,2
52,6 4 2,7 9 3,6,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-11-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL47
05
587
6838
5587
8491
6480
52828
49444
44660
59995
97985
04664
31502
11739
89119
95825
49662
501300
Bình Dương
XSBD - 11KS47
93
912
0924
9487
4318
0954
32437
73280
64751
71178
46358
63873
76750
12672
72534
50027
10977
299651
Trà Vinh
XSTV - 28TV47
17
466
4179
3307
1380
5347
07859
27766
72547
30770
31191
01608
45475
92752
76263
72980
84830
205366

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,6,0 0 5,2,0 0,9,8,2 5
9 1 9 6 0,4,2
0,6 2 8,5 82 7
3 8,9 3,2 8 72,0,5
4,6 4 4 3,1 9 1,5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 5 4,12,8,0
52 1 2,8 6
1,7 2 4,7 8,3,2,7 7 8,3,2,7
9,7 3 7,4 1,7,5 8 7,0
2,5,3 4 9 3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
82,7,3 0 7,8 7 5 9,2
9 1 7 63 6 63,3
5 2 1,0,42 7 9,0,5
6 3 0 0 8 02
4 72 7,5 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-11-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
73
847
3554
4951
9716
0042
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
73850
22877
97742
48323
720272
Ninh Thuận
XSNT
42
954
2623
2785
2447
3793
13838
95311
40410
72658
48251
66464
29782
35907
50008
00296
03392
176854

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 1,9 5 4,12,0
52,0 1 6 1,2,6 6 9,6
42,7 2 6,3 4,7 7 3,7,2
7,2 3 8 0
5 4 7,22 6,0 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 7,8 8 5 42,8,1
1,5 1 1,0 9 6 4
4,8,9 2 3 4,0 7
2,9 3 8 3,5,0 8 5,2
52,6 4 2,7 9 3,6,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-11-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL47
05
587
6838
5587
8491
6480
52828
49444
44660
59995
97985
04664
31502
11739
89119
95825
49662
501300
Bình Dương
XSBD - 11KS47
93
912
0924
9487
4318
0954
32437
73280
64751
71178
46358
63873
76750
12672
72534
50027
10977
299651
Trà Vinh
XSTV - 28TV47
17
466
4179
3307
1380
5347
07859
27766
72547
30770
31191
01608
45475
92752
76263
72980
84830
205366

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,6,0 0 5,2,0 0,9,8,2 5
9 1 9 6 0,4,2
0,6 2 8,5 82 7
3 8,9 3,2 8 72,0,5
4,6 4 4 3,1 9 1,5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 5 4,12,8,0
52 1 2,8 6
1,7 2 4,7 8,3,2,7 7 8,3,2,7
9,7 3 7,4 1,7,5 8 7,0
2,5,3 4 9 3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
82,7,3 0 7,8 7 5 9,2
9 1 7 63 6 63,3
5 2 1,0,42 7 9,0,5
6 3 0 0 8 02
4 72 7,5 9 1

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-11-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-11-2019

Thứ Sáu 13YL-10YL- - XSMB
Giải ĐB 75178
Giải nhất 51146
Giải nhì 71345 82930
Giải ba 39838 37990 03039 10717 16023 13472
Giải tư 6723 2554 4756 6248
Giải năm 3573 4831 9595 0430 9371 1823
Giải sáu 654 788 282
Giải bảy 95 90 76 87

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
92,32 0
3,7 1 7
8,7 2 33
7,23 3 1,02,8,9
52 4 8,5,6
Chục Số Đơn Vị
92,4 5 42,6
7,5,4 6
8,1 7 6,3,1,2,8
8,4,3,7 8 7,8,2
3 9 52,02

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-11-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL47
05
587
6838
5587
8491
6480
52828
49444
44660
59995
97985
04664
31502
11739
89119
95825
49662
501300
Bình Dương
XSBD - 11KS47
93
912
0924
9487
4318
0954
32437
73280
64751
71178
46358
63873
76750
12672
72534
50027
10977
299651
Trà Vinh
XSTV - 28TV47
17
466
4179
3307
1380
5347
07859
27766
72547
30770
31191
01608
45475
92752
76263
72980
84830
205366

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,6,0 0 5,2,0 0,9,8,2 5
9 1 9 6 0,4,2
0,6 2 8,5 82 7
3 8,9 3,2 8 72,0,5
4,6 4 4 3,1 9 1,5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 5 4,12,8,0
52 1 2,8 6
1,7 2 4,7 8,3,2,7 7 8,3,2,7
9,7 3 7,4 1,7,5 8 7,0
2,5,3 4 9 3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
82,7,3 0 7,8 7 5 9,2
9 1 7 63 6 63,3
5 2 1,0,42 7 9,0,5
6 3 0 0 8 02
4 72 7,5 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-11-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
73
847
3554
4951
9716
0042
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
73850
22877
97742
48323
720272
Ninh Thuận
XSNT
42
954
2623
2785
2447
3793
13838
95311
40410
72658
48251
66464
29782
35907
50008
00296
03392
176854

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 1,9 5 4,12,0
52,0 1 6 1,2,6 6 9,6
42,7 2 6,3 4,7 7 3,7,2
7,2 3 8 0
5 4 7,22 6,0 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 7,8 8 5 42,8,1
1,5 1 1,0 9 6 4
4,8,9 2 3 4,0 7
2,9 3 8 3,5,0 8 5,2
52,6 4 2,7 9 3,6,2

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-11-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-11-2019

Thứ Sáu 13YL-10YL- - XSMB
Giải ĐB 75178
Giải nhất 51146
Giải nhì 71345 82930
Giải ba 39838 37990 03039 10717 16023 13472
Giải tư 6723 2554 4756 6248
Giải năm 3573 4831 9595 0430 9371 1823
Giải sáu 654 788 282
Giải bảy 95 90 76 87

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
92,32 0
3,7 1 7
8,7 2 33
7,23 3 1,02,8,9
52 4 8,5,6
Chục Số Đơn Vị
92,4 5 42,6
7,5,4 6
8,1 7 6,3,1,2,8
8,4,3,7 8 7,8,2
3 9 52,02

KQXS – KQSX 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số (KQ XS) chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xoso…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận cùng KQXS tại KetQuaMoiNhat

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả XS được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại Xskt phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, KQXS miền Nam, kết quả soxo miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– SX biết kết quả ngay (còn được gọi là sổ xố cào, XSKT bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).