KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 18-11-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 19-11-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 18-11-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 18-11-2018

Chữ Nhật 10DE-5DE-1 - XSMB
Giải ĐB 16644
Giải nhất 23276
Giải nhì 54064 35249
Giải ba 15875 83234 58265 89943 47425 14062
Giải tư 1850 2438 0171 7231
Giải năm 2798 7737 9514 6121 2643 9829
Giải sáu 636 486 856
Giải bảy 70 54 05 77

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,5 0 5
2,7,3 1 4
6 2 1,9,5
42 3 6,7,8,1,4
5,1,3,6,4 4 32,9,4
Chục Số Đơn Vị
0,7,6,2 5 4,6,0
3,8,5,7 6 5,2,4
7,3 7 0,7,1,5,6
9,3 8 6
2,4 9 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 18-11-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
73
460
6203
3609
7088
0311
28230
39547
66131
12070
64383
96250
30160
58218
01426
46190
46415
732468
Khánh Hòa
XSKH
33
171
6308
6856
8206
8504
22686
56897
07984
11426
05178
75215
61784
86528
60117
06685
08339
454464

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
62,3,7,5,9 0 3,9 1 5 0
1,3 1 1,8,5 2 6 02,8
2 6 4 7 3,0
7,0,8 3 0,1 8,1,6 8 8,3
4 7 0 9 0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,6,4 1,8 5 6
7 1 5,7 5,0,8,2 6 4
2 6,8 9,1 7 1,8
3 3 3,9 0,7,2 8 6,42,5
0,82,6 4 3 9 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 18-11-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-C11
43
856
0737
6826
2600
3730
56608
74592
80269
82876
65176
29468
50862
05073
67920
78995
85736
512653
Kiên Giang
XSKG - 11K3
92
121
8861
5957
8501
9190
76180
10226
92347
25959
73232
93042
19816
34037
07684
95808
52661
807683
Đà Lạt
XSDL - ĐL11K3
92
116
3607
3824
5128
5536
73287
66958
50656
67873
53462
41713
47996
95065
79693
29267
97903
015949

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,3,2 0 0,8 9 5 6,3
1 5,2,72,3 6 9,8,2
9,6 2 6,0 3 7 62,3
4,7,5 3 7,0,6 0,6 8
4 3 6 9 2,5
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9,8 0 1,8 5 7,9
2,62,0 1 6 2,1 6 12
9,3,4 2 1,6 5,4,3 7
8 3 2,7 0 8 0,4,3
8 4 7,2 5 9 2,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,3 6 5 8,6
1 6,3 1,3,5,9 6 2,5,7
9,6 2 4,8 0,8,6 7 3
7,1,9,0 3 6 2,5 8 7
2 4 9 4 9 2,6,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 18-11-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
73
460
6203
3609
7088
0311
28230
39547
66131
12070
64383
96250
30160
58218
01426
46190
46415
732468
Khánh Hòa
XSKH
33
171
6308
6856
8206
8504
22686
56897
07984
11426
05178
75215
61784
86528
60117
06685
08339
454464

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
62,3,7,5,9 0 3,9 1 5 0
1,3 1 1,8,5 2 6 02,8
2 6 4 7 3,0
7,0,8 3 0,1 8,1,6 8 8,3
4 7 0 9 0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,6,4 1,8 5 6
7 1 5,7 5,0,8,2 6 4
2 6,8 9,1 7 1,8
3 3 3,9 0,7,2 8 6,42,5
0,82,6 4 3 9 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 18-11-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-C11
43
856
0737
6826
2600
3730
56608
74592
80269
82876
65176
29468
50862
05073
67920
78995
85736
512653
Kiên Giang
XSKG - 11K3
92
121
8861
5957
8501
9190
76180
10226
92347
25959
73232
93042
19816
34037
07684
95808
52661
807683
Đà Lạt
XSDL - ĐL11K3
92
116
3607
3824
5128
5536
73287
66958
50656
67873
53462
41713
47996
95065
79693
29267
97903
015949

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,3,2 0 0,8 9 5 6,3
1 5,2,72,3 6 9,8,2
9,6 2 6,0 3 7 62,3
4,7,5 3 7,0,6 0,6 8
4 3 6 9 2,5
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9,8 0 1,8 5 7,9
2,62,0 1 6 2,1 6 12
9,3,4 2 1,6 5,4,3 7
8 3 2,7 0 8 0,4,3
8 4 7,2 5 9 2,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,3 6 5 8,6
1 6,3 1,3,5,9 6 2,5,7
9,6 2 4,8 0,8,6 7 3
7,1,9,0 3 6 2,5 8 7
2 4 9 4 9 2,6,3

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 18-11-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 18-11-2018

Chữ Nhật 10DE-5DE-1 - XSMB
Giải ĐB 16644
Giải nhất 23276
Giải nhì 54064 35249
Giải ba 15875 83234 58265 89943 47425 14062
Giải tư 1850 2438 0171 7231
Giải năm 2798 7737 9514 6121 2643 9829
Giải sáu 636 486 856
Giải bảy 70 54 05 77

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,5 0 5
2,7,3 1 4
6 2 1,9,5
42 3 6,7,8,1,4
5,1,3,6,4 4 32,9,4
Chục Số Đơn Vị
0,7,6,2 5 4,6,0
3,8,5,7 6 5,2,4
7,3 7 0,7,1,5,6
9,3 8 6
2,4 9 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 18-11-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-C11
43
856
0737
6826
2600
3730
56608
74592
80269
82876
65176
29468
50862
05073
67920
78995
85736
512653
Kiên Giang
XSKG - 11K3
92
121
8861
5957
8501
9190
76180
10226
92347
25959
73232
93042
19816
34037
07684
95808
52661
807683
Đà Lạt
XSDL - ĐL11K3
92
116
3607
3824
5128
5536
73287
66958
50656
67873
53462
41713
47996
95065
79693
29267
97903
015949

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,3,2 0 0,8 9 5 6,3
1 5,2,72,3 6 9,8,2
9,6 2 6,0 3 7 62,3
4,7,5 3 7,0,6 0,6 8
4 3 6 9 2,5
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9,8 0 1,8 5 7,9
2,62,0 1 6 2,1 6 12
9,3,4 2 1,6 5,4,3 7
8 3 2,7 0 8 0,4,3
8 4 7,2 5 9 2,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,3 6 5 8,6
1 6,3 1,3,5,9 6 2,5,7
9,6 2 4,8 0,8,6 7 3
7,1,9,0 3 6 2,5 8 7
2 4 9 4 9 2,6,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 18-11-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
73
460
6203
3609
7088
0311
28230
39547
66131
12070
64383
96250
30160
58218
01426
46190
46415
732468
Khánh Hòa
XSKH
33
171
6308
6856
8206
8504
22686
56897
07984
11426
05178
75215
61784
86528
60117
06685
08339
454464

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
62,3,7,5,9 0 3,9 1 5 0
1,3 1 1,8,5 2 6 02,8
2 6 4 7 3,0
7,0,8 3 0,1 8,1,6 8 8,3
4 7 0 9 0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,6,4 1,8 5 6
7 1 5,7 5,0,8,2 6 4
2 6,8 9,1 7 1,8
3 3 3,9 0,7,2 8 6,42,5
0,82,6 4 3 9 7

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 18-11-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 18-11-2018

Chữ Nhật 10DE-5DE-1 - XSMB
Giải ĐB 16644
Giải nhất 23276
Giải nhì 54064 35249
Giải ba 15875 83234 58265 89943 47425 14062
Giải tư 1850 2438 0171 7231
Giải năm 2798 7737 9514 6121 2643 9829
Giải sáu 636 486 856
Giải bảy 70 54 05 77

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,5 0 5
2,7,3 1 4
6 2 1,9,5
42 3 6,7,8,1,4
5,1,3,6,4 4 32,9,4
Chục Số Đơn Vị
0,7,6,2 5 4,6,0
3,8,5,7 6 5,2,4
7,3 7 0,7,1,5,6
9,3 8 6
2,4 9 8

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).