KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 24-04-2018

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 24-04-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 24-04-2018

Thứ Ba 12QM- - XSMB
Giải ĐB 28845
Giải nhất 68279
Giải nhì 32624 23831
Giải ba 19531 94046 69770 44263 50954 59694
Giải tư 9085 5097 7692 7760
Giải năm 1127 8924 5561 6016 1559 3072
Giải sáu 356 244 831
Giải bảy 20 11 18 61

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
2,6,7 0
1,62,33 1 1,8,6
7,9 2 0,7,42
6 3 13
4,22,5,9 4 4,6,5
Chục Số Đơn Vị
8,4 5 6,9,4
5,1,4 6 12,0,3
2,9 7 2,0,9
1 8 5
5,7 9 7,2,4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 24-04-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắk Lắk
XSDLK
51
647
1522
2023
7916
5903
63700
16955
70719
23872
72180
70509
98990
74941
91063
56871
06016
333769
Quảng Nam
XSQNM
47
386
5991
0319
4333
4346
89404
23139
66894
71820
67206
97761
95877
64299
84132
91302
81683
730415

Kết quả Lô Tô

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,8,9 0 3,0,9 5 5 1,5
5,4,7 1 62,9 12 6 3,9
2,7 2 2,3 4 7 2,1
2,0,6 3 8 0
4 7,1 1,0,6 9 0
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 4,6,2 1 5
9,6 1 9,5 8,4,0 6 1
3,0 2 0 4,7 7 7
3,8 3 3,9,2 8 6,3
0,9 4 7,6 1,3,9 9 1,4,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 24-04-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bến Tre
XSBTR - K17-T04
09
485
3335
0284
0876
4100
96703
67119
91283
00963
23221
00098
73362
83652
11092
52965
49768
437083
Vũng Tàu
XSVT - 4D
29
432
3250
5927
8723
7435
64252
20893
91890
86470
69859
11956
20008
52553
14891
75366
71111
750429
Bạc Liêu
XSBL - T04K4
56
260
1253
2577
2678
7487
84902
22992
88442
55875
85235
67237
50141
44231
37832
90378
05080
149579

Kết quả Lô Tô

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 9,0,3 8,3,6 5 2
2 1 9 7 6 3,2,5,8
6,5,9 2 1 7 6
0,82,6 3 5 9,6 8 5,4,32
8 4 0,1 9 8,2
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,9,7 0 8 3 5 0,2,9,6,3
9,1 1 1 5,6 6 6
3,5 2 92,7,3 2 7 0
2,9,5 3 2,5 0 8
4 22,5 9 3,0,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,8 0 2 7,3 5 6,3
4,3 1 5 6 0
0,9,4,3 2 7,8,3 7 7,82,5,9
5 3 5,7,1,2 72 8 7,0
4 2,1 7 9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 24-04-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắk Lắk
XSDLK
51
647
1522
2023
7916
5903
63700
16955
70719
23872
72180
70509
98990
74941
91063
56871
06016
333769
Quảng Nam
XSQNM
47
386
5991
0319
4333
4346
89404
23139
66894
71820
67206
97761
95877
64299
84132
91302
81683
730415

Kết quả Lô Tô

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,8,9 0 3,0,9 5 5 1,5
5,4,7 1 62,9 12 6 3,9
2,7 2 2,3 4 7 2,1
2,0,6 3 8 0
4 7,1 1,0,6 9 0
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 4,6,2 1 5
9,6 1 9,5 8,4,0 6 1
3,0 2 0 4,7 7 7
3,8 3 3,9,2 8 6,3
0,9 4 7,6 1,3,9 9 1,4,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 24-04-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bến Tre
XSBTR - K17-T04
09
485
3335
0284
0876
4100
96703
67119
91283
00963
23221
00098
73362
83652
11092
52965
49768
437083
Vũng Tàu
XSVT - 4D
29
432
3250
5927
8723
7435
64252
20893
91890
86470
69859
11956
20008
52553
14891
75366
71111
750429
Bạc Liêu
XSBL - T04K4
56
260
1253
2577
2678
7487
84902
22992
88442
55875
85235
67237
50141
44231
37832
90378
05080
149579

Kết quả Lô Tô

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 9,0,3 8,3,6 5 2
2 1 9 7 6 3,2,5,8
6,5,9 2 1 7 6
0,82,6 3 5 9,6 8 5,4,32
8 4 0,1 9 8,2
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,9,7 0 8 3 5 0,2,9,6,3
9,1 1 1 5,6 6 6
3,5 2 92,7,3 2 7 0
2,9,5 3 2,5 0 8
4 22,5 9 3,0,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,8 0 2 7,3 5 6,3
4,3 1 5 6 0
0,9,4,3 2 7,8,3 7 7,82,5,9
5 3 5,7,1,2 72 8 7,0
4 2,1 7 9 2

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 24-04-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 24-04-2018

Thứ Ba 12QM- - XSMB
Giải ĐB 28845
Giải nhất 68279
Giải nhì 32624 23831
Giải ba 19531 94046 69770 44263 50954 59694
Giải tư 9085 5097 7692 7760
Giải năm 1127 8924 5561 6016 1559 3072
Giải sáu 356 244 831
Giải bảy 20 11 18 61

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
2,6,7 0
1,62,33 1 1,8,6
7,9 2 0,7,42
6 3 13
4,22,5,9 4 4,6,5
Chục Số Đơn Vị
8,4 5 6,9,4
5,1,4 6 12,0,3
2,9 7 2,0,9
1 8 5
5,7 9 7,2,4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 24-04-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bến Tre
XSBTR - K17-T04
09
485
3335
0284
0876
4100
96703
67119
91283
00963
23221
00098
73362
83652
11092
52965
49768
437083
Vũng Tàu
XSVT - 4D
29
432
3250
5927
8723
7435
64252
20893
91890
86470
69859
11956
20008
52553
14891
75366
71111
750429
Bạc Liêu
XSBL - T04K4
56
260
1253
2577
2678
7487
84902
22992
88442
55875
85235
67237
50141
44231
37832
90378
05080
149579

Kết quả Lô Tô

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 9,0,3 8,3,6 5 2
2 1 9 7 6 3,2,5,8
6,5,9 2 1 7 6
0,82,6 3 5 9,6 8 5,4,32
8 4 0,1 9 8,2
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,9,7 0 8 3 5 0,2,9,6,3
9,1 1 1 5,6 6 6
3,5 2 92,7,3 2 7 0
2,9,5 3 2,5 0 8
4 22,5 9 3,0,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,8 0 2 7,3 5 6,3
4,3 1 5 6 0
0,9,4,3 2 7,8,3 7 7,82,5,9
5 3 5,7,1,2 72 8 7,0
4 2,1 7 9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 24-04-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắk Lắk
XSDLK
51
647
1522
2023
7916
5903
63700
16955
70719
23872
72180
70509
98990
74941
91063
56871
06016
333769
Quảng Nam
XSQNM
47
386
5991
0319
4333
4346
89404
23139
66894
71820
67206
97761
95877
64299
84132
91302
81683
730415

Kết quả Lô Tô

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,8,9 0 3,0,9 5 5 1,5
5,4,7 1 62,9 12 6 3,9
2,7 2 2,3 4 7 2,1
2,0,6 3 8 0
4 7,1 1,0,6 9 0
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 4,6,2 1 5
9,6 1 9,5 8,4,0 6 1
3,0 2 0 4,7 7 7
3,8 3 3,9,2 8 6,3
0,9 4 7,6 1,3,9 9 1,4,9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 24-04-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 24-04-2018

Thứ Ba 12QM- - XSMB
Giải ĐB 28845
Giải nhất 68279
Giải nhì 32624 23831
Giải ba 19531 94046 69770 44263 50954 59694
Giải tư 9085 5097 7692 7760
Giải năm 1127 8924 5561 6016 1559 3072
Giải sáu 356 244 831
Giải bảy 20 11 18 61

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
2,6,7 0
1,62,33 1 1,8,6
7,9 2 0,7,42
6 3 13
4,22,5,9 4 4,6,5
Chục Số Đơn Vị
8,4 5 6,9,4
5,1,4 6 12,0,3
2,9 7 2,0,9
1 8 5
5,7 9 7,2,4

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).