KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 23-10-2017

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 24-10-2017. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-10-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-10-2017

Thứ Hai Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1EQ-13EQ-15EQ
Giải ĐB 30791
Giải nhất 11269
Giải nhì 19873 36756
Giải ba 30677 71739 44927 94255 47010 47162
Giải tư 8225 8084 0760 6092
Giải năm 0959 8362 8964 9973 6827 6110
Giải sáu 532 088 135
Giải bảy 69 65 66 88

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
12,6 0
9 1 02
3,62,9 2 72,5
72 3 2,5,9
6,8 4
Chục Số Đơn Vị
6,3,2,5 5 9,5,6
6,5 6 92,5,6,22,4,0
22,7 7 32,7
82 8 82,4
62,5,3 9 2,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-10-2017

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Thừa T.Huế
XSTTH
10
700
2607
4421
5089
9269
95919
94666
62782
16695
12625
95636
57888
38250
75717
25769
61602
953874
Phú Yên
XSPY
88
810
8077
5606
3418
8399
45266
08177
15856
56243
87504
02240
47939
48419
81850
13745
11443
626973

Kết quả Lô Tô

Thừa T.Huế
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,0,5 0 0,7,2 9,2 5 0
2 1 0,9,7 6,3 6 92,6
8,0 2 1,5 0,1 7 4
3 6 8 8 9,2,8
7 4 8,62,1 9 5
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,4,5 0 6,4 4 5 6,0
1 0,8,9 0,6,5 6 6
2 72 7 72,3
42,7 3 9 8,1 8 8
0 4 32,0,5 9,3,1 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-10-2017

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 10D2
13
543
1980
8976
8803
8419
46512
31329
96827
41235
24084
69946
54114
94840
55085
71731
51728
623567
Đồng Tháp
XSDT - C43
95
614
6850
1291
7627
6357
66356
93576
45405
14324
79855
93741
14608
87451
65233
88788
59823
690079
Cà Mau
XSCM - T10K4
88
218
7922
3163
6883
8501
61634
69467
86047
17162
79294
87785
96499
28569
56247
02531
40277
949097

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,4 0 3 3,8 5
3 1 3,9,2,4 7,4 6 7
1 2 9,7,8 2,6 7 6
1,4,0 3 5,1 2 8 0,4,5
8,1 4 3,6,0 1,2 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5 0 5,8 9,0,5 5 0,7,6,5,1
9,4,5 1 4 5,7 6
2 7,4,3 2,5 7 6,9
3,2 3 3 0,8 8 8
1,2 4 1 7 9 5,1
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1 8 5
0,3 1 8 6 3,7,2,9
2,6 2 2 6,42,7,9 7 7
6,8 3 4,1 8,1 8 8,3,5
3,9 4 72 9,6 9 4,9,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-10-2017

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Thừa T.Huế
XSTTH
10
700
2607
4421
5089
9269
95919
94666
62782
16695
12625
95636
57888
38250
75717
25769
61602
953874
Phú Yên
XSPY
88
810
8077
5606
3418
8399
45266
08177
15856
56243
87504
02240
47939
48419
81850
13745
11443
626973

Kết quả Lô Tô

Thừa T.Huế
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,0,5 0 0,7,2 9,2 5 0
2 1 0,9,7 6,3 6 92,6
8,0 2 1,5 0,1 7 4
3 6 8 8 9,2,8
7 4 8,62,1 9 5
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,4,5 0 6,4 4 5 6,0
1 0,8,9 0,6,5 6 6
2 72 7 72,3
42,7 3 9 8,1 8 8
0 4 32,0,5 9,3,1 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-10-2017

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 10D2
13
543
1980
8976
8803
8419
46512
31329
96827
41235
24084
69946
54114
94840
55085
71731
51728
623567
Đồng Tháp
XSDT - C43
95
614
6850
1291
7627
6357
66356
93576
45405
14324
79855
93741
14608
87451
65233
88788
59823
690079
Cà Mau
XSCM - T10K4
88
218
7922
3163
6883
8501
61634
69467
86047
17162
79294
87785
96499
28569
56247
02531
40277
949097

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,4 0 3 3,8 5
3 1 3,9,2,4 7,4 6 7
1 2 9,7,8 2,6 7 6
1,4,0 3 5,1 2 8 0,4,5
8,1 4 3,6,0 1,2 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5 0 5,8 9,0,5 5 0,7,6,5,1
9,4,5 1 4 5,7 6
2 7,4,3 2,5 7 6,9
3,2 3 3 0,8 8 8
1,2 4 1 7 9 5,1
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1 8 5
0,3 1 8 6 3,7,2,9
2,6 2 2 6,42,7,9 7 7
6,8 3 4,1 8,1 8 8,3,5
3,9 4 72 9,6 9 4,9,7

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-10-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-10-2017

Thứ Hai Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1EQ-13EQ-15EQ
Giải ĐB 30791
Giải nhất 11269
Giải nhì 19873 36756
Giải ba 30677 71739 44927 94255 47010 47162
Giải tư 8225 8084 0760 6092
Giải năm 0959 8362 8964 9973 6827 6110
Giải sáu 532 088 135
Giải bảy 69 65 66 88

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
12,6 0
9 1 02
3,62,9 2 72,5
72 3 2,5,9
6,8 4
Chục Số Đơn Vị
6,3,2,5 5 9,5,6
6,5 6 92,5,6,22,4,0
22,7 7 32,7
82 8 82,4
62,5,3 9 2,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-10-2017

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 10D2
13
543
1980
8976
8803
8419
46512
31329
96827
41235
24084
69946
54114
94840
55085
71731
51728
623567
Đồng Tháp
XSDT - C43
95
614
6850
1291
7627
6357
66356
93576
45405
14324
79855
93741
14608
87451
65233
88788
59823
690079
Cà Mau
XSCM - T10K4
88
218
7922
3163
6883
8501
61634
69467
86047
17162
79294
87785
96499
28569
56247
02531
40277
949097

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,4 0 3 3,8 5
3 1 3,9,2,4 7,4 6 7
1 2 9,7,8 2,6 7 6
1,4,0 3 5,1 2 8 0,4,5
8,1 4 3,6,0 1,2 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5 0 5,8 9,0,5 5 0,7,6,5,1
9,4,5 1 4 5,7 6
2 7,4,3 2,5 7 6,9
3,2 3 3 0,8 8 8
1,2 4 1 7 9 5,1
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1 8 5
0,3 1 8 6 3,7,2,9
2,6 2 2 6,42,7,9 7 7
6,8 3 4,1 8,1 8 8,3,5
3,9 4 72 9,6 9 4,9,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-10-2017

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Thừa T.Huế
XSTTH
10
700
2607
4421
5089
9269
95919
94666
62782
16695
12625
95636
57888
38250
75717
25769
61602
953874
Phú Yên
XSPY
88
810
8077
5606
3418
8399
45266
08177
15856
56243
87504
02240
47939
48419
81850
13745
11443
626973

Kết quả Lô Tô

Thừa T.Huế
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,0,5 0 0,7,2 9,2 5 0
2 1 0,9,7 6,3 6 92,6
8,0 2 1,5 0,1 7 4
3 6 8 8 9,2,8
7 4 8,62,1 9 5
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,4,5 0 6,4 4 5 6,0
1 0,8,9 0,6,5 6 6
2 72 7 72,3
42,7 3 9 8,1 8 8
0 4 32,0,5 9,3,1 9 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-10-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-10-2017

Thứ Hai Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1EQ-13EQ-15EQ
Giải ĐB 30791
Giải nhất 11269
Giải nhì 19873 36756
Giải ba 30677 71739 44927 94255 47010 47162
Giải tư 8225 8084 0760 6092
Giải năm 0959 8362 8964 9973 6827 6110
Giải sáu 532 088 135
Giải bảy 69 65 66 88

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
12,6 0
9 1 02
3,62,9 2 72,5
72 3 2,5,9
6,8 4
Chục Số Đơn Vị
6,3,2,5 5 9,5,6
6,5 6 92,5,6,22,4,0
22,7 7 32,7
82 8 82,4
62,5,3 9 2,1

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).