KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 18-06-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 19-06-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 18-06-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 18-06-2018

Thứ Hai 7TS-11TS-1 - XSMB
Giải ĐB 86133
Giải nhất 56697
Giải nhì 41104 06349
Giải ba 28749 27284 04137 37947 41001 78224
Giải tư 1780 7596 4593 5824
Giải năm 1391 2673 8181 7399 3851 4870
Giải sáu 501 069 440
Giải bảy 34 88 53 68

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
4,7,8 0 12,4
02,9,8,5 1
2 42
5,7,9,3 3 4,7,3
3,22,8,0 4 0,92,7
Chục Số Đơn Vị
5 3,1
9 6 8,9
3,4,9 7 3,0
8,6 8 8,1,0,4
6,9,42 9 1,9,6,3,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 18-06-2018

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Thừa T.Huế
XSTTH
33
680
1274
5386
5693
9537
82939
85544
43134
37096
41687
34208
28416
32740
56623
46061
95302
622943
Phú Yên
XSPY
10
208
5509
0413
0188
0425
21093
21316
96322
41063
08015
92373
97030
90492
64891
85295
26488
554472

Kết quả Lô Tô

Thừa T.Huế
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,4 0 8,2 5
6 1 6 8,9,1 6 1
0 2 3 3,8 7 4
3,9,2,4 3 3,7,9,4 0 8 0,6,7
7,4,3 4 4,0,3 3 9 3,6
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,3 0 8,9 2,1,9 5
9 1 0,3,6,5 1 6 3
2,9,7 2 5,2 7 3,2
1,9,6,7 3 0 0,82 8 82
4 0 9 3,2,1,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 18-06-2018

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 6D2
22
037
6937
8673
8229
5806
45451
30421
46035
42070
99425
21384
86408
07337
13844
19903
46276
091893
Đồng Tháp
XSDT - D25
15
703
1108
2189
3927
0238
22897
64552
06595
93759
42366
53202
29546
14720
33264
82606
29928
391630
Cà Mau
XSCM - T06K3
83
405
6110
3840
6148
1490
78357
89492
85624
43185
08189
29685
84004
50167
82371
32284
01708
713530

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 6,8,3 3,2 5 1
5,2 1 0,7 6
2 2 2,9,1,5 33 7 3,0,6
7,0,9 3 73,5 0 8 4
8,4 4 4 2 9 3
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,3 0 3,8,2,6 1,9 5 2,9
1 5 6,4,0 6 6,4
5,0 2 7,0,8 2,9 7
0 3 8,0 0,3,2 8 9
6 4 6 8,5 9 7,5
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,4,9,3 0 5,4,8 0,82 5 7
7 1 0 6 7
9 2 4 5,6 7 1
8 3 0 4,0 8 3,52,9,4
2,0,8 4 0,8 8 9 0,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 18-06-2018

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Thừa T.Huế
XSTTH
33
680
1274
5386
5693
9537
82939
85544
43134
37096
41687
34208
28416
32740
56623
46061
95302
622943
Phú Yên
XSPY
10
208
5509
0413
0188
0425
21093
21316
96322
41063
08015
92373
97030
90492
64891
85295
26488
554472

Kết quả Lô Tô

Thừa T.Huế
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,4 0 8,2 5
6 1 6 8,9,1 6 1
0 2 3 3,8 7 4
3,9,2,4 3 3,7,9,4 0 8 0,6,7
7,4,3 4 4,0,3 3 9 3,6
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,3 0 8,9 2,1,9 5
9 1 0,3,6,5 1 6 3
2,9,7 2 5,2 7 3,2
1,9,6,7 3 0 0,82 8 82
4 0 9 3,2,1,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 18-06-2018

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 6D2
22
037
6937
8673
8229
5806
45451
30421
46035
42070
99425
21384
86408
07337
13844
19903
46276
091893
Đồng Tháp
XSDT - D25
15
703
1108
2189
3927
0238
22897
64552
06595
93759
42366
53202
29546
14720
33264
82606
29928
391630
Cà Mau
XSCM - T06K3
83
405
6110
3840
6148
1490
78357
89492
85624
43185
08189
29685
84004
50167
82371
32284
01708
713530

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 6,8,3 3,2 5 1
5,2 1 0,7 6
2 2 2,9,1,5 33 7 3,0,6
7,0,9 3 73,5 0 8 4
8,4 4 4 2 9 3
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,3 0 3,8,2,6 1,9 5 2,9
1 5 6,4,0 6 6,4
5,0 2 7,0,8 2,9 7
0 3 8,0 0,3,2 8 9
6 4 6 8,5 9 7,5
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,4,9,3 0 5,4,8 0,82 5 7
7 1 0 6 7
9 2 4 5,6 7 1
8 3 0 4,0 8 3,52,9,4
2,0,8 4 0,8 8 9 0,2

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 18-06-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 18-06-2018

Thứ Hai 7TS-11TS-1 - XSMB
Giải ĐB 86133
Giải nhất 56697
Giải nhì 41104 06349
Giải ba 28749 27284 04137 37947 41001 78224
Giải tư 1780 7596 4593 5824
Giải năm 1391 2673 8181 7399 3851 4870
Giải sáu 501 069 440
Giải bảy 34 88 53 68

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
4,7,8 0 12,4
02,9,8,5 1
2 42
5,7,9,3 3 4,7,3
3,22,8,0 4 0,92,7
Chục Số Đơn Vị
5 3,1
9 6 8,9
3,4,9 7 3,0
8,6 8 8,1,0,4
6,9,42 9 1,9,6,3,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 18-06-2018

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 6D2
22
037
6937
8673
8229
5806
45451
30421
46035
42070
99425
21384
86408
07337
13844
19903
46276
091893
Đồng Tháp
XSDT - D25
15
703
1108
2189
3927
0238
22897
64552
06595
93759
42366
53202
29546
14720
33264
82606
29928
391630
Cà Mau
XSCM - T06K3
83
405
6110
3840
6148
1490
78357
89492
85624
43185
08189
29685
84004
50167
82371
32284
01708
713530

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 6,8,3 3,2 5 1
5,2 1 0,7 6
2 2 2,9,1,5 33 7 3,0,6
7,0,9 3 73,5 0 8 4
8,4 4 4 2 9 3
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,3 0 3,8,2,6 1,9 5 2,9
1 5 6,4,0 6 6,4
5,0 2 7,0,8 2,9 7
0 3 8,0 0,3,2 8 9
6 4 6 8,5 9 7,5
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,4,9,3 0 5,4,8 0,82 5 7
7 1 0 6 7
9 2 4 5,6 7 1
8 3 0 4,0 8 3,52,9,4
2,0,8 4 0,8 8 9 0,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 18-06-2018

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Thừa T.Huế
XSTTH
33
680
1274
5386
5693
9537
82939
85544
43134
37096
41687
34208
28416
32740
56623
46061
95302
622943
Phú Yên
XSPY
10
208
5509
0413
0188
0425
21093
21316
96322
41063
08015
92373
97030
90492
64891
85295
26488
554472

Kết quả Lô Tô

Thừa T.Huế
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,4 0 8,2 5
6 1 6 8,9,1 6 1
0 2 3 3,8 7 4
3,9,2,4 3 3,7,9,4 0 8 0,6,7
7,4,3 4 4,0,3 3 9 3,6
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,3 0 8,9 2,1,9 5
9 1 0,3,6,5 1 6 3
2,9,7 2 5,2 7 3,2
1,9,6,7 3 0 0,82 8 82
4 0 9 3,2,1,5

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 18-06-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 18-06-2018

Thứ Hai 7TS-11TS-1 - XSMB
Giải ĐB 86133
Giải nhất 56697
Giải nhì 41104 06349
Giải ba 28749 27284 04137 37947 41001 78224
Giải tư 1780 7596 4593 5824
Giải năm 1391 2673 8181 7399 3851 4870
Giải sáu 501 069 440
Giải bảy 34 88 53 68

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
4,7,8 0 12,4
02,9,8,5 1
2 42
5,7,9,3 3 4,7,3
3,22,8,0 4 0,92,7
Chục Số Đơn Vị
5 3,1
9 6 8,9
3,4,9 7 3,0
8,6 8 8,1,0,4
6,9,42 9 1,9,6,3,7

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).