KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 20-04-2018

Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:05' ngày 20-04-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 19-04-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 19-04-2018

Thứ Năm 5QT- - XSMB
Giải ĐB 34580
Giải nhất 02976
Giải nhì 59985 50213
Giải ba 66144 93179 90465 76458 14945 96862
Giải tư 8663 1412 6540 6534
Giải năm 4235 6783 4787 4496 8033 9992
Giải sáu 290 154 813
Giải bảy 70 31 41 23

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,9,4,8 0
3,4 1 32,2
9,1,6 2 3
2,12,8,3,6 3 1,5,3,4
5,3,4 4 1,0,4,5
Chục Số Đơn Vị
3,6,4,8 5 4,8
9,7 6 3,5,2
8 7 0,9,6
5 8 3,7,5,0
7 9 0,6,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-04-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
25
201
2445
6703
1494
9514
67225
64284
54417
73366
93716
05709
80474
79866
51336
81016
64313
522579
Ninh Thuận
XSNT
17
888
7144
7331
1538
7806
00540
39544
60840
97122
94185
49581
31190
21294
24393
89947
41877
407773

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1,3,9 22,4 5
0 1 4,7,62,3 62,12,3 6 62
2 52 1 7 4,9
0,1 3 6 8 4
9,1,8,7 4 5 0,7 9 4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
42,9 0 6 8 5
3,8 1 7 0 6
2 2 2 1,4,7 7 7,3
9,7 3 1,8 8,3 8 8,5,1
42,9 4 42,02,7 9 0,4,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-04-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL16
09
783
5741
1613
4103
4364
25184
35411
65994
49700
07258
33521
21505
99818
09407
74694
53683
100457
Bình Dương
XSBD - 04KS16
57
978
9848
3959
2254
1716
47574
48064
40135
09338
12036
23024
19799
23206
59636
92087
25058
760227
Trà Vinh
XSTV - 27TV16
71
791
6784
1601
7004
6234
36305
70160
50818
93192
59392
37026
15359
20154
35708
93440
17707
234284

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 9,3,0,5,7 0 5 8,7
4,1,2 1 3,1,8 6 4
2 1 0,5 7
82,1,0 3 5,1 8 32,4
6,8,92 4 1 0 9 42
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 6 3 5 7,9,4,8
1 6 1,32,0 6 4
2 4,7 5,8,2 7 8,4
3 5,8,62 7,4,3,5 8 7
5,7,6,2 4 8 5,9 9 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,4 0 1,4,5,8,7 0 5 9,4
7,9,0 1 8 2 6 0
92 2 6 0 7 1
3 4 1,0 8 42
82,0,3,5 4 0 5 9 1,22

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-04-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
25
201
2445
6703
1494
9514
67225
64284
54417
73366
93716
05709
80474
79866
51336
81016
64313
522579
Ninh Thuận
XSNT
17
888
7144
7331
1538
7806
00540
39544
60840
97122
94185
49581
31190
21294
24393
89947
41877
407773

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1,3,9 22,4 5
0 1 4,7,62,3 62,12,3 6 62
2 52 1 7 4,9
0,1 3 6 8 4
9,1,8,7 4 5 0,7 9 4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
42,9 0 6 8 5
3,8 1 7 0 6
2 2 2 1,4,7 7 7,3
9,7 3 1,8 8,3 8 8,5,1
42,9 4 42,02,7 9 0,4,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-04-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL16
09
783
5741
1613
4103
4364
25184
35411
65994
49700
07258
33521
21505
99818
09407
74694
53683
100457
Bình Dương
XSBD - 04KS16
57
978
9848
3959
2254
1716
47574
48064
40135
09338
12036
23024
19799
23206
59636
92087
25058
760227
Trà Vinh
XSTV - 27TV16
71
791
6784
1601
7004
6234
36305
70160
50818
93192
59392
37026
15359
20154
35708
93440
17707
234284

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 9,3,0,5,7 0 5 8,7
4,1,2 1 3,1,8 6 4
2 1 0,5 7
82,1,0 3 5,1 8 32,4
6,8,92 4 1 0 9 42
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 6 3 5 7,9,4,8
1 6 1,32,0 6 4
2 4,7 5,8,2 7 8,4
3 5,8,62 7,4,3,5 8 7
5,7,6,2 4 8 5,9 9 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,4 0 1,4,5,8,7 0 5 9,4
7,9,0 1 8 2 6 0
92 2 6 0 7 1
3 4 1,0 8 42
82,0,3,5 4 0 5 9 1,22

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 19-04-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 19-04-2018

Thứ Năm 5QT- - XSMB
Giải ĐB 34580
Giải nhất 02976
Giải nhì 59985 50213
Giải ba 66144 93179 90465 76458 14945 96862
Giải tư 8663 1412 6540 6534
Giải năm 4235 6783 4787 4496 8033 9992
Giải sáu 290 154 813
Giải bảy 70 31 41 23

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,9,4,8 0
3,4 1 32,2
9,1,6 2 3
2,12,8,3,6 3 1,5,3,4
5,3,4 4 1,0,4,5
Chục Số Đơn Vị
3,6,4,8 5 4,8
9,7 6 3,5,2
8 7 0,9,6
5 8 3,7,5,0
7 9 0,6,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-04-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL16
09
783
5741
1613
4103
4364
25184
35411
65994
49700
07258
33521
21505
99818
09407
74694
53683
100457
Bình Dương
XSBD - 04KS16
57
978
9848
3959
2254
1716
47574
48064
40135
09338
12036
23024
19799
23206
59636
92087
25058
760227
Trà Vinh
XSTV - 27TV16
71
791
6784
1601
7004
6234
36305
70160
50818
93192
59392
37026
15359
20154
35708
93440
17707
234284

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 9,3,0,5,7 0 5 8,7
4,1,2 1 3,1,8 6 4
2 1 0,5 7
82,1,0 3 5,1 8 32,4
6,8,92 4 1 0 9 42
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 6 3 5 7,9,4,8
1 6 1,32,0 6 4
2 4,7 5,8,2 7 8,4
3 5,8,62 7,4,3,5 8 7
5,7,6,2 4 8 5,9 9 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,4 0 1,4,5,8,7 0 5 9,4
7,9,0 1 8 2 6 0
92 2 6 0 7 1
3 4 1,0 8 42
82,0,3,5 4 0 5 9 1,22

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-04-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
25
201
2445
6703
1494
9514
67225
64284
54417
73366
93716
05709
80474
79866
51336
81016
64313
522579
Ninh Thuận
XSNT
17
888
7144
7331
1538
7806
00540
39544
60840
97122
94185
49581
31190
21294
24393
89947
41877
407773

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1,3,9 22,4 5
0 1 4,7,62,3 62,12,3 6 62
2 52 1 7 4,9
0,1 3 6 8 4
9,1,8,7 4 5 0,7 9 4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
42,9 0 6 8 5
3,8 1 7 0 6
2 2 2 1,4,7 7 7,3
9,7 3 1,8 8,3 8 8,5,1
42,9 4 42,02,7 9 0,4,3

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 19-04-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 19-04-2018

Thứ Năm 5QT- - XSMB
Giải ĐB 34580
Giải nhất 02976
Giải nhì 59985 50213
Giải ba 66144 93179 90465 76458 14945 96862
Giải tư 8663 1412 6540 6534
Giải năm 4235 6783 4787 4496 8033 9992
Giải sáu 290 154 813
Giải bảy 70 31 41 23

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,9,4,8 0
3,4 1 32,2
9,1,6 2 3
2,12,8,3,6 3 1,5,3,4
5,3,4 4 1,0,4,5
Chục Số Đơn Vị
3,6,4,8 5 4,8
9,7 6 3,5,2
8 7 0,9,6
5 8 3,7,5,0
7 9 0,6,2

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).