KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 09-08-2020

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 10-08-2020. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 09-08-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 09-08-2020

Chữ Nhật 6MD-14MD-1 - XSMB
Giải ĐB 83138
Giải nhất 37935
Giải nhì 05646 04485
Giải ba 00448 47945 02996 51708 47873 17617
Giải tư 8442 5345 8655 1372
Giải năm 4143 7991 8901 1721 9973 4625
Giải sáu 259 070 479
Giải bảy 24 74 05 06

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7 0 5,6,1,8
9,0,2 1 7
4,7 2 4,1,5
4,72 3 5,8
2,7 4 3,2,52,8,6
Chục Số Đơn Vị
0,2,42,5,8,3 5 9,5
0,9,4 6
1 7 4,0,9,32,2
4,0,3 8 5
5,7 9 1,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 09-08-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
34
992
0147
8349
7765
4795
94968
53828
09139
71413
79731
26803
84528
98881
49758
24023
20455
108687
Khánh Hòa
XSKH
83
386
1550
4400
5941
1964
17485
74602
93334
92244
90133
81670
47067
38956
41784
00285
52328
819414

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3 6,9,5 5 8,5
3,8 1 3 6 5,8
9 2 82,3 4,8 7
1,0,2 3 4,9,1 6,22,5 8 1,7
3 4 7,9 4,3 9 2,5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,0,7 0 0,2 82 5 0,6
4 1 4 8,5 6 4,7
0 2 8 6 7 0
8,3 3 4,3 2 8 3,6,52,4
6,3,4,8,1 4 1,4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 09-08-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-B8
79
144
2298
5454
0215
5501
98083
40385
67737
15499
96175
24050
93702
53991
99783
43502
26285
285519
Kiên Giang
XSKG - 8K2
93
519
8025
1603
6579
7352
95735
60976
45045
20276
64299
20850
56240
67331
75323
53143
46558
672889
Đà Lạt
XSDL - ĐL8K2
82
049
5540
1324
4480
7890
51245
63860
37139
18722
10481
38767
84440
31558
13701
95462
92037
411553

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5 0 1,22 1,82,7 5 4,0
0,9 1 5,9 6
02 2 3 7 9,5
82 3 7 9 8 32,52
4,5 4 4 7,9,1 9 8,9,1
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,4 0 3 2,3,4 5 2,0,8
3 1 9 72 6
5 2 5,3 7 9,62
9,0,2,4 3 5,1 5 8 9
4 5,0,3 1,7,9,8 9 3,9
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
42,8,9,6 0 1 4 5 8,3
8,0 1 6 0,7,2
8,2,6 2 4,2 6,3 7
5 3 9,7 5 8 2,0,1
2 4 9,02,5 4,3 9 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 09-08-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
34
992
0147
8349
7765
4795
94968
53828
09139
71413
79731
26803
84528
98881
49758
24023
20455
108687
Khánh Hòa
XSKH
83
386
1550
4400
5941
1964
17485
74602
93334
92244
90133
81670
47067
38956
41784
00285
52328
819414

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3 6,9,5 5 8,5
3,8 1 3 6 5,8
9 2 82,3 4,8 7
1,0,2 3 4,9,1 6,22,5 8 1,7
3 4 7,9 4,3 9 2,5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,0,7 0 0,2 82 5 0,6
4 1 4 8,5 6 4,7
0 2 8 6 7 0
8,3 3 4,3 2 8 3,6,52,4
6,3,4,8,1 4 1,4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 09-08-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-B8
79
144
2298
5454
0215
5501
98083
40385
67737
15499
96175
24050
93702
53991
99783
43502
26285
285519
Kiên Giang
XSKG - 8K2
93
519
8025
1603
6579
7352
95735
60976
45045
20276
64299
20850
56240
67331
75323
53143
46558
672889
Đà Lạt
XSDL - ĐL8K2
82
049
5540
1324
4480
7890
51245
63860
37139
18722
10481
38767
84440
31558
13701
95462
92037
411553

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5 0 1,22 1,82,7 5 4,0
0,9 1 5,9 6
02 2 3 7 9,5
82 3 7 9 8 32,52
4,5 4 4 7,9,1 9 8,9,1
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,4 0 3 2,3,4 5 2,0,8
3 1 9 72 6
5 2 5,3 7 9,62
9,0,2,4 3 5,1 5 8 9
4 5,0,3 1,7,9,8 9 3,9
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
42,8,9,6 0 1 4 5 8,3
8,0 1 6 0,7,2
8,2,6 2 4,2 6,3 7
5 3 9,7 5 8 2,0,1
2 4 9,02,5 4,3 9 0

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 09-08-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 09-08-2020

Chữ Nhật 6MD-14MD-1 - XSMB
Giải ĐB 83138
Giải nhất 37935
Giải nhì 05646 04485
Giải ba 00448 47945 02996 51708 47873 17617
Giải tư 8442 5345 8655 1372
Giải năm 4143 7991 8901 1721 9973 4625
Giải sáu 259 070 479
Giải bảy 24 74 05 06

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7 0 5,6,1,8
9,0,2 1 7
4,7 2 4,1,5
4,72 3 5,8
2,7 4 3,2,52,8,6
Chục Số Đơn Vị
0,2,42,5,8,3 5 9,5
0,9,4 6
1 7 4,0,9,32,2
4,0,3 8 5
5,7 9 1,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 09-08-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-B8
79
144
2298
5454
0215
5501
98083
40385
67737
15499
96175
24050
93702
53991
99783
43502
26285
285519
Kiên Giang
XSKG - 8K2
93
519
8025
1603
6579
7352
95735
60976
45045
20276
64299
20850
56240
67331
75323
53143
46558
672889
Đà Lạt
XSDL - ĐL8K2
82
049
5540
1324
4480
7890
51245
63860
37139
18722
10481
38767
84440
31558
13701
95462
92037
411553

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5 0 1,22 1,82,7 5 4,0
0,9 1 5,9 6
02 2 3 7 9,5
82 3 7 9 8 32,52
4,5 4 4 7,9,1 9 8,9,1
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,4 0 3 2,3,4 5 2,0,8
3 1 9 72 6
5 2 5,3 7 9,62
9,0,2,4 3 5,1 5 8 9
4 5,0,3 1,7,9,8 9 3,9
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
42,8,9,6 0 1 4 5 8,3
8,0 1 6 0,7,2
8,2,6 2 4,2 6,3 7
5 3 9,7 5 8 2,0,1
2 4 9,02,5 4,3 9 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 09-08-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
34
992
0147
8349
7765
4795
94968
53828
09139
71413
79731
26803
84528
98881
49758
24023
20455
108687
Khánh Hòa
XSKH
83
386
1550
4400
5941
1964
17485
74602
93334
92244
90133
81670
47067
38956
41784
00285
52328
819414

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3 6,9,5 5 8,5
3,8 1 3 6 5,8
9 2 82,3 4,8 7
1,0,2 3 4,9,1 6,22,5 8 1,7
3 4 7,9 4,3 9 2,5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,0,7 0 0,2 82 5 0,6
4 1 4 8,5 6 4,7
0 2 8 6 7 0
8,3 3 4,3 2 8 3,6,52,4
6,3,4,8,1 4 1,4 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 09-08-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 09-08-2020

Chữ Nhật 6MD-14MD-1 - XSMB
Giải ĐB 83138
Giải nhất 37935
Giải nhì 05646 04485
Giải ba 00448 47945 02996 51708 47873 17617
Giải tư 8442 5345 8655 1372
Giải năm 4143 7991 8901 1721 9973 4625
Giải sáu 259 070 479
Giải bảy 24 74 05 06

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7 0 5,6,1,8
9,0,2 1 7
4,7 2 4,1,5
4,72 3 5,8
2,7 4 3,2,52,8,6
Chục Số Đơn Vị
0,2,42,5,8,3 5 9,5
0,9,4 6
1 7 4,0,9,32,2
4,0,3 8 5
5,7 9 1,6

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số (KQ XS) chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xoso…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận cùng KQXS tại KetQuaMoiNhat

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả XS được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại Xskt phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, KQXS miền Nam, kết quả soxo miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– SX biết kết quả ngay (còn được gọi là sổ xố cào, XSKT bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).