KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 21-07-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 22-07-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 21-07-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 21-07-2018

Thứ Bảy 10VC-6VC-1 - XSMB
Giải ĐB 16268
Giải nhất 70185
Giải nhì 09860 56217
Giải ba 26830 66738 35457 63589 39026 87213
Giải tư 5989 9209 0585 6436
Giải năm 1469 0029 1912 9271 4170 4640
Giải sáu 014 043 347
Giải bảy 40 70 31 42

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
42,72,3,6 0 9
3,7 1 4,2,3,7
4,1 2 9,6
4,1 3 1,6,0,8
1 4 02,2,3,7
Chục Số Đơn Vị
82 5 7
3,2 6 9,0,8
4,5,1 7 02,1
3,6 8 92,52
6,2,82,0 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 21-07-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
02
901
4949
2697
5274
9999
22036
77314
60887
01231
60673
02311
80378
00670
77782
15674
26870
803894
Quảng Ngãi
XSQNG
94
640
7245
1637
7587
8113
64789
53993
18850
21915
90661
41137
45745
96437
99628
71252
44379
179450
Đắk Nông
XSDNO
47
088
0724
5263
5084
2463
80693
08637
24834
35414
60384
46606
91481
67053
46368
44733
70496
089197

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
72 0 2,1 5
0,3,1 1 4,1 3 6
0,8 2 9,8 7 42,3,8,02
7 3 6,1 7 8 7,2
72,1,9 4 9 4,9 9 7,9,4
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,52 0 42,1 5 02,2
6 1 3,5 6 1
5 2 8 33,8 7 9
1,9 3 73 2 8 7,9
9 4 0,52 8,7 9 4,3
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 6 5 3
8 1 4 0,9 6 32,8
2 4 4,3,9 7
62,9,5,3 3 7,4,3 8,6 8 8,42,1
2,82,3,1 4 7 9 3,6,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 21-07-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 7C7
05
118
9822
8455
8586
3295
88356
29029
48555
51357
11100
98588
85623
94108
60117
01382
69509
063439
Long An
XSLA - 7K3
45
911
6315
6844
7598
7843
32664
13607
66723
59368
78224
83268
55925
39726
56764
02906
46504
348068
Bình Phước
XSBP - 7K3
83
001
3338
9974
9429
1136
54003
23430
01584
32269
97501
66660
37091
69359
92915
14231
88156
638961
Hậu Giang
XSHG - K3T7
18
246
5392
1605
6162
3079
86708
52757
11772
47454
77366
97048
21655
93284
23184
81657
98621
500275

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 5,0,8,9 0,52,9 5 52,6,7
1 8,7 8,5 6
2,8 2 2,9,3 5,1 7
2 3 9 1,8,0 8 6,8,2
4 2,0,3 9 5
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,6,4 4,1,2 5
1 1 1,5 2,0 6 42,83
2 3,4,5,6 0 7
4,2 3 9,63 8
4,62,2,0 4 5,4,3 9 8
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6 0 12,3 1 5 9,6
02,9,3,6 1 5 3,5 6 9,0,1
2 9 7 4
8,0 3 8,6,0,1 3 8 3,4
7,8 4 2,6,5 9 1
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5,8 0,5,7 5 72,4,5
2 1 8 4,6 6 2,6
9,6,7 2 1 52 7 9,2,5
3 1,0,4 8 42
5,82 4 6,8 7 9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 21-07-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
02
901
4949
2697
5274
9999
22036
77314
60887
01231
60673
02311
80378
00670
77782
15674
26870
803894
Quảng Ngãi
XSQNG
94
640
7245
1637
7587
8113
64789
53993
18850
21915
90661
41137
45745
96437
99628
71252
44379
179450
Đắk Nông
XSDNO
47
088
0724
5263
5084
2463
80693
08637
24834
35414
60384
46606
91481
67053
46368
44733
70496
089197

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
72 0 2,1 5
0,3,1 1 4,1 3 6
0,8 2 9,8 7 42,3,8,02
7 3 6,1 7 8 7,2
72,1,9 4 9 4,9 9 7,9,4
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,52 0 42,1 5 02,2
6 1 3,5 6 1
5 2 8 33,8 7 9
1,9 3 73 2 8 7,9
9 4 0,52 8,7 9 4,3
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 6 5 3
8 1 4 0,9 6 32,8
2 4 4,3,9 7
62,9,5,3 3 7,4,3 8,6 8 8,42,1
2,82,3,1 4 7 9 3,6,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 21-07-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 7C7
05
118
9822
8455
8586
3295
88356
29029
48555
51357
11100
98588
85623
94108
60117
01382
69509
063439
Long An
XSLA - 7K3
45
911
6315
6844
7598
7843
32664
13607
66723
59368
78224
83268
55925
39726
56764
02906
46504
348068
Bình Phước
XSBP - 7K3
83
001
3338
9974
9429
1136
54003
23430
01584
32269
97501
66660
37091
69359
92915
14231
88156
638961
Hậu Giang
XSHG - K3T7
18
246
5392
1605
6162
3079
86708
52757
11772
47454
77366
97048
21655
93284
23184
81657
98621
500275

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 5,0,8,9 0,52,9 5 52,6,7
1 8,7 8,5 6
2,8 2 2,9,3 5,1 7
2 3 9 1,8,0 8 6,8,2
4 2,0,3 9 5
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,6,4 4,1,2 5
1 1 1,5 2,0 6 42,83
2 3,4,5,6 0 7
4,2 3 9,63 8
4,62,2,0 4 5,4,3 9 8
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6 0 12,3 1 5 9,6
02,9,3,6 1 5 3,5 6 9,0,1
2 9 7 4
8,0 3 8,6,0,1 3 8 3,4
7,8 4 2,6,5 9 1
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5,8 0,5,7 5 72,4,5
2 1 8 4,6 6 2,6
9,6,7 2 1 52 7 9,2,5
3 1,0,4 8 42
5,82 4 6,8 7 9 2

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 21-07-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 21-07-2018

Thứ Bảy 10VC-6VC-1 - XSMB
Giải ĐB 16268
Giải nhất 70185
Giải nhì 09860 56217
Giải ba 26830 66738 35457 63589 39026 87213
Giải tư 5989 9209 0585 6436
Giải năm 1469 0029 1912 9271 4170 4640
Giải sáu 014 043 347
Giải bảy 40 70 31 42

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
42,72,3,6 0 9
3,7 1 4,2,3,7
4,1 2 9,6
4,1 3 1,6,0,8
1 4 02,2,3,7
Chục Số Đơn Vị
82 5 7
3,2 6 9,0,8
4,5,1 7 02,1
3,6 8 92,52
6,2,82,0 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 21-07-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 7C7
05
118
9822
8455
8586
3295
88356
29029
48555
51357
11100
98588
85623
94108
60117
01382
69509
063439
Long An
XSLA - 7K3
45
911
6315
6844
7598
7843
32664
13607
66723
59368
78224
83268
55925
39726
56764
02906
46504
348068
Bình Phước
XSBP - 7K3
83
001
3338
9974
9429
1136
54003
23430
01584
32269
97501
66660
37091
69359
92915
14231
88156
638961
Hậu Giang
XSHG - K3T7
18
246
5392
1605
6162
3079
86708
52757
11772
47454
77366
97048
21655
93284
23184
81657
98621
500275

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 5,0,8,9 0,52,9 5 52,6,7
1 8,7 8,5 6
2,8 2 2,9,3 5,1 7
2 3 9 1,8,0 8 6,8,2
4 2,0,3 9 5
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,6,4 4,1,2 5
1 1 1,5 2,0 6 42,83
2 3,4,5,6 0 7
4,2 3 9,63 8
4,62,2,0 4 5,4,3 9 8
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6 0 12,3 1 5 9,6
02,9,3,6 1 5 3,5 6 9,0,1
2 9 7 4
8,0 3 8,6,0,1 3 8 3,4
7,8 4 2,6,5 9 1
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5,8 0,5,7 5 72,4,5
2 1 8 4,6 6 2,6
9,6,7 2 1 52 7 9,2,5
3 1,0,4 8 42
5,82 4 6,8 7 9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 21-07-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
02
901
4949
2697
5274
9999
22036
77314
60887
01231
60673
02311
80378
00670
77782
15674
26870
803894
Quảng Ngãi
XSQNG
94
640
7245
1637
7587
8113
64789
53993
18850
21915
90661
41137
45745
96437
99628
71252
44379
179450
Đắk Nông
XSDNO
47
088
0724
5263
5084
2463
80693
08637
24834
35414
60384
46606
91481
67053
46368
44733
70496
089197

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
72 0 2,1 5
0,3,1 1 4,1 3 6
0,8 2 9,8 7 42,3,8,02
7 3 6,1 7 8 7,2
72,1,9 4 9 4,9 9 7,9,4
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,52 0 42,1 5 02,2
6 1 3,5 6 1
5 2 8 33,8 7 9
1,9 3 73 2 8 7,9
9 4 0,52 8,7 9 4,3
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 6 5 3
8 1 4 0,9 6 32,8
2 4 4,3,9 7
62,9,5,3 3 7,4,3 8,6 8 8,42,1
2,82,3,1 4 7 9 3,6,7

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 21-07-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 21-07-2018

Thứ Bảy 10VC-6VC-1 - XSMB
Giải ĐB 16268
Giải nhất 70185
Giải nhì 09860 56217
Giải ba 26830 66738 35457 63589 39026 87213
Giải tư 5989 9209 0585 6436
Giải năm 1469 0029 1912 9271 4170 4640
Giải sáu 014 043 347
Giải bảy 40 70 31 42

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
42,72,3,6 0 9
3,7 1 4,2,3,7
4,1 2 9,6
4,1 3 1,6,0,8
1 4 02,2,3,7
Chục Số Đơn Vị
82 5 7
3,2 6 9,0,8
4,5,1 7 02,1
3,6 8 92,52
6,2,82,0 9

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).