KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 13-12-2019

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 14-12-2019. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 13-12-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 13-12-2019

Thứ Sáu 3ZM-1ZM-2Z - XSMB
Giải ĐB 30476
Giải nhất 17496
Giải nhì 47249 90117
Giải ba 30651 25932 08860 47643 84575 35326
Giải tư 6388 3260 5848 9692
Giải năm 8728 3876 9586 2561 4060 0484
Giải sáu 114 493 213
Giải bảy 49 16 93 01

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
63 0 1
0,6,5 1 6,4,3,7
9,3 2 8,6
92,1,4 3 2
1,8 4 92,8,3
Chục Số Đơn Vị
7 5 1
1,72,8,2,9 6 1,03
1 7 62,5
2,8,4 8 6,4,8
42 9 32,2,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 13-12-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
47
586
1313
5015
1106
2403
27700
42922
12597
00571
94033
76368
54875
60317
19547
71660
12992
677482
Ninh Thuận
XSNT
57
445
5058
8895
8554
9094
21465
16130
75486
87137
73787
99604
09858
87331
77352
40110
85742
923316

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,6 0 6,3,0 1,7 5
7 1 3,5,7 8,0 6 8,0
2,9,8 2 2 42,9,1 7 1,5
1,0,3 3 3 6 8 6,2
4 72 9 7,2
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 4 4,9,6 5 7,82,4,2
3 1 0,6 8,1 6 5
5,4 2 5,3,8 7
3 0,7,1 52 8 6,7
5,9,0 4 5,2 9 5,4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 13-12-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL50
23
133
5429
5077
5306
5656
97630
23564
04078
81527
86051
72026
71415
26760
13270
95033
51968
678138
Bình Dương
XSBD - 12KS50
66
888
5794
5055
2082
3982
18653
95265
33075
72660
13671
90419
05666
23528
97250
23526
69696
521199
Trà Vinh
XSTV - 28TV50
01
338
6041
2471
6184
6494
90172
04696
53193
04583
95910
03392
54632
78828
06578
39865
93909
932539

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6,7 0 6 1 5 6,1
5 1 5 0,5,2 6 4,0,8
2 3,9,7,6 7,2 7 7,8,0
2,32 3 32,0,8 7,6,3 8
6 4 2 9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,5 0 5,6,7 5 5,3,0
7 1 9 62,2,9 6 62,5,0
82 2 8,6 7 5,1
5 3 8,2 8 8,22
9 4 1,9 9 4,6,9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 1,9 6 5
0,4,7 1 0 9 6 5
7,9,3 2 8 7 1,2,8
9,8 3 8,2,9 3,2,7 8 4,3
8,9 4 1 0,3 9 4,6,3,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 13-12-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
47
586
1313
5015
1106
2403
27700
42922
12597
00571
94033
76368
54875
60317
19547
71660
12992
677482
Ninh Thuận
XSNT
57
445
5058
8895
8554
9094
21465
16130
75486
87137
73787
99604
09858
87331
77352
40110
85742
923316

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,6 0 6,3,0 1,7 5
7 1 3,5,7 8,0 6 8,0
2,9,8 2 2 42,9,1 7 1,5
1,0,3 3 3 6 8 6,2
4 72 9 7,2
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 4 4,9,6 5 7,82,4,2
3 1 0,6 8,1 6 5
5,4 2 5,3,8 7
3 0,7,1 52 8 6,7
5,9,0 4 5,2 9 5,4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 13-12-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL50
23
133
5429
5077
5306
5656
97630
23564
04078
81527
86051
72026
71415
26760
13270
95033
51968
678138
Bình Dương
XSBD - 12KS50
66
888
5794
5055
2082
3982
18653
95265
33075
72660
13671
90419
05666
23528
97250
23526
69696
521199
Trà Vinh
XSTV - 28TV50
01
338
6041
2471
6184
6494
90172
04696
53193
04583
95910
03392
54632
78828
06578
39865
93909
932539

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6,7 0 6 1 5 6,1
5 1 5 0,5,2 6 4,0,8
2 3,9,7,6 7,2 7 7,8,0
2,32 3 32,0,8 7,6,3 8
6 4 2 9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,5 0 5,6,7 5 5,3,0
7 1 9 62,2,9 6 62,5,0
82 2 8,6 7 5,1
5 3 8,2 8 8,22
9 4 1,9 9 4,6,9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 1,9 6 5
0,4,7 1 0 9 6 5
7,9,3 2 8 7 1,2,8
9,8 3 8,2,9 3,2,7 8 4,3
8,9 4 1 0,3 9 4,6,3,2

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 13-12-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 13-12-2019

Thứ Sáu 3ZM-1ZM-2Z - XSMB
Giải ĐB 30476
Giải nhất 17496
Giải nhì 47249 90117
Giải ba 30651 25932 08860 47643 84575 35326
Giải tư 6388 3260 5848 9692
Giải năm 8728 3876 9586 2561 4060 0484
Giải sáu 114 493 213
Giải bảy 49 16 93 01

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
63 0 1
0,6,5 1 6,4,3,7
9,3 2 8,6
92,1,4 3 2
1,8 4 92,8,3
Chục Số Đơn Vị
7 5 1
1,72,8,2,9 6 1,03
1 7 62,5
2,8,4 8 6,4,8
42 9 32,2,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 13-12-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL50
23
133
5429
5077
5306
5656
97630
23564
04078
81527
86051
72026
71415
26760
13270
95033
51968
678138
Bình Dương
XSBD - 12KS50
66
888
5794
5055
2082
3982
18653
95265
33075
72660
13671
90419
05666
23528
97250
23526
69696
521199
Trà Vinh
XSTV - 28TV50
01
338
6041
2471
6184
6494
90172
04696
53193
04583
95910
03392
54632
78828
06578
39865
93909
932539

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,6,7 0 6 1 5 6,1
5 1 5 0,5,2 6 4,0,8
2 3,9,7,6 7,2 7 7,8,0
2,32 3 32,0,8 7,6,3 8
6 4 2 9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,5 0 5,6,7 5 5,3,0
7 1 9 62,2,9 6 62,5,0
82 2 8,6 7 5,1
5 3 8,2 8 8,22
9 4 1,9 9 4,6,9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 1,9 6 5
0,4,7 1 0 9 6 5
7,9,3 2 8 7 1,2,8
9,8 3 8,2,9 3,2,7 8 4,3
8,9 4 1 0,3 9 4,6,3,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 13-12-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
47
586
1313
5015
1106
2403
27700
42922
12597
00571
94033
76368
54875
60317
19547
71660
12992
677482
Ninh Thuận
XSNT
57
445
5058
8895
8554
9094
21465
16130
75486
87137
73787
99604
09858
87331
77352
40110
85742
923316

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,6 0 6,3,0 1,7 5
7 1 3,5,7 8,0 6 8,0
2,9,8 2 2 42,9,1 7 1,5
1,0,3 3 3 6 8 6,2
4 72 9 7,2
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 4 4,9,6 5 7,82,4,2
3 1 0,6 8,1 6 5
5,4 2 5,3,8 7
3 0,7,1 52 8 6,7
5,9,0 4 5,2 9 5,4

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 13-12-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 13-12-2019

Thứ Sáu 3ZM-1ZM-2Z - XSMB
Giải ĐB 30476
Giải nhất 17496
Giải nhì 47249 90117
Giải ba 30651 25932 08860 47643 84575 35326
Giải tư 6388 3260 5848 9692
Giải năm 8728 3876 9586 2561 4060 0484
Giải sáu 114 493 213
Giải bảy 49 16 93 01

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
63 0 1
0,6,5 1 6,4,3,7
9,3 2 8,6
92,1,4 3 2
1,8 4 92,8,3
Chục Số Đơn Vị
7 5 1
1,72,8,2,9 6 1,03
1 7 62,5
2,8,4 8 6,4,8
42 9 32,2,6

KQXS – KQSX 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số (KQ XS) chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xoso…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận cùng KQXS tại KetQuaMoiNhat

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả XS được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại Xskt phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, KQXS miền Nam, kết quả soxo miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– SX biết kết quả ngay (còn được gọi là sổ xố cào, XSKT bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).