KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 14-12-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 15-12-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 14-12-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 14-12-2018

Thứ Sáu 6ER-15ER-1 - XSMB
Giải ĐB 47788
Giải nhất 90784
Giải nhì 50283 26317
Giải ba 84915 00450 53073 93506 83632 67588
Giải tư 5041 7887 9992 2424
Giải năm 7677 6954 9906 9474 5173 9841
Giải sáu 720 521 185
Giải bảy 02 83 07 54

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
2,5 0 2,7,62
2,42 1 5,7
0,9,3 2 0,1,4
82,72 3 2
52,7,2,8 4 12
Chục Số Đơn Vị
8,1 5 42,0
02 6
0,7,8,1 7 7,4,32
82 8 32,5,7,82,4
9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 14-12-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
34
006
5453
2222
7462
7606
09089
27984
59603
26415
96738
52896
97474
67272
38818
11037
61019
933374
Ninh Thuận
XSNT
55
748
2902
6805
2893
4850
12736
44182
11659
65381
87267
37911
53019
87143
93315
71137
01720
838520

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 62,3 1 5 3
1 5,8,9 02,9 6 2
2,6,7 2 2 3 7 42,2
5,0 3 4,8,7 3,1 8 9,4
3,8,72 4 8,1 9 6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,22 0 2,5 5,0,1 5 5,0,9
8,1 1 1,9,5 3 6 7
0,8 2 02 6,3 7
9,4 3 6,7 4 8 2,1
4 8,3 5,1 9 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 14-12-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL50
21
836
6955
9568
5622
7244
81385
43239
24376
02430
08708
36887
91882
27959
34137
07210
77925
687325
Bình Dương
XSBD - 12KS50
03
711
1789
7347
5788
4590
23185
85737
14333
10287
72075
29966
67556
97253
41563
24797
93723
486534
Trà Vinh
XSTV - 27TV50
19
449
5615
6535
6103
9472
49624
72189
93117
16610
69345
84666
56913
99143
96921
68660
87020
563990

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 8 5,8,22 5 5,9
2 1 0 3,7 6 8
2,8 2 1,2,52 8,3 7 6
3 6,9,0,7 6,0 8 5,7,2
4 4 4 3,5 9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9 0 3 8,7 5 6,3
1 1 1 6,5 6 6,3
2 3 4,3,8,9 7 5
0,3,5,6,2 3 7,3,4 8 8 9,8,5,7
3 4 7 8 9 0,7
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,6,2,9 0 3 1,3,4 5
2 1 9,5,7,0,3 6 6 6,0
7 2 4,1,0 1 7 2
0,1,4 3 5 8 9
2 4 9,5,3 1,4,8 9 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 14-12-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
34
006
5453
2222
7462
7606
09089
27984
59603
26415
96738
52896
97474
67272
38818
11037
61019
933374
Ninh Thuận
XSNT
55
748
2902
6805
2893
4850
12736
44182
11659
65381
87267
37911
53019
87143
93315
71137
01720
838520

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 62,3 1 5 3
1 5,8,9 02,9 6 2
2,6,7 2 2 3 7 42,2
5,0 3 4,8,7 3,1 8 9,4
3,8,72 4 8,1 9 6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,22 0 2,5 5,0,1 5 5,0,9
8,1 1 1,9,5 3 6 7
0,8 2 02 6,3 7
9,4 3 6,7 4 8 2,1
4 8,3 5,1 9 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 14-12-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL50
21
836
6955
9568
5622
7244
81385
43239
24376
02430
08708
36887
91882
27959
34137
07210
77925
687325
Bình Dương
XSBD - 12KS50
03
711
1789
7347
5788
4590
23185
85737
14333
10287
72075
29966
67556
97253
41563
24797
93723
486534
Trà Vinh
XSTV - 27TV50
19
449
5615
6535
6103
9472
49624
72189
93117
16610
69345
84666
56913
99143
96921
68660
87020
563990

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 8 5,8,22 5 5,9
2 1 0 3,7 6 8
2,8 2 1,2,52 8,3 7 6
3 6,9,0,7 6,0 8 5,7,2
4 4 4 3,5 9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9 0 3 8,7 5 6,3
1 1 1 6,5 6 6,3
2 3 4,3,8,9 7 5
0,3,5,6,2 3 7,3,4 8 8 9,8,5,7
3 4 7 8 9 0,7
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,6,2,9 0 3 1,3,4 5
2 1 9,5,7,0,3 6 6 6,0
7 2 4,1,0 1 7 2
0,1,4 3 5 8 9
2 4 9,5,3 1,4,8 9 0

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 14-12-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 14-12-2018

Thứ Sáu 6ER-15ER-1 - XSMB
Giải ĐB 47788
Giải nhất 90784
Giải nhì 50283 26317
Giải ba 84915 00450 53073 93506 83632 67588
Giải tư 5041 7887 9992 2424
Giải năm 7677 6954 9906 9474 5173 9841
Giải sáu 720 521 185
Giải bảy 02 83 07 54

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
2,5 0 2,7,62
2,42 1 5,7
0,9,3 2 0,1,4
82,72 3 2
52,7,2,8 4 12
Chục Số Đơn Vị
8,1 5 42,0
02 6
0,7,8,1 7 7,4,32
82 8 32,5,7,82,4
9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 14-12-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL50
21
836
6955
9568
5622
7244
81385
43239
24376
02430
08708
36887
91882
27959
34137
07210
77925
687325
Bình Dương
XSBD - 12KS50
03
711
1789
7347
5788
4590
23185
85737
14333
10287
72075
29966
67556
97253
41563
24797
93723
486534
Trà Vinh
XSTV - 27TV50
19
449
5615
6535
6103
9472
49624
72189
93117
16610
69345
84666
56913
99143
96921
68660
87020
563990

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 8 5,8,22 5 5,9
2 1 0 3,7 6 8
2,8 2 1,2,52 8,3 7 6
3 6,9,0,7 6,0 8 5,7,2
4 4 4 3,5 9
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9 0 3 8,7 5 6,3
1 1 1 6,5 6 6,3
2 3 4,3,8,9 7 5
0,3,5,6,2 3 7,3,4 8 8 9,8,5,7
3 4 7 8 9 0,7
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,6,2,9 0 3 1,3,4 5
2 1 9,5,7,0,3 6 6 6,0
7 2 4,1,0 1 7 2
0,1,4 3 5 8 9
2 4 9,5,3 1,4,8 9 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 14-12-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
34
006
5453
2222
7462
7606
09089
27984
59603
26415
96738
52896
97474
67272
38818
11037
61019
933374
Ninh Thuận
XSNT
55
748
2902
6805
2893
4850
12736
44182
11659
65381
87267
37911
53019
87143
93315
71137
01720
838520

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 62,3 1 5 3
1 5,8,9 02,9 6 2
2,6,7 2 2 3 7 42,2
5,0 3 4,8,7 3,1 8 9,4
3,8,72 4 8,1 9 6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,22 0 2,5 5,0,1 5 5,0,9
8,1 1 1,9,5 3 6 7
0,8 2 02 6,3 7
9,4 3 6,7 4 8 2,1
4 8,3 5,1 9 3

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 14-12-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 14-12-2018

Thứ Sáu 6ER-15ER-1 - XSMB
Giải ĐB 47788
Giải nhất 90784
Giải nhì 50283 26317
Giải ba 84915 00450 53073 93506 83632 67588
Giải tư 5041 7887 9992 2424
Giải năm 7677 6954 9906 9474 5173 9841
Giải sáu 720 521 185
Giải bảy 02 83 07 54

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
2,5 0 2,7,62
2,42 1 5,7
0,9,3 2 0,1,4
82,72 3 2
52,7,2,8 4 12
Chục Số Đơn Vị
8,1 5 42,0
02 6
0,7,8,1 7 7,4,32
82 8 32,5,7,82,4
9 2

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).