KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 13-12-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 14-12-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 13-12-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 13-12-2018

Thứ Năm 10EQ-7EQ-4 - XSMB
Giải ĐB 83517
Giải nhất 17884
Giải nhì 57757 80167
Giải ba 80426 90705 61683 41303 54762 01224
Giải tư 7700 1471 9634 2656
Giải năm 7486 2244 1483 8392 2116 8758
Giải sáu 785 792 839
Giải bảy 69 68 94 75

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5,3
7 1 6,7
92,6 2 6,4
82,0 3 9,4
9,4,3,2,8 4 4
Chục Số Đơn Vị
7,8,0 5 8,6,7
8,1,5,2 6 9,8,2,7
5,6,1 7 5,1
6,5 8 5,6,32,4
6,3 9 4,22

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 13-12-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
70
324
8765
7357
5818
5278
09710
10165
13266
30806
23352
01195
04527
66592
83521
97891
12437
403096
Quảng Trị
XSQT
99
496
6769
2068
0691
0725
74589
75191
36588
17400
42736
95319
21977
22400
26302
74295
09215
863102
Quảng Bình
XSQB
62
373
5150
6722
5488
2113
53380
31104
36107
04244
68524
20173
60080
88404
24538
04763
47959
507091

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,1 0 6 62,9 5 7,2
2,9 1 8,0 6,0,9 6 52,6
5,9 2 4,7,1 5,2,3 7 0,8
3 7 1,7 8
2 4 9 5,2,1,6
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
02 0 02,22 2,9,1 5
92 1 9,5 9,3 6 9,8
02 2 5 7 7 7
3 6 6,8 8 9,8
4 9,6,8,1 9 9,6,12,5
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,82 0 42,7 5 0,9
9 1 3 6 2,3
6,2 2 2,4 0 7 32
72,1,6 3 8 8,3 8 8,02
02,4,2 4 4 5 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 13-12-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 12K2
34
783
7930
5287
1904
1610
24786
80887
95701
52901
87027
94625
71399
48727
51997
03262
65135
256128
An Giang
XSAG - AG-12K2
97
872
8676
9392
1167
1581
48679
88620
52961
75053
04937
57391
80700
25083
70121
45317
27973
402839
Bình Thuận
XSBTH - 12K2
90
475
2895
7399
0796
1443
56066
88723
52167
15443
11693
80897
52945
18787
34325
21840
86762
103246

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 4,12 2,3 5
02 1 0 8 6 2
6 2 72,5,8 82,22,9 7
8 3 4,0,5 2 8 3,72,6
3,0 4 9 9 9,7
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,0 0 0 5 3
8,6,9,2 1 7 7 6 7,1
7,9 2 0,1 9,6,3,1 7 2,6,9,3
5,8,7 3 7,9 8 1,3
4 7,3 9 7,2,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9,4 0 7,9,4,2 5
1 9,6,4 6 6,7,2
6 2 3,5 6,9,8 7 5
42,2,9 3 8 7
4 32,5,0,6 9 9 0,5,9,6,3,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 13-12-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
70
324
8765
7357
5818
5278
09710
10165
13266
30806
23352
01195
04527
66592
83521
97891
12437
403096
Quảng Trị
XSQT
99
496
6769
2068
0691
0725
74589
75191
36588
17400
42736
95319
21977
22400
26302
74295
09215
863102
Quảng Bình
XSQB
62
373
5150
6722
5488
2113
53380
31104
36107
04244
68524
20173
60080
88404
24538
04763
47959
507091

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,1 0 6 62,9 5 7,2
2,9 1 8,0 6,0,9 6 52,6
5,9 2 4,7,1 5,2,3 7 0,8
3 7 1,7 8
2 4 9 5,2,1,6
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
02 0 02,22 2,9,1 5
92 1 9,5 9,3 6 9,8
02 2 5 7 7 7
3 6 6,8 8 9,8
4 9,6,8,1 9 9,6,12,5
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,82 0 42,7 5 0,9
9 1 3 6 2,3
6,2 2 2,4 0 7 32
72,1,6 3 8 8,3 8 8,02
02,4,2 4 4 5 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 13-12-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 12K2
34
783
7930
5287
1904
1610
24786
80887
95701
52901
87027
94625
71399
48727
51997
03262
65135
256128
An Giang
XSAG - AG-12K2
97
872
8676
9392
1167
1581
48679
88620
52961
75053
04937
57391
80700
25083
70121
45317
27973
402839
Bình Thuận
XSBTH - 12K2
90
475
2895
7399
0796
1443
56066
88723
52167
15443
11693
80897
52945
18787
34325
21840
86762
103246

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 4,12 2,3 5
02 1 0 8 6 2
6 2 72,5,8 82,22,9 7
8 3 4,0,5 2 8 3,72,6
3,0 4 9 9 9,7
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,0 0 0 5 3
8,6,9,2 1 7 7 6 7,1
7,9 2 0,1 9,6,3,1 7 2,6,9,3
5,8,7 3 7,9 8 1,3
4 7,3 9 7,2,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9,4 0 7,9,4,2 5
1 9,6,4 6 6,7,2
6 2 3,5 6,9,8 7 5
42,2,9 3 8 7
4 32,5,0,6 9 9 0,5,9,6,3,7

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 13-12-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 13-12-2018

Thứ Năm 10EQ-7EQ-4 - XSMB
Giải ĐB 83517
Giải nhất 17884
Giải nhì 57757 80167
Giải ba 80426 90705 61683 41303 54762 01224
Giải tư 7700 1471 9634 2656
Giải năm 7486 2244 1483 8392 2116 8758
Giải sáu 785 792 839
Giải bảy 69 68 94 75

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5,3
7 1 6,7
92,6 2 6,4
82,0 3 9,4
9,4,3,2,8 4 4
Chục Số Đơn Vị
7,8,0 5 8,6,7
8,1,5,2 6 9,8,2,7
5,6,1 7 5,1
6,5 8 5,6,32,4
6,3 9 4,22

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 13-12-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 12K2
34
783
7930
5287
1904
1610
24786
80887
95701
52901
87027
94625
71399
48727
51997
03262
65135
256128
An Giang
XSAG - AG-12K2
97
872
8676
9392
1167
1581
48679
88620
52961
75053
04937
57391
80700
25083
70121
45317
27973
402839
Bình Thuận
XSBTH - 12K2
90
475
2895
7399
0796
1443
56066
88723
52167
15443
11693
80897
52945
18787
34325
21840
86762
103246

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 4,12 2,3 5
02 1 0 8 6 2
6 2 72,5,8 82,22,9 7
8 3 4,0,5 2 8 3,72,6
3,0 4 9 9 9,7
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,0 0 0 5 3
8,6,9,2 1 7 7 6 7,1
7,9 2 0,1 9,6,3,1 7 2,6,9,3
5,8,7 3 7,9 8 1,3
4 7,3 9 7,2,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9,4 0 7,9,4,2 5
1 9,6,4 6 6,7,2
6 2 3,5 6,9,8 7 5
42,2,9 3 8 7
4 32,5,0,6 9 9 0,5,9,6,3,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 13-12-2018

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
70
324
8765
7357
5818
5278
09710
10165
13266
30806
23352
01195
04527
66592
83521
97891
12437
403096
Quảng Trị
XSQT
99
496
6769
2068
0691
0725
74589
75191
36588
17400
42736
95319
21977
22400
26302
74295
09215
863102
Quảng Bình
XSQB
62
373
5150
6722
5488
2113
53380
31104
36107
04244
68524
20173
60080
88404
24538
04763
47959
507091

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,1 0 6 62,9 5 7,2
2,9 1 8,0 6,0,9 6 52,6
5,9 2 4,7,1 5,2,3 7 0,8
3 7 1,7 8
2 4 9 5,2,1,6
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
02 0 02,22 2,9,1 5
92 1 9,5 9,3 6 9,8
02 2 5 7 7 7
3 6 6,8 8 9,8
4 9,6,8,1 9 9,6,12,5
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,82 0 42,7 5 0,9
9 1 3 6 2,3
6,2 2 2,4 0 7 32
72,1,6 3 8 8,3 8 8,02
02,4,2 4 4 5 9 1

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 13-12-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 13-12-2018

Thứ Năm 10EQ-7EQ-4 - XSMB
Giải ĐB 83517
Giải nhất 17884
Giải nhì 57757 80167
Giải ba 80426 90705 61683 41303 54762 01224
Giải tư 7700 1471 9634 2656
Giải năm 7486 2244 1483 8392 2116 8758
Giải sáu 785 792 839
Giải bảy 69 68 94 75

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5,3
7 1 6,7
92,6 2 6,4
82,0 3 9,4
9,4,3,2,8 4 4
Chục Số Đơn Vị
7,8,0 5 8,6,7
8,1,5,2 6 9,8,2,7
5,6,1 7 5,1
6,5 8 5,6,32,4
6,3 9 4,22

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).