KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 16-12-2017

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 16-12-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 16-12-2017

Thứ Bảy 3HV-12HV-5 - XSMB
Giải ĐB 71531
Giải nhất 52267
Giải nhì 04667 94249
Giải ba 93553 00928 77949 78582 10953 62510
Giải tư 3464 5101 6851 4753
Giải năm 8815 4077 7029 3218 5522 1117
Giải sáu 767 371 938
Giải bảy 32 30 45 21

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
3,1 0 1
2,7,0,5,3 1 5,8,7,0
3,2,8 2 1,9,2,8
53 3 2,0,8,1
6 4 5,92
Chục Số Đơn Vị
4,1 5 1,33
6 73,4
63,7,1 7 1,7
3,1,2 8 2
2,42 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 16-12-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
61
188
0681
3148
5051
6382
85064
56296
29362
12861
92395
83074
79976
06515
62267
84132
02299
731556
Quảng Ngãi
XSQNG
65
159
5609
2208
7836
1319
20349
76110
64403
13226
69888
08603
85340
15819
28673
46285
59237
417707
Đắk Nông
XSDNO
36
215
8134
7348
6027
0297
94367
68655
11556
94290
56738
78201
30731
56928
01128
94595
65176
059190

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 9,1 5 1,6
62,8,5 1 5 9,7,5 6 12,4,2,7
8,6,3 2 6 7 4,6
3 2 8,4 8 8,1,2
6,7 4 8 9 9 6,5,9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,4 0 9,8,32,7 6,8 5 9
1 92,0 3,2 6 5
2 6 3,0 7 3
02,7 3 6,7 0,8 8 8,5
4 9,0 5,0,12,4 9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
92 0 1 1,5,9 5 5,6
0,3 1 5 3,5,7 6 7
2 7,82 2,9,6 7 6
3 6,4,8,1 4,3,22 8
3 4 8 9 7,02,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 16-12-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 12C7
58
503
8125
0632
4898
1903
33642
89480
67354
29401
34118
79992
59310
53978
17981
24589
66977
434130
Long An
XSLA - 12K3
56
775
5860
0276
1382
4027
51901
96914
69931
74582
85063
66835
73975
57318
97442
10845
92684
100747
Bình Phước
XSBP - 12K3
20
587
6100
2177
1738
6967
44404
21176
19505
78628
26040
94914
11905
52274
01287
80165
51519
166104
Hậu Giang
XSHG - K3T12
64
259
3372
8277
3550
3740
59414
24827
67481
78891
77215
08480
00382
69741
72102
14461
33281
664187

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,1,3 0 32,1 2 5 8,4
0,8 1 8,0 6
3,4,9 2 5 7 7 8,7
02 3 2,0 5,9,1,7 8 0,1,9
5 4 2 8 9 8,2
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 1 72,3,4 5 6
0,3 1 4,8 5,7 6 0,3
82,4 2 7 2,4 7 52,6
6 3 1,5 1 8 22,4
1,8 4 2,5,7 9
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,0,4 0 0,42,52 02,6 5
1 4,9 7 6 7,5
2 0,8 82,7,6 7 7,6,4
3 8 3,2 8 72
02,1,7 4 0 1 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,4,8 0 2 1 5 9,0
82,9,4,6 1 4,5 6 4,1
7,8,0 2 7 7,2,8 7 2,7
3 8 12,0,2,7
6,1 4 0,1 5 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 16-12-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
61
188
0681
3148
5051
6382
85064
56296
29362
12861
92395
83074
79976
06515
62267
84132
02299
731556
Quảng Ngãi
XSQNG
65
159
5609
2208
7836
1319
20349
76110
64403
13226
69888
08603
85340
15819
28673
46285
59237
417707
Đắk Nông
XSDNO
36
215
8134
7348
6027
0297
94367
68655
11556
94290
56738
78201
30731
56928
01128
94595
65176
059190

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 9,1 5 1,6
62,8,5 1 5 9,7,5 6 12,4,2,7
8,6,3 2 6 7 4,6
3 2 8,4 8 8,1,2
6,7 4 8 9 9 6,5,9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,4 0 9,8,32,7 6,8 5 9
1 92,0 3,2 6 5
2 6 3,0 7 3
02,7 3 6,7 0,8 8 8,5
4 9,0 5,0,12,4 9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
92 0 1 1,5,9 5 5,6
0,3 1 5 3,5,7 6 7
2 7,82 2,9,6 7 6
3 6,4,8,1 4,3,22 8
3 4 8 9 7,02,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 16-12-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 12C7
58
503
8125
0632
4898
1903
33642
89480
67354
29401
34118
79992
59310
53978
17981
24589
66977
434130
Long An
XSLA - 12K3
56
775
5860
0276
1382
4027
51901
96914
69931
74582
85063
66835
73975
57318
97442
10845
92684
100747
Bình Phước
XSBP - 12K3
20
587
6100
2177
1738
6967
44404
21176
19505
78628
26040
94914
11905
52274
01287
80165
51519
166104
Hậu Giang
XSHG - K3T12
64
259
3372
8277
3550
3740
59414
24827
67481
78891
77215
08480
00382
69741
72102
14461
33281
664187

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,1,3 0 32,1 2 5 8,4
0,8 1 8,0 6
3,4,9 2 5 7 7 8,7
02 3 2,0 5,9,1,7 8 0,1,9
5 4 2 8 9 8,2
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 1 72,3,4 5 6
0,3 1 4,8 5,7 6 0,3
82,4 2 7 2,4 7 52,6
6 3 1,5 1 8 22,4
1,8 4 2,5,7 9
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,0,4 0 0,42,52 02,6 5
1 4,9 7 6 7,5
2 0,8 82,7,6 7 7,6,4
3 8 3,2 8 72
02,1,7 4 0 1 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,4,8 0 2 1 5 9,0
82,9,4,6 1 4,5 6 4,1
7,8,0 2 7 7,2,8 7 2,7
3 8 12,0,2,7
6,1 4 0,1 5 9 1

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 16-12-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 16-12-2017

Thứ Bảy 3HV-12HV-5 - XSMB
Giải ĐB 71531
Giải nhất 52267
Giải nhì 04667 94249
Giải ba 93553 00928 77949 78582 10953 62510
Giải tư 3464 5101 6851 4753
Giải năm 8815 4077 7029 3218 5522 1117
Giải sáu 767 371 938
Giải bảy 32 30 45 21

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
3,1 0 1
2,7,0,5,3 1 5,8,7,0
3,2,8 2 1,9,2,8
53 3 2,0,8,1
6 4 5,92
Chục Số Đơn Vị
4,1 5 1,33
6 73,4
63,7,1 7 1,7
3,1,2 8 2
2,42 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 16-12-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 12C7
58
503
8125
0632
4898
1903
33642
89480
67354
29401
34118
79992
59310
53978
17981
24589
66977
434130
Long An
XSLA - 12K3
56
775
5860
0276
1382
4027
51901
96914
69931
74582
85063
66835
73975
57318
97442
10845
92684
100747
Bình Phước
XSBP - 12K3
20
587
6100
2177
1738
6967
44404
21176
19505
78628
26040
94914
11905
52274
01287
80165
51519
166104
Hậu Giang
XSHG - K3T12
64
259
3372
8277
3550
3740
59414
24827
67481
78891
77215
08480
00382
69741
72102
14461
33281
664187

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,1,3 0 32,1 2 5 8,4
0,8 1 8,0 6
3,4,9 2 5 7 7 8,7
02 3 2,0 5,9,1,7 8 0,1,9
5 4 2 8 9 8,2
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 1 72,3,4 5 6
0,3 1 4,8 5,7 6 0,3
82,4 2 7 2,4 7 52,6
6 3 1,5 1 8 22,4
1,8 4 2,5,7 9
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,0,4 0 0,42,52 02,6 5
1 4,9 7 6 7,5
2 0,8 82,7,6 7 7,6,4
3 8 3,2 8 72
02,1,7 4 0 1 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,4,8 0 2 1 5 9,0
82,9,4,6 1 4,5 6 4,1
7,8,0 2 7 7,2,8 7 2,7
3 8 12,0,2,7
6,1 4 0,1 5 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 16-12-2017

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
61
188
0681
3148
5051
6382
85064
56296
29362
12861
92395
83074
79976
06515
62267
84132
02299
731556
Quảng Ngãi
XSQNG
65
159
5609
2208
7836
1319
20349
76110
64403
13226
69888
08603
85340
15819
28673
46285
59237
417707
Đắk Nông
XSDNO
36
215
8134
7348
6027
0297
94367
68655
11556
94290
56738
78201
30731
56928
01128
94595
65176
059190

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 9,1 5 1,6
62,8,5 1 5 9,7,5 6 12,4,2,7
8,6,3 2 6 7 4,6
3 2 8,4 8 8,1,2
6,7 4 8 9 9 6,5,9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,4 0 9,8,32,7 6,8 5 9
1 92,0 3,2 6 5
2 6 3,0 7 3
02,7 3 6,7 0,8 8 8,5
4 9,0 5,0,12,4 9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
92 0 1 1,5,9 5 5,6
0,3 1 5 3,5,7 6 7
2 7,82 2,9,6 7 6
3 6,4,8,1 4,3,22 8
3 4 8 9 7,02,5

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 16-12-2017

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 16-12-2017

Thứ Bảy 3HV-12HV-5 - XSMB
Giải ĐB 71531
Giải nhất 52267
Giải nhì 04667 94249
Giải ba 93553 00928 77949 78582 10953 62510
Giải tư 3464 5101 6851 4753
Giải năm 8815 4077 7029 3218 5522 1117
Giải sáu 767 371 938
Giải bảy 32 30 45 21

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
3,1 0 1
2,7,0,5,3 1 5,8,7,0
3,2,8 2 1,9,2,8
53 3 2,0,8,1
6 4 5,92
Chục Số Đơn Vị
4,1 5 1,33
6 73,4
63,7,1 7 1,7
3,1,2 8 2
2,42 9

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).