KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 22-09-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 25-09-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-09-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-09-2018

Thứ Bảy Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12AB-5AB-4AB
Giải ĐB 29578
Giải nhất 41490
Giải nhì 77307 19069
Giải ba 42148 38797 09499 91318 86136 56087
Giải tư 9297 7950 4971 2306
Giải năm 2157 7354 3010 7317 5375 6870
Giải sáu 012 497 756
Giải bảy 83 65 77 27

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
1,7,5,9 0 6,7
7 1 2,0,7,8
1 2 7
8 3 6
5 4 8
Chục Số Đơn Vị
6,7 5 6,7,4,0
5,0,3 6 5,9
7,2,93,5,1,8,0 7 7,5,0,1,8
4,1,7 8 3,7
9,6 9 73,9,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-09-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
14
047
9397
4920
9410
4962
99331
63632
90771
59740
64637
81162
09644
14368
86634
45261
98938
322268
Quảng Ngãi
XSQNG
48
309
5523
8109
9498
9525
10834
95978
25226
68894
91204
35184
50400
90989
22233
55559
25315
170204
Đắk Nông
XSDNO
84
134
1134
1419
0449
6645
69674
39276
68640
86453
59885
37813
97767
03460
81458
77926
64702
577041

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,1,4 0 5
3,7,6 1 4,0 6 22,82,1
62,3 2 0 4,9,3 7 1
3 1,2,7,4,8 62,3 8
1,4,3 4 7,0,4 9 7
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 92,42,0 2,1 5 9
1 5 2 6
2 3,5,6 7 8
2,3 3 4,3 4,9,7 8 4,9
3,9,02,8 4 8 02,8,5 9 8,4
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,6 0 2 4,8 5 3,8
4 1 9,3 7,2 6 7,0
0 2 6 6 7 4,6
5,1 3 42 5 8 4,5
8,32,7 4 9,5,0,1 1,4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-09-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 9D7
03
828
4353
8723
9661
5538
84592
83482
87308
65026
29292
63106
32434
14978
56926
68054
29017
693159
Long An
XSLA - 9K4
27
138
0169
6337
5275
4917
03178
65433
80987
45255
03722
62909
72456
06025
57739
92069
94289
002093
Bình Phước
XSBP - 9K4
89
634
3737
3730
0816
0865
37323
35425
64523
86044
59654
47698
33445
33674
22136
91450
25547
599369
Hậu Giang
XSHG - K4T9
64
796
9847
9995
1871
1759
62620
27877
72664
53428
04004
46712
09436
24814
72117
04245
30047
861942

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,8,6 5 3,4,9
6 1 7 22,0 6 1
92,8 2 8,3,62 1 7 8
0,5,2 3 8,4 2,3,0,7 8 2
3,5 4 5 9 22
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 9 7,5,2 5 5,6
1 7 5 6 92
2 2 7,2,5 2,3,1,8 7 5,8
3,9 3 8,7,3,9 3,7 8 7,9
4 62,0,3,8 9 3
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,5 0 6,2,4 5 4,0
1 6 1,3 6 5,9
2 32,5 3,4 7 4
22 3 4,7,0,6 9 8 9
3,4,5,7 4 4,5,7 8,6 9 8
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 4 9,4 5 9
7 1 2,4,7 9,3 6 42
1,4 2 0,8 42,7,1 7 1,7
3 6 2 8
62,0,1 4 72,5,2 5 9 6,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-09-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
14
047
9397
4920
9410
4962
99331
63632
90771
59740
64637
81162
09644
14368
86634
45261
98938
322268
Quảng Ngãi
XSQNG
48
309
5523
8109
9498
9525
10834
95978
25226
68894
91204
35184
50400
90989
22233
55559
25315
170204
Đắk Nông
XSDNO
84
134
1134
1419
0449
6645
69674
39276
68640
86453
59885
37813
97767
03460
81458
77926
64702
577041

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,1,4 0 5
3,7,6 1 4,0 6 22,82,1
62,3 2 0 4,9,3 7 1
3 1,2,7,4,8 62,3 8
1,4,3 4 7,0,4 9 7
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 92,42,0 2,1 5 9
1 5 2 6
2 3,5,6 7 8
2,3 3 4,3 4,9,7 8 4,9
3,9,02,8 4 8 02,8,5 9 8,4
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,6 0 2 4,8 5 3,8
4 1 9,3 7,2 6 7,0
0 2 6 6 7 4,6
5,1 3 42 5 8 4,5
8,32,7 4 9,5,0,1 1,4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-09-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 9D7
03
828
4353
8723
9661
5538
84592
83482
87308
65026
29292
63106
32434
14978
56926
68054
29017
693159
Long An
XSLA - 9K4
27
138
0169
6337
5275
4917
03178
65433
80987
45255
03722
62909
72456
06025
57739
92069
94289
002093
Bình Phước
XSBP - 9K4
89
634
3737
3730
0816
0865
37323
35425
64523
86044
59654
47698
33445
33674
22136
91450
25547
599369
Hậu Giang
XSHG - K4T9
64
796
9847
9995
1871
1759
62620
27877
72664
53428
04004
46712
09436
24814
72117
04245
30047
861942

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,8,6 5 3,4,9
6 1 7 22,0 6 1
92,8 2 8,3,62 1 7 8
0,5,2 3 8,4 2,3,0,7 8 2
3,5 4 5 9 22
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 9 7,5,2 5 5,6
1 7 5 6 92
2 2 7,2,5 2,3,1,8 7 5,8
3,9 3 8,7,3,9 3,7 8 7,9
4 62,0,3,8 9 3
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,5 0 6,2,4 5 4,0
1 6 1,3 6 5,9
2 32,5 3,4 7 4
22 3 4,7,0,6 9 8 9
3,4,5,7 4 4,5,7 8,6 9 8
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 4 9,4 5 9
7 1 2,4,7 9,3 6 42
1,4 2 0,8 42,7,1 7 1,7
3 6 2 8
62,0,1 4 72,5,2 5 9 6,5

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-09-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-09-2018

Thứ Bảy Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12AB-5AB-4AB
Giải ĐB 29578
Giải nhất 41490
Giải nhì 77307 19069
Giải ba 42148 38797 09499 91318 86136 56087
Giải tư 9297 7950 4971 2306
Giải năm 2157 7354 3010 7317 5375 6870
Giải sáu 012 497 756
Giải bảy 83 65 77 27

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
1,7,5,9 0 6,7
7 1 2,0,7,8
1 2 7
8 3 6
5 4 8
Chục Số Đơn Vị
6,7 5 6,7,4,0
5,0,3 6 5,9
7,2,93,5,1,8,0 7 7,5,0,1,8
4,1,7 8 3,7
9,6 9 73,9,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-09-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 9D7
03
828
4353
8723
9661
5538
84592
83482
87308
65026
29292
63106
32434
14978
56926
68054
29017
693159
Long An
XSLA - 9K4
27
138
0169
6337
5275
4917
03178
65433
80987
45255
03722
62909
72456
06025
57739
92069
94289
002093
Bình Phước
XSBP - 9K4
89
634
3737
3730
0816
0865
37323
35425
64523
86044
59654
47698
33445
33674
22136
91450
25547
599369
Hậu Giang
XSHG - K4T9
64
796
9847
9995
1871
1759
62620
27877
72664
53428
04004
46712
09436
24814
72117
04245
30047
861942

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,8,6 5 3,4,9
6 1 7 22,0 6 1
92,8 2 8,3,62 1 7 8
0,5,2 3 8,4 2,3,0,7 8 2
3,5 4 5 9 22
Long An
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 9 7,5,2 5 5,6
1 7 5 6 92
2 2 7,2,5 2,3,1,8 7 5,8
3,9 3 8,7,3,9 3,7 8 7,9
4 62,0,3,8 9 3
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,5 0 6,2,4 5 4,0
1 6 1,3 6 5,9
2 32,5 3,4 7 4
22 3 4,7,0,6 9 8 9
3,4,5,7 4 4,5,7 8,6 9 8
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 4 9,4 5 9
7 1 2,4,7 9,3 6 42
1,4 2 0,8 42,7,1 7 1,7
3 6 2 8
62,0,1 4 72,5,2 5 9 6,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-09-2018

Thứ Bảy
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
14
047
9397
4920
9410
4962
99331
63632
90771
59740
64637
81162
09644
14368
86634
45261
98938
322268
Quảng Ngãi
XSQNG
48
309
5523
8109
9498
9525
10834
95978
25226
68894
91204
35184
50400
90989
22233
55559
25315
170204
Đắk Nông
XSDNO
84
134
1134
1419
0449
6645
69674
39276
68640
86453
59885
37813
97767
03460
81458
77926
64702
577041

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,1,4 0 5
3,7,6 1 4,0 6 22,82,1
62,3 2 0 4,9,3 7 1
3 1,2,7,4,8 62,3 8
1,4,3 4 7,0,4 9 7
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 92,42,0 2,1 5 9
1 5 2 6
2 3,5,6 7 8
2,3 3 4,3 4,9,7 8 4,9
3,9,02,8 4 8 02,8,5 9 8,4
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,6 0 2 4,8 5 3,8
4 1 9,3 7,2 6 7,0
0 2 6 6 7 4,6
5,1 3 42 5 8 4,5
8,32,7 4 9,5,0,1 1,4 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-09-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-09-2018

Thứ Bảy Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12AB-5AB-4AB
Giải ĐB 29578
Giải nhất 41490
Giải nhì 77307 19069
Giải ba 42148 38797 09499 91318 86136 56087
Giải tư 9297 7950 4971 2306
Giải năm 2157 7354 3010 7317 5375 6870
Giải sáu 012 497 756
Giải bảy 83 65 77 27

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
1,7,5,9 0 6,7
7 1 2,0,7,8
1 2 7
8 3 6
5 4 8
Chục Số Đơn Vị
6,7 5 6,7,4,0
5,0,3 6 5,9
7,2,93,5,1,8,0 7 7,5,0,1,8
4,1,7 8 3,7
9,6 9 73,9,0

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).