KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 05-07-2020

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 05-07-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 05-07-2020

Chữ Nhật 3LX-2LX-14 - XSMB
Giải ĐB 11070
Giải nhất 81900
Giải nhì 93541 83224
Giải ba 78501 89467 62358 98881 75755 37494
Giải tư 2841 6916 5056 5898
Giải năm 8252 4890 6811 0216 2411 2043
Giải sáu 525 144 656
Giải bảy 59 77 50 98

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
5,9,0,7 0 1,0
12,42,0,8 1 12,62
5 2 5,4
4 3
4,9,2 4 4,3,12
Chục Số Đơn Vị
2,5 5 9,0,62,2,8,5
52,12 6 7
7,6 7 7,0
92,5 8 1
5 9 82,0,4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 05-07-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
31
501
9538
6349
1477
4329
41991
42807
01132
05809
46220
32387
43694
10296
94225
80921
24724
251470
Khánh Hòa
XSKH
44
255
2783
0232
5031
9432
12575
03573
42249
18407
81525
62845
21899
72035
43609
19679
01653
497673

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,7 0 1,7,9 2 5
3,0,9,2 1 9 6
3 2 9,0,5,1,4 7,0,8 7 7,0
3 1,8,2 3 8 7
9,2 4 9 4,2,0 9 1,4,6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,9 5,7,2,4,3 5 5,3
3 1 6
32 2 5 0 7 5,32,9
8,72,5 3 22,1,5 8 3
4 4 4,9,5 4,9,0,7 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 05-07-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-A7
10
770
0351
3329
5881
4211
51242
68038
69853
90815
74134
13242
85671
77467
25113
54636
20673
453209
Kiên Giang
XSKG - 7K1
67
674
5070
2249
6599
7571
12492
08139
79355
16103
90281
43448
05793
29187
00508
55576
86660
234290
Đà Lạt
XSDL - ĐL7K1
12
796
1160
7952
5889
1716
75502
59750
58597
01309
15774
08369
38870
55507
32189
49530
95386
440610

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,7 0 9 1 5 1,3
5,8,1,7 1 0,1,5,3 3 6 7
42 2 9 6 7 0,1,3
5,1,7 3 8,4,6 3 8 1
3 4 22 2,0 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,6,9 0 3,8 5 5 5
7,8 1 7 6 7,0
9 2 6,8 7 4,0,1,6
0,9 3 9 4,0 8 1,7
7 4 9,8 4,9,3 9 9,2,3,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,5,7,3,1 0 2,9,7 5 2,0
1 2,6,0 9,1,8 6 0,9
1,5,0 2 9,0 7 4,0
3 0 8 92,6
7 4 82,0,6 9 6,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 05-07-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
31
501
9538
6349
1477
4329
41991
42807
01132
05809
46220
32387
43694
10296
94225
80921
24724
251470
Khánh Hòa
XSKH
44
255
2783
0232
5031
9432
12575
03573
42249
18407
81525
62845
21899
72035
43609
19679
01653
497673

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,7 0 1,7,9 2 5
3,0,9,2 1 9 6
3 2 9,0,5,1,4 7,0,8 7 7,0
3 1,8,2 3 8 7
9,2 4 9 4,2,0 9 1,4,6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,9 5,7,2,4,3 5 5,3
3 1 6
32 2 5 0 7 5,32,9
8,72,5 3 22,1,5 8 3
4 4 4,9,5 4,9,0,7 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 05-07-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-A7
10
770
0351
3329
5881
4211
51242
68038
69853
90815
74134
13242
85671
77467
25113
54636
20673
453209
Kiên Giang
XSKG - 7K1
67
674
5070
2249
6599
7571
12492
08139
79355
16103
90281
43448
05793
29187
00508
55576
86660
234290
Đà Lạt
XSDL - ĐL7K1
12
796
1160
7952
5889
1716
75502
59750
58597
01309
15774
08369
38870
55507
32189
49530
95386
440610

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,7 0 9 1 5 1,3
5,8,1,7 1 0,1,5,3 3 6 7
42 2 9 6 7 0,1,3
5,1,7 3 8,4,6 3 8 1
3 4 22 2,0 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,6,9 0 3,8 5 5 5
7,8 1 7 6 7,0
9 2 6,8 7 4,0,1,6
0,9 3 9 4,0 8 1,7
7 4 9,8 4,9,3 9 9,2,3,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,5,7,3,1 0 2,9,7 5 2,0
1 2,6,0 9,1,8 6 0,9
1,5,0 2 9,0 7 4,0
3 0 8 92,6
7 4 82,0,6 9 6,7

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 05-07-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 05-07-2020

Chữ Nhật 3LX-2LX-14 - XSMB
Giải ĐB 11070
Giải nhất 81900
Giải nhì 93541 83224
Giải ba 78501 89467 62358 98881 75755 37494
Giải tư 2841 6916 5056 5898
Giải năm 8252 4890 6811 0216 2411 2043
Giải sáu 525 144 656
Giải bảy 59 77 50 98

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
5,9,0,7 0 1,0
12,42,0,8 1 12,62
5 2 5,4
4 3
4,9,2 4 4,3,12
Chục Số Đơn Vị
2,5 5 9,0,62,2,8,5
52,12 6 7
7,6 7 7,0
92,5 8 1
5 9 82,0,4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 05-07-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-A7
10
770
0351
3329
5881
4211
51242
68038
69853
90815
74134
13242
85671
77467
25113
54636
20673
453209
Kiên Giang
XSKG - 7K1
67
674
5070
2249
6599
7571
12492
08139
79355
16103
90281
43448
05793
29187
00508
55576
86660
234290
Đà Lạt
XSDL - ĐL7K1
12
796
1160
7952
5889
1716
75502
59750
58597
01309
15774
08369
38870
55507
32189
49530
95386
440610

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,7 0 9 1 5 1,3
5,8,1,7 1 0,1,5,3 3 6 7
42 2 9 6 7 0,1,3
5,1,7 3 8,4,6 3 8 1
3 4 22 2,0 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,6,9 0 3,8 5 5 5
7,8 1 7 6 7,0
9 2 6,8 7 4,0,1,6
0,9 3 9 4,0 8 1,7
7 4 9,8 4,9,3 9 9,2,3,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,5,7,3,1 0 2,9,7 5 2,0
1 2,6,0 9,1,8 6 0,9
1,5,0 2 9,0 7 4,0
3 0 8 92,6
7 4 82,0,6 9 6,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 05-07-2020

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
31
501
9538
6349
1477
4329
41991
42807
01132
05809
46220
32387
43694
10296
94225
80921
24724
251470
Khánh Hòa
XSKH
44
255
2783
0232
5031
9432
12575
03573
42249
18407
81525
62845
21899
72035
43609
19679
01653
497673

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,7 0 1,7,9 2 5
3,0,9,2 1 9 6
3 2 9,0,5,1,4 7,0,8 7 7,0
3 1,8,2 3 8 7
9,2 4 9 4,2,0 9 1,4,6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,9 5,7,2,4,3 5 5,3
3 1 6
32 2 5 0 7 5,32,9
8,72,5 3 22,1,5 8 3
4 4 4,9,5 4,9,0,7 9 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 05-07-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 05-07-2020

Chữ Nhật 3LX-2LX-14 - XSMB
Giải ĐB 11070
Giải nhất 81900
Giải nhì 93541 83224
Giải ba 78501 89467 62358 98881 75755 37494
Giải tư 2841 6916 5056 5898
Giải năm 8252 4890 6811 0216 2411 2043
Giải sáu 525 144 656
Giải bảy 59 77 50 98

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
5,9,0,7 0 1,0
12,42,0,8 1 12,62
5 2 5,4
4 3
4,9,2 4 4,3,12
Chục Số Đơn Vị
2,5 5 9,0,62,2,8,5
52,12 6 7
7,6 7 7,0
92,5 8 1
5 9 82,0,4

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số (KQ XS) chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xoso…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận cùng KQXS tại KetQuaMoiNhat

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả XS được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại Xskt phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, KQXS miền Nam, kết quả soxo miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– SX biết kết quả ngay (còn được gọi là sổ xố cào, XSKT bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).