KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 23-08-2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-08-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-08-2019

Thứ Sáu 15SD-12SD- - XSMB
Giải ĐB 79347
Giải nhất 21963
Giải nhì 12818 83766
Giải ba 05012 96538 24131 68691 48223 77480
Giải tư 7476 6062 7573 4878
Giải năm 8934 2587 0872 5367 9487 8089
Giải sáu 121 648 694
Giải bảy 01 80 39 89

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
82 0 1
0,2,3,9 1 2,8
7,6,1 2 1,3
7,2,6 3 9,4,8,1
9,3 4 8,7
Chục Số Đơn Vị
5
7,6 6 7,2,6,3
82,6,4 7 2,6,3,8
4,7,3,1 8 02,92,72
3,82 9 4,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-08-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
57
150
5678
5750
9510
5714
46237
58855
63381
67823
00869
88895
49535
61302
89882
95888
13522
334181
Ninh Thuận
XSNT
01
555
6892
1616
5639
6567
07841
28063
83757
40245
33352
91945
80446
65039
62105
77499
91218
008221

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,1 0 2 5,9,3 5 7,02,5
82 1 0,4 6 9
0,8,2 2 3,2 5,3 7 8
2 3 7,5 7,8 8 12,2,8
1 4 6 9 5
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1,5 5,42,0 5 5,7,2
0,4,2 1 6,8 1,4 6 7,3
9,5 2 1 6,5 7
6 3 92 1 8
4 1,52,6 32,9 9 2,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-08-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL34
31
623
6606
6059
4192
5988
25221
35616
13332
59507
11628
44049
01142
56984
72643
37381
25870
247493
Bình Dương
XSBD - 08KS34
08
224
2915
3853
4499
7393
84022
88156
78144
78205
39574
07375
68005
17074
64133
90405
09724
769374
Trà Vinh
XSTV - 28TV34
53
961
4473
2906
3223
8728
30001
32201
65360
05636
24806
78345
85202
13159
05723
16074
19954
246683

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 6,7 5 9
3,2,8 1 6 0,1 6
9,3,4 2 3,1,8 0 7 0
2,4,9 3 1,2 8,2 8 8,4,1
8 4 9,2,3 5,4 9 2,3
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,53 1,03,7 5 3,6
1 5 5 6
2 2 42,2 7 43,5
5,9,3 3 3 0 8
22,4,73 4 4 9 9 9,3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 62,12,2 4 5 3,9,4
6,02 1 02,3 6 1,0
0 2 32,8 7 3,4
5,7,22,8 3 6 2 8 3
7,5 4 5 5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-08-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
57
150
5678
5750
9510
5714
46237
58855
63381
67823
00869
88895
49535
61302
89882
95888
13522
334181
Ninh Thuận
XSNT
01
555
6892
1616
5639
6567
07841
28063
83757
40245
33352
91945
80446
65039
62105
77499
91218
008221

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,1 0 2 5,9,3 5 7,02,5
82 1 0,4 6 9
0,8,2 2 3,2 5,3 7 8
2 3 7,5 7,8 8 12,2,8
1 4 6 9 5
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1,5 5,42,0 5 5,7,2
0,4,2 1 6,8 1,4 6 7,3
9,5 2 1 6,5 7
6 3 92 1 8
4 1,52,6 32,9 9 2,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-08-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL34
31
623
6606
6059
4192
5988
25221
35616
13332
59507
11628
44049
01142
56984
72643
37381
25870
247493
Bình Dương
XSBD - 08KS34
08
224
2915
3853
4499
7393
84022
88156
78144
78205
39574
07375
68005
17074
64133
90405
09724
769374
Trà Vinh
XSTV - 28TV34
53
961
4473
2906
3223
8728
30001
32201
65360
05636
24806
78345
85202
13159
05723
16074
19954
246683

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 6,7 5 9
3,2,8 1 6 0,1 6
9,3,4 2 3,1,8 0 7 0
2,4,9 3 1,2 8,2 8 8,4,1
8 4 9,2,3 5,4 9 2,3
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,53 1,03,7 5 3,6
1 5 5 6
2 2 42,2 7 43,5
5,9,3 3 3 0 8
22,4,73 4 4 9 9 9,3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 62,12,2 4 5 3,9,4
6,02 1 02,3 6 1,0
0 2 32,8 7 3,4
5,7,22,8 3 6 2 8 3
7,5 4 5 5 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-08-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-08-2019

Thứ Sáu 15SD-12SD- - XSMB
Giải ĐB 79347
Giải nhất 21963
Giải nhì 12818 83766
Giải ba 05012 96538 24131 68691 48223 77480
Giải tư 7476 6062 7573 4878
Giải năm 8934 2587 0872 5367 9487 8089
Giải sáu 121 648 694
Giải bảy 01 80 39 89

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
82 0 1
0,2,3,9 1 2,8
7,6,1 2 1,3
7,2,6 3 9,4,8,1
9,3 4 8,7
Chục Số Đơn Vị
5
7,6 6 7,2,6,3
82,6,4 7 2,6,3,8
4,7,3,1 8 02,92,72
3,82 9 4,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-08-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 40VL34
31
623
6606
6059
4192
5988
25221
35616
13332
59507
11628
44049
01142
56984
72643
37381
25870
247493
Bình Dương
XSBD - 08KS34
08
224
2915
3853
4499
7393
84022
88156
78144
78205
39574
07375
68005
17074
64133
90405
09724
769374
Trà Vinh
XSTV - 28TV34
53
961
4473
2906
3223
8728
30001
32201
65360
05636
24806
78345
85202
13159
05723
16074
19954
246683

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 6,7 5 9
3,2,8 1 6 0,1 6
9,3,4 2 3,1,8 0 7 0
2,4,9 3 1,2 8,2 8 8,4,1
8 4 9,2,3 5,4 9 2,3
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,53 1,03,7 5 3,6
1 5 5 6
2 2 42,2 7 43,5
5,9,3 3 3 0 8
22,4,73 4 4 9 9 9,3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 62,12,2 4 5 3,9,4
6,02 1 02,3 6 1,0
0 2 32,8 7 3,4
5,7,22,8 3 6 2 8 3
7,5 4 5 5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-08-2019

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
57
150
5678
5750
9510
5714
46237
58855
63381
67823
00869
88895
49535
61302
89882
95888
13522
334181
Ninh Thuận
XSNT
01
555
6892
1616
5639
6567
07841
28063
83757
40245
33352
91945
80446
65039
62105
77499
91218
008221

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,1 0 2 5,9,3 5 7,02,5
82 1 0,4 6 9
0,8,2 2 3,2 5,3 7 8
2 3 7,5 7,8 8 12,2,8
1 4 6 9 5
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 1,5 5,42,0 5 5,7,2
0,4,2 1 6,8 1,4 6 7,3
9,5 2 1 6,5 7
6 3 92 1 8
4 1,52,6 32,9 9 2,9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-08-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-08-2019

Thứ Sáu 15SD-12SD- - XSMB
Giải ĐB 79347
Giải nhất 21963
Giải nhì 12818 83766
Giải ba 05012 96538 24131 68691 48223 77480
Giải tư 7476 6062 7573 4878
Giải năm 8934 2587 0872 5367 9487 8089
Giải sáu 121 648 694
Giải bảy 01 80 39 89

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
82 0 1
0,2,3,9 1 2,8
7,6,1 2 1,3
7,2,6 3 9,4,8,1
9,3 4 8,7
Chục Số Đơn Vị
5
7,6 6 7,2,6,3
82,6,4 7 2,6,3,8
4,7,3,1 8 02,92,72
3,82 9 4,1

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).