KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 27-05-2020

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 27-05-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 27-05-2020

Thứ Tư 8HT-13HT-1 - XSMB
Giải ĐB 06561
Giải nhất 61403
Giải nhì 18807 00310
Giải ba 45555 10205 66260 07051 09084 45474
Giải tư 9773 5356 8014 7498
Giải năm 4610 0043 9973 0230 1522 1164
Giải sáu 675 187 962
Giải bảy 48 68 91 39

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
12,3,6 0 5,7,3
9,5,6 1 02,4
6,2 2 2
4,72,0 3 9,0
6,1,8,7 4 8,3
Chục Số Đơn Vị
7,5,0 5 6,5,1
5 6 8,2,4,0,1
8,0 7 5,32,4
4,6,9 8 7,4
3 9 1,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 27-05-2020

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
88
012
1880
8372
3986
1709
18464
07908
43169
35838
25468
91128
91114
85545
28008
56342
38771
120134
Khánh Hòa
XSKH
79
333
8430
1999
7809
9694
76171
28354
50621
13257
42624
72868
99270
89798
49254
84315
28377
757705

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 9,82 4 5
7 1 2,4 8 6 4,9,8
1,7,4 2 8 7 2,1
3 8,4 8,02,3,6,2 8 8,0,6
6,1,3 4 5,2 0,6 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,7 0 9,5 1,0 5 42,7
7,2 1 5 6 8
2 1,4 5,7 7 9,1,0,7
3 3 3,0 6,9 8
9,52,2 4 7,9,0 9 9,4,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 27-05-2020

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đồng Nai
XSDN - 5K4
52
918
5356
2087
8507
8263
20455
32628
63117
37879
05807
79002
87667
57276
48512
16424
52380
230047
Cần Thơ
XSCT - K4T5
28
006
5533
8078
9235
9843
37484
40732
47543
46732
71683
59649
40948
48516
39395
55846
57449
867166
Sóc Trăng
XSST - K4T05
11
981
2765
2131
8756
7046
88900
93431
87292
37119
17151
40855
59410
93064
49235
42206
01947
874919

Kết quả Lô Tô

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 72,2 5 5 2,6,5
1 8,7,2 5,7 6 3,7
5,0,1 2 8,4 8,02,1,6,4 7 9,6
6 3 1,2 8 7,0
2 4 7 7 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 6 3,9 5
1 6 0,1,4,6 6 6
32 2 8 7 8
3,42,8 3 3,5,22 2,7,4 8 4,3
8 4 32,92,8,6 42 9 5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,1 0 0,6 6,5,3 5 6,1,5
1,8,32,5 1 1,92,0 5,4,0 6 5,4
9 2 4 7
3 12,5 8 1
6 4 6,7 12 9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 27-05-2020

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
88
012
1880
8372
3986
1709
18464
07908
43169
35838
25468
91128
91114
85545
28008
56342
38771
120134
Khánh Hòa
XSKH
79
333
8430
1999
7809
9694
76171
28354
50621
13257
42624
72868
99270
89798
49254
84315
28377
757705

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 9,82 4 5
7 1 2,4 8 6 4,9,8
1,7,4 2 8 7 2,1
3 8,4 8,02,3,6,2 8 8,0,6
6,1,3 4 5,2 0,6 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,7 0 9,5 1,0 5 42,7
7,2 1 5 6 8
2 1,4 5,7 7 9,1,0,7
3 3 3,0 6,9 8
9,52,2 4 7,9,0 9 9,4,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 27-05-2020

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đồng Nai
XSDN - 5K4
52
918
5356
2087
8507
8263
20455
32628
63117
37879
05807
79002
87667
57276
48512
16424
52380
230047
Cần Thơ
XSCT - K4T5
28
006
5533
8078
9235
9843
37484
40732
47543
46732
71683
59649
40948
48516
39395
55846
57449
867166
Sóc Trăng
XSST - K4T05
11
981
2765
2131
8756
7046
88900
93431
87292
37119
17151
40855
59410
93064
49235
42206
01947
874919

Kết quả Lô Tô

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 72,2 5 5 2,6,5
1 8,7,2 5,7 6 3,7
5,0,1 2 8,4 8,02,1,6,4 7 9,6
6 3 1,2 8 7,0
2 4 7 7 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 6 3,9 5
1 6 0,1,4,6 6 6
32 2 8 7 8
3,42,8 3 3,5,22 2,7,4 8 4,3
8 4 32,92,8,6 42 9 5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,1 0 0,6 6,5,3 5 6,1,5
1,8,32,5 1 1,92,0 5,4,0 6 5,4
9 2 4 7
3 12,5 8 1
6 4 6,7 12 9 2

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 27-05-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 27-05-2020

Thứ Tư 8HT-13HT-1 - XSMB
Giải ĐB 06561
Giải nhất 61403
Giải nhì 18807 00310
Giải ba 45555 10205 66260 07051 09084 45474
Giải tư 9773 5356 8014 7498
Giải năm 4610 0043 9973 0230 1522 1164
Giải sáu 675 187 962
Giải bảy 48 68 91 39

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
12,3,6 0 5,7,3
9,5,6 1 02,4
6,2 2 2
4,72,0 3 9,0
6,1,8,7 4 8,3
Chục Số Đơn Vị
7,5,0 5 6,5,1
5 6 8,2,4,0,1
8,0 7 5,32,4
4,6,9 8 7,4
3 9 1,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 27-05-2020

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đồng Nai
XSDN - 5K4
52
918
5356
2087
8507
8263
20455
32628
63117
37879
05807
79002
87667
57276
48512
16424
52380
230047
Cần Thơ
XSCT - K4T5
28
006
5533
8078
9235
9843
37484
40732
47543
46732
71683
59649
40948
48516
39395
55846
57449
867166
Sóc Trăng
XSST - K4T05
11
981
2765
2131
8756
7046
88900
93431
87292
37119
17151
40855
59410
93064
49235
42206
01947
874919

Kết quả Lô Tô

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 72,2 5 5 2,6,5
1 8,7,2 5,7 6 3,7
5,0,1 2 8,4 8,02,1,6,4 7 9,6
6 3 1,2 8 7,0
2 4 7 7 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 6 3,9 5
1 6 0,1,4,6 6 6
32 2 8 7 8
3,42,8 3 3,5,22 2,7,4 8 4,3
8 4 32,92,8,6 42 9 5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,1 0 0,6 6,5,3 5 6,1,5
1,8,32,5 1 1,92,0 5,4,0 6 5,4
9 2 4 7
3 12,5 8 1
6 4 6,7 12 9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 27-05-2020

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
88
012
1880
8372
3986
1709
18464
07908
43169
35838
25468
91128
91114
85545
28008
56342
38771
120134
Khánh Hòa
XSKH
79
333
8430
1999
7809
9694
76171
28354
50621
13257
42624
72868
99270
89798
49254
84315
28377
757705

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8 0 9,82 4 5
7 1 2,4 8 6 4,9,8
1,7,4 2 8 7 2,1
3 8,4 8,02,3,6,2 8 8,0,6
6,1,3 4 5,2 0,6 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,7 0 9,5 1,0 5 42,7
7,2 1 5 6 8
2 1,4 5,7 7 9,1,0,7
3 3 3,0 6,9 8
9,52,2 4 7,9,0 9 9,4,8

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 27-05-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 27-05-2020

Thứ Tư 8HT-13HT-1 - XSMB
Giải ĐB 06561
Giải nhất 61403
Giải nhì 18807 00310
Giải ba 45555 10205 66260 07051 09084 45474
Giải tư 9773 5356 8014 7498
Giải năm 4610 0043 9973 0230 1522 1164
Giải sáu 675 187 962
Giải bảy 48 68 91 39

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
12,3,6 0 5,7,3
9,5,6 1 02,4
6,2 2 2
4,72,0 3 9,0
6,1,8,7 4 8,3
Chục Số Đơn Vị
7,5,0 5 6,5,1
5 6 8,2,4,0,1
8,0 7 5,32,4
4,6,9 8 7,4
3 9 1,8

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số (KQ XS) chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xoso…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận cùng KQXS tại KetQuaMoiNhat

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả XS được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại Xskt phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, KQXS miền Nam, kết quả soxo miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– SX biết kết quả ngay (còn được gọi là sổ xố cào, XSKT bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).