KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 17-06-2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 16-06-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 16-06-2019

Chữ Nhật 15VX-14VX- - XSMB
Giải ĐB 02777
Giải nhất 03098
Giải nhì 57973 47366
Giải ba 23151 81241 87328 39439 72030 95744
Giải tư 0521 2128 4512 6921
Giải năm 9664 2244 1980 8361 5151 3863
Giải sáu 898 410 543
Giải bảy 39 37 62 83

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
1,8,3 0
6,52,22,4 1 0,2
6,1 2 12,82
8,4,6,7 3 92,7,0
6,42 4 3,42,1
Chục Số Đơn Vị
5 12
6 6 2,4,1,3,6
3,7 7 3,7
92,22 8 3,0
32 9 82

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 16-06-2019

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
87
381
9687
2174
4208
6773
27600
98708
07766
91117
16555
34527
25674
12699
08742
68814
53341
888640
Khánh Hòa
XSKH
06
521
5947
2236
8571
0668
71044
90708
86756
74500
13231
12374
64231
54841
61937
64212
07925
791395

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,4 0 82,0 5 5 5
8,4 1 7,4 6 6 6
4 2 7 82,1,2 7 42,3
7 3 02 8 72,1
72,1 4 2,1,0 9 9 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 6,8,0 2,9 5 6
2,7,32,4 1 2 0,3,5 6 8
1 2 1,5 4,3 7 1,4
3 6,12,7 6,0 8
4,7 4 7,4,1 9 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 17-06-2019

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 6D2
88
133
2701
4910
2720
7486
35365
48525
01850
84848
21684
80328
91770
52448
60075
82169
25935
587786
Đồng Tháp
XSDT - F24
05
466
3101
8078
3010
6406
70469
32319
01109
48637
90197
93787
67776
40255
75990
32023
71098
917431
Cà Mau
XSCM - T06K3
38
984
4640
2761
8445
8812
23095
00107
71194
62885
81524
90198
66050
08504
26593
04005
96975
510585

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,2,5,7 0 1 6,2,7,3 5 0
0 1 0 82 6 5,9
2 0,5,8 7 0,5
3 3 3,5 8,42,2 8 8,62,4
8 4 82 6 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,9 0 5,1,6,9 0,5 5 5
0,3 1 0,9 6,0,7 6 6,9
2 3 3,9,8 7 8,6
2 3 7,1 7,9 8 7
4 6,1,0 9 7,0,8
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,5 0 7,4,5 4,9,82,0,7 5 0
6 1 2 6 1
1 2 4 0 7 5
9 3 8 3,9 8 4,52
8,9,2,0 4 0,5 9 5,4,8,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 16-06-2019

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
87
381
9687
2174
4208
6773
27600
98708
07766
91117
16555
34527
25674
12699
08742
68814
53341
888640
Khánh Hòa
XSKH
06
521
5947
2236
8571
0668
71044
90708
86756
74500
13231
12374
64231
54841
61937
64212
07925
791395

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,4 0 82,0 5 5 5
8,4 1 7,4 6 6 6
4 2 7 82,1,2 7 42,3
7 3 02 8 72,1
72,1 4 2,1,0 9 9 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 6,8,0 2,9 5 6
2,7,32,4 1 2 0,3,5 6 8
1 2 1,5 4,3 7 1,4
3 6,12,7 6,0 8
4,7 4 7,4,1 9 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 17-06-2019

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 6D2
88
133
2701
4910
2720
7486
35365
48525
01850
84848
21684
80328
91770
52448
60075
82169
25935
587786
Đồng Tháp
XSDT - F24
05
466
3101
8078
3010
6406
70469
32319
01109
48637
90197
93787
67776
40255
75990
32023
71098
917431
Cà Mau
XSCM - T06K3
38
984
4640
2761
8445
8812
23095
00107
71194
62885
81524
90198
66050
08504
26593
04005
96975
510585

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,2,5,7 0 1 6,2,7,3 5 0
0 1 0 82 6 5,9
2 0,5,8 7 0,5
3 3 3,5 8,42,2 8 8,62,4
8 4 82 6 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,9 0 5,1,6,9 0,5 5 5
0,3 1 0,9 6,0,7 6 6,9
2 3 3,9,8 7 8,6
2 3 7,1 7,9 8 7
4 6,1,0 9 7,0,8
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,5 0 7,4,5 4,9,82,0,7 5 0
6 1 2 6 1
1 2 4 0 7 5
9 3 8 3,9 8 4,52
8,9,2,0 4 0,5 9 5,4,8,3

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 16-06-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 16-06-2019

Chữ Nhật 15VX-14VX- - XSMB
Giải ĐB 02777
Giải nhất 03098
Giải nhì 57973 47366
Giải ba 23151 81241 87328 39439 72030 95744
Giải tư 0521 2128 4512 6921
Giải năm 9664 2244 1980 8361 5151 3863
Giải sáu 898 410 543
Giải bảy 39 37 62 83

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
1,8,3 0
6,52,22,4 1 0,2
6,1 2 12,82
8,4,6,7 3 92,7,0
6,42 4 3,42,1
Chục Số Đơn Vị
5 12
6 6 2,4,1,3,6
3,7 7 3,7
92,22 8 3,0
32 9 82

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 17-06-2019

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 6D2
88
133
2701
4910
2720
7486
35365
48525
01850
84848
21684
80328
91770
52448
60075
82169
25935
587786
Đồng Tháp
XSDT - F24
05
466
3101
8078
3010
6406
70469
32319
01109
48637
90197
93787
67776
40255
75990
32023
71098
917431
Cà Mau
XSCM - T06K3
38
984
4640
2761
8445
8812
23095
00107
71194
62885
81524
90198
66050
08504
26593
04005
96975
510585

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,2,5,7 0 1 6,2,7,3 5 0
0 1 0 82 6 5,9
2 0,5,8 7 0,5
3 3 3,5 8,42,2 8 8,62,4
8 4 82 6 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,9 0 5,1,6,9 0,5 5 5
0,3 1 0,9 6,0,7 6 6,9
2 3 3,9,8 7 8,6
2 3 7,1 7,9 8 7
4 6,1,0 9 7,0,8
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,5 0 7,4,5 4,9,82,0,7 5 0
6 1 2 6 1
1 2 4 0 7 5
9 3 8 3,9 8 4,52
8,9,2,0 4 0,5 9 5,4,8,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 16-06-2019

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
87
381
9687
2174
4208
6773
27600
98708
07766
91117
16555
34527
25674
12699
08742
68814
53341
888640
Khánh Hòa
XSKH
06
521
5947
2236
8571
0668
71044
90708
86756
74500
13231
12374
64231
54841
61937
64212
07925
791395

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,4 0 82,0 5 5 5
8,4 1 7,4 6 6 6
4 2 7 82,1,2 7 42,3
7 3 02 8 72,1
72,1 4 2,1,0 9 9 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 6,8,0 2,9 5 6
2,7,32,4 1 2 0,3,5 6 8
1 2 1,5 4,3 7 1,4
3 6,12,7 6,0 8
4,7 4 7,4,1 9 5

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 16-06-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 16-06-2019

Chữ Nhật 15VX-14VX- - XSMB
Giải ĐB 02777
Giải nhất 03098
Giải nhì 57973 47366
Giải ba 23151 81241 87328 39439 72030 95744
Giải tư 0521 2128 4512 6921
Giải năm 9664 2244 1980 8361 5151 3863
Giải sáu 898 410 543
Giải bảy 39 37 62 83

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
1,8,3 0
6,52,22,4 1 0,2
6,1 2 12,82
8,4,6,7 3 92,7,0
6,42 4 3,42,1
Chục Số Đơn Vị
5 12
6 6 2,4,1,3,6
3,7 7 3,7
92,22 8 3,0
32 9 82

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).