KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 20-03-2018

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-03-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-03-2018

Thứ Ba 10NF- - XSMB
Giải ĐB 61165
Giải nhất 44567
Giải nhì 27798 30957
Giải ba 77438 90113 86427 52833 20583 52033
Giải tư 6943 4927 0344 0106
Giải năm 5148 8712 7925 4946 9146 3357
Giải sáu 840 332 188
Giải bảy 37 36 33 77

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
4 0 6
1 2,3
3,1 2 5,72
33,4,1,8 3 7,6,33,2,8
4 4 0,8,62,3,4
Chục Số Đơn Vị
2,6 5 72
3,42,0 6 7,5
3,7,52,22,6 7 7
8,4,3,9 8 8,3
9 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-03-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắk Lắk
XSDLK
92
261
0959
2764
4027
7985
90770
98380
55578
40092
13205
73475
27876
96761
26764
74013
94844
820104
Quảng Nam
XSQNM
85
995
1250
8256
9601
1867
01390
18528
60567
60164
71526
31435
07704
04634
01870
07958
01295
583867

Kết quả Lô Tô

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,8 0 5,4 8,0,7 5 9
62 1 3 7 6 12,42
92 2 7 2 7 0,8,5,6
1 3 7 8 5,0
62,4,0 4 4 5 9 22
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,9,7 0 1,4 8,92,3 5 0,6,8
0 1 5,2 6 73,4
2 8,6 63 7 0
3 5,4 2,5 8 5
6,0,3 4 9 52,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-03-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bến Tre
XSBTR - K12-T03
40
503
9633
2379
7564
2466
91923
22478
65951
03306
96896
36783
86300
03164
71924
99255
28440
130340
Vũng Tàu
XSVT - 3C
18
067
1237
9881
8164
4559
37393
71149
80420
49342
67809
55296
91177
27446
05466
11616
05164
778765
Bạc Liêu
XSBL - T03K3
77
636
7464
6037
7982
6343
78156
88826
83019
21266
85881
98823
80833
97106
40709
24365
86879
921720

Kết quả Lô Tô

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
43,0 0 3,6,0 5 5 1,5
5 1 6,0,9 6 42,6
2 3,4 7 9,8
0,3,2,8 3 3 7 8 3
62,2 4 03 7 9 6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 9 6 5 9
8 1 8,6 9,4,6,1 6 7,42,6,5
4 2 0 6,3,7 7 7
9 3 7 1 8 1
62 4 9,2,6 5,4,0 9 3,6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 6,9 6 5 6
8 1 9 3,5,2,6,0 6 4,6,5
8 2 6,3,0 7,3 7 7,9
4,2,3 3 6,7,3 8 2,1
6 4 3 1,0,7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-03-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắk Lắk
XSDLK
92
261
0959
2764
4027
7985
90770
98380
55578
40092
13205
73475
27876
96761
26764
74013
94844
820104
Quảng Nam
XSQNM
85
995
1250
8256
9601
1867
01390
18528
60567
60164
71526
31435
07704
04634
01870
07958
01295
583867

Kết quả Lô Tô

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,8 0 5,4 8,0,7 5 9
62 1 3 7 6 12,42
92 2 7 2 7 0,8,5,6
1 3 7 8 5,0
62,4,0 4 4 5 9 22
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,9,7 0 1,4 8,92,3 5 0,6,8
0 1 5,2 6 73,4
2 8,6 63 7 0
3 5,4 2,5 8 5
6,0,3 4 9 52,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-03-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bến Tre
XSBTR - K12-T03
40
503
9633
2379
7564
2466
91923
22478
65951
03306
96896
36783
86300
03164
71924
99255
28440
130340
Vũng Tàu
XSVT - 3C
18
067
1237
9881
8164
4559
37393
71149
80420
49342
67809
55296
91177
27446
05466
11616
05164
778765
Bạc Liêu
XSBL - T03K3
77
636
7464
6037
7982
6343
78156
88826
83019
21266
85881
98823
80833
97106
40709
24365
86879
921720

Kết quả Lô Tô

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
43,0 0 3,6,0 5 5 1,5
5 1 6,0,9 6 42,6
2 3,4 7 9,8
0,3,2,8 3 3 7 8 3
62,2 4 03 7 9 6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 9 6 5 9
8 1 8,6 9,4,6,1 6 7,42,6,5
4 2 0 6,3,7 7 7
9 3 7 1 8 1
62 4 9,2,6 5,4,0 9 3,6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 6,9 6 5 6
8 1 9 3,5,2,6,0 6 4,6,5
8 2 6,3,0 7,3 7 7,9
4,2,3 3 6,7,3 8 2,1
6 4 3 1,0,7 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-03-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-03-2018

Thứ Ba 10NF- - XSMB
Giải ĐB 61165
Giải nhất 44567
Giải nhì 27798 30957
Giải ba 77438 90113 86427 52833 20583 52033
Giải tư 6943 4927 0344 0106
Giải năm 5148 8712 7925 4946 9146 3357
Giải sáu 840 332 188
Giải bảy 37 36 33 77

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
4 0 6
1 2,3
3,1 2 5,72
33,4,1,8 3 7,6,33,2,8
4 4 0,8,62,3,4
Chục Số Đơn Vị
2,6 5 72
3,42,0 6 7,5
3,7,52,22,6 7 7
8,4,3,9 8 8,3
9 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-03-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bến Tre
XSBTR - K12-T03
40
503
9633
2379
7564
2466
91923
22478
65951
03306
96896
36783
86300
03164
71924
99255
28440
130340
Vũng Tàu
XSVT - 3C
18
067
1237
9881
8164
4559
37393
71149
80420
49342
67809
55296
91177
27446
05466
11616
05164
778765
Bạc Liêu
XSBL - T03K3
77
636
7464
6037
7982
6343
78156
88826
83019
21266
85881
98823
80833
97106
40709
24365
86879
921720

Kết quả Lô Tô

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
43,0 0 3,6,0 5 5 1,5
5 1 6,0,9 6 42,6
2 3,4 7 9,8
0,3,2,8 3 3 7 8 3
62,2 4 03 7 9 6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 9 6 5 9
8 1 8,6 9,4,6,1 6 7,42,6,5
4 2 0 6,3,7 7 7
9 3 7 1 8 1
62 4 9,2,6 5,4,0 9 3,6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 6,9 6 5 6
8 1 9 3,5,2,6,0 6 4,6,5
8 2 6,3,0 7,3 7 7,9
4,2,3 3 6,7,3 8 2,1
6 4 3 1,0,7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-03-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắk Lắk
XSDLK
92
261
0959
2764
4027
7985
90770
98380
55578
40092
13205
73475
27876
96761
26764
74013
94844
820104
Quảng Nam
XSQNM
85
995
1250
8256
9601
1867
01390
18528
60567
60164
71526
31435
07704
04634
01870
07958
01295
583867

Kết quả Lô Tô

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,8 0 5,4 8,0,7 5 9
62 1 3 7 6 12,42
92 2 7 2 7 0,8,5,6
1 3 7 8 5,0
62,4,0 4 4 5 9 22
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,9,7 0 1,4 8,92,3 5 0,6,8
0 1 5,2 6 73,4
2 8,6 63 7 0
3 5,4 2,5 8 5
6,0,3 4 9 52,0

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-03-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-03-2018

Thứ Ba 10NF- - XSMB
Giải ĐB 61165
Giải nhất 44567
Giải nhì 27798 30957
Giải ba 77438 90113 86427 52833 20583 52033
Giải tư 6943 4927 0344 0106
Giải năm 5148 8712 7925 4946 9146 3357
Giải sáu 840 332 188
Giải bảy 37 36 33 77

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
4 0 6
1 2,3
3,1 2 5,72
33,4,1,8 3 7,6,33,2,8
4 4 0,8,62,3,4
Chục Số Đơn Vị
2,6 5 72
3,42,0 6 7,5
3,7,52,22,6 7 7
8,4,3,9 8 8,3
9 8

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).