KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 23-01-2020

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 27-01-2020. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-01-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-01-2020

Thứ Năm Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14BN-5BN-9BN
Giải ĐB 16875
Giải nhất 50936
Giải nhì 00828 85363
Giải ba 81620 37920 68187 88874 41569 48733
Giải tư 2256 7283 7689 3593
Giải năm 4093 0380 0449 1541 6493 6070
Giải sáu 190 797 813
Giải bảy 84 71 75 18

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,8,7,22 0
7,4 1 8,3
2 02,8
1,93,8,3,6 3 3,6
8,7 4 9,1
Chục Số Đơn Vị
72 5 6
5,3 6 9,3
9,8 7 1,52,0,4
1,2 8 4,0,3,9,7
4,8,6 9 0,7,33

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-01-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
43
406
6270
7016
6019
4314
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
34790
71356
82088
10807
808407
Quảng Trị
XSQT
20
231
2626
3003
2572
1461
76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075
46334
16344
64786
71187
505760
Quảng Bình
XSQB
68
561
1997
6294
6270
4181
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
16679
09491
48124
25380
718035

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,0,9 0 6,0,4,72 5 6
1 6,9,4,3 0,1,5 6
2 3 02 7 0,4
4,2,3,1 3 3 9,8 8 8
1,7,0 4 3 1 9 8,0
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,6 0 3,7,5 0,7 5 6
3,6,7 1 2,5,8 6 1,0
7 2 0,6 0,8 7 2,1,5
0 3 1,9,4 8 8 8,6,7
3,4 4 4 3 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,8 0 3 5
62,8,9 1 6 6 8,12,6
4 2 7,4 9,2 7 0,9
3 5 6,83 8 1,83,0
9,2 4 2 7 9 7,4,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-01-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 1K4
21
315
0110
4679
0893
4781
50877
98123
15597
17970
60325
50541
49261
93951
47762
59390
86266
297377
An Giang
XSAG - AG-1K4
95
375
1484
4770
6247
1042
54610
83236
48960
64147
47900
14509
28843
76189
50290
55692
14875
809801
Bình Thuận
XSBTH - 1K4
65
225
2771
1741
7355
8750
30705
08574
41642
60586
29530
94414
38501
63983
68166
09304
16722
969492

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,7,9 0 1,2 5 1
2,8,4,6,5 1 5,0 6 6 1,2,6
6 2 1,3,5 72,9 7 9,72,0
9,2 3 8 1
4 1 7 9 3,7,0
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,1,6,0,9 0 0,9,1 9,72 5
0 1 0 3 6 0
4,9 2 42 7 52,0
4 3 6 8 4,9
8 4 72,2,3 0,8 9 5,0,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,3 0 5,1,4 6,2,5,0 5 5,0
7,4,0 1 4 8,6 6 5,6
4,2,9 2 5,2 7 1,4
8 3 0 8 6,3
7,1,0 4 1,2 9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-01-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
43
406
6270
7016
6019
4314
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
34790
71356
82088
10807
808407
Quảng Trị
XSQT
20
231
2626
3003
2572
1461
76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075
46334
16344
64786
71187
505760
Quảng Bình
XSQB
68
561
1997
6294
6270
4181
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
16679
09491
48124
25380
718035

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,0,9 0 6,0,4,72 5 6
1 6,9,4,3 0,1,5 6
2 3 02 7 0,4
4,2,3,1 3 3 9,8 8 8
1,7,0 4 3 1 9 8,0
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,6 0 3,7,5 0,7 5 6
3,6,7 1 2,5,8 6 1,0
7 2 0,6 0,8 7 2,1,5
0 3 1,9,4 8 8 8,6,7
3,4 4 4 3 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,8 0 3 5
62,8,9 1 6 6 8,12,6
4 2 7,4 9,2 7 0,9
3 5 6,83 8 1,83,0
9,2 4 2 7 9 7,4,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-01-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 1K4
21
315
0110
4679
0893
4781
50877
98123
15597
17970
60325
50541
49261
93951
47762
59390
86266
297377
An Giang
XSAG - AG-1K4
95
375
1484
4770
6247
1042
54610
83236
48960
64147
47900
14509
28843
76189
50290
55692
14875
809801
Bình Thuận
XSBTH - 1K4
65
225
2771
1741
7355
8750
30705
08574
41642
60586
29530
94414
38501
63983
68166
09304
16722
969492

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,7,9 0 1,2 5 1
2,8,4,6,5 1 5,0 6 6 1,2,6
6 2 1,3,5 72,9 7 9,72,0
9,2 3 8 1
4 1 7 9 3,7,0
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,1,6,0,9 0 0,9,1 9,72 5
0 1 0 3 6 0
4,9 2 42 7 52,0
4 3 6 8 4,9
8 4 72,2,3 0,8 9 5,0,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,3 0 5,1,4 6,2,5,0 5 5,0
7,4,0 1 4 8,6 6 5,6
4,2,9 2 5,2 7 1,4
8 3 0 8 6,3
7,1,0 4 1,2 9 2

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-01-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-01-2020

Thứ Năm Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14BN-5BN-9BN
Giải ĐB 16875
Giải nhất 50936
Giải nhì 00828 85363
Giải ba 81620 37920 68187 88874 41569 48733
Giải tư 2256 7283 7689 3593
Giải năm 4093 0380 0449 1541 6493 6070
Giải sáu 190 797 813
Giải bảy 84 71 75 18

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,8,7,22 0
7,4 1 8,3
2 02,8
1,93,8,3,6 3 3,6
8,7 4 9,1
Chục Số Đơn Vị
72 5 6
5,3 6 9,3
9,8 7 1,52,0,4
1,2 8 4,0,3,9,7
4,8,6 9 0,7,33

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 23-01-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 1K4
21
315
0110
4679
0893
4781
50877
98123
15597
17970
60325
50541
49261
93951
47762
59390
86266
297377
An Giang
XSAG - AG-1K4
95
375
1484
4770
6247
1042
54610
83236
48960
64147
47900
14509
28843
76189
50290
55692
14875
809801
Bình Thuận
XSBTH - 1K4
65
225
2771
1741
7355
8750
30705
08574
41642
60586
29530
94414
38501
63983
68166
09304
16722
969492

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,7,9 0 1,2 5 1
2,8,4,6,5 1 5,0 6 6 1,2,6
6 2 1,3,5 72,9 7 9,72,0
9,2 3 8 1
4 1 7 9 3,7,0
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,1,6,0,9 0 0,9,1 9,72 5
0 1 0 3 6 0
4,9 2 42 7 52,0
4 3 6 8 4,9
8 4 72,2,3 0,8 9 5,0,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,3 0 5,1,4 6,2,5,0 5 5,0
7,4,0 1 4 8,6 6 5,6
4,2,9 2 5,2 7 1,4
8 3 0 8 6,3
7,1,0 4 1,2 9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 23-01-2020

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
43
406
6270
7016
6019
4314
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
34790
71356
82088
10807
808407
Quảng Trị
XSQT
20
231
2626
3003
2572
1461
76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075
46334
16344
64786
71187
505760
Quảng Bình
XSQB
68
561
1997
6294
6270
4181
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
16679
09491
48124
25380
718035

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,0,9 0 6,0,4,72 5 6
1 6,9,4,3 0,1,5 6
2 3 02 7 0,4
4,2,3,1 3 3 9,8 8 8
1,7,0 4 3 1 9 8,0
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,6 0 3,7,5 0,7 5 6
3,6,7 1 2,5,8 6 1,0
7 2 0,6 0,8 7 2,1,5
0 3 1,9,4 8 8 8,6,7
3,4 4 4 3 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7,8 0 3 5
62,8,9 1 6 6 8,12,6
4 2 7,4 9,2 7 0,9
3 5 6,83 8 1,83,0
9,2 4 2 7 9 7,4,1

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 23-01-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 23-01-2020

Thứ Năm Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14BN-5BN-9BN
Giải ĐB 16875
Giải nhất 50936
Giải nhì 00828 85363
Giải ba 81620 37920 68187 88874 41569 48733
Giải tư 2256 7283 7689 3593
Giải năm 4093 0380 0449 1541 6493 6070
Giải sáu 190 797 813
Giải bảy 84 71 75 18

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,8,7,22 0
7,4 1 8,3
2 02,8
1,93,8,3,6 3 3,6
8,7 4 9,1
Chục Số Đơn Vị
72 5 6
5,3 6 9,3
9,8 7 1,52,0,4
1,2 8 4,0,3,9,7
4,8,6 9 0,7,33

KQXS – KQSX 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số (KQ XS) chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xoso…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận cùng KQXS tại KetQuaMoiNhat

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả XS được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại Xskt phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, KQXS miền Nam, kết quả soxo miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– SX biết kết quả ngay (còn được gọi là sổ xố cào, XSKT bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).