KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 20-02-2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-02-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-02-2019

Thứ Tư 12KZ-10KZ- - XSMB
Giải ĐB 28716
Giải nhất 60764
Giải nhì 19329 25694
Giải ba 28164 95332 04087 57541 61255 04098
Giải tư 2787 2150 9355 1033
Giải năm 4548 8688 0833 2444 4343 5394
Giải sáu 666 471 422
Giải bảy 73 41 51 43

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
5 0
42,5,7 1 6
2,3 2 2,9
7,42,32 3 32,2
4,92,62 4 12,32,8,4
Chục Số Đơn Vị
52 5 1,0,52
6,1 6 6,42
82 7 3,1
4,8,9 8 8,72
2 9 42,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-02-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
37
258
6776
3813
5589
4931
36049
07115
82573
31718
69508
90262
10917
04373
83377
19104
47878
180234
Khánh Hòa
XSKH
54
962
9890
8203
3579
2141
56809
65618
97274
43381
82173
64365
10384
99353
10952
35177
79932
601653

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,4 1 5 8
3 1 3,5,8,7 7 6 2
6 2 3,1,7 7 6,32,7,8
1,72 3 7,1,4 5,1,0,7 8 9
0,3 4 9 8,4 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9 0 3,9 6 5 4,32,2
4,8 1 8 6 2,5
6,5,3 2 7 7 9,4,3,7
0,7,52 3 2 1 8 1,4
5,7,8 4 1 7,0 9 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-02-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đồng Nai
XSDN - 2K3
44
939
9531
4601
5340
5163
84118
94850
82784
51933
62082
03514
49681
80616
24167
59725
41052
081967
Cần Thơ
XSCT - K3T2
38
501
4260
2239
3676
4077
92243
56858
92920
35748
56061
27380
02604
34098
52855
57255
46058
945454
Sóc Trăng
XSST - K3T02
03
778
3824
4045
3555
9894
42271
88820
43729
51688
42298
35612
35527
69305
23957
14352
39674
045213

Kết quả Lô Tô

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,5 0 1 2 5 0,2
3,0,8 1 8,4,6 1 6 3,72
8,5 2 5 62 7
6,3 3 9,1,3 1 8 4,2,1
4,8,1 4 4,0 3 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,2,8 0 1,4 52 5 82,52,4
0,6 1 7 6 0,1
2 0 7 7 6,7
4 3 8,9 3,52,4,9 8 0
0,5 4 3,8 3 9 8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 3,5 4,5,0 5 5,7,2
7 1 2,3 6
1,5 2 4,0,9,7 2,5 7 8,1,4
0,1 3 7,8,9 8 8
2,9,7 4 5 2 9 4,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-02-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
37
258
6776
3813
5589
4931
36049
07115
82573
31718
69508
90262
10917
04373
83377
19104
47878
180234
Khánh Hòa
XSKH
54
962
9890
8203
3579
2141
56809
65618
97274
43381
82173
64365
10384
99353
10952
35177
79932
601653

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,4 1 5 8
3 1 3,5,8,7 7 6 2
6 2 3,1,7 7 6,32,7,8
1,72 3 7,1,4 5,1,0,7 8 9
0,3 4 9 8,4 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9 0 3,9 6 5 4,32,2
4,8 1 8 6 2,5
6,5,3 2 7 7 9,4,3,7
0,7,52 3 2 1 8 1,4
5,7,8 4 1 7,0 9 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-02-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đồng Nai
XSDN - 2K3
44
939
9531
4601
5340
5163
84118
94850
82784
51933
62082
03514
49681
80616
24167
59725
41052
081967
Cần Thơ
XSCT - K3T2
38
501
4260
2239
3676
4077
92243
56858
92920
35748
56061
27380
02604
34098
52855
57255
46058
945454
Sóc Trăng
XSST - K3T02
03
778
3824
4045
3555
9894
42271
88820
43729
51688
42298
35612
35527
69305
23957
14352
39674
045213

Kết quả Lô Tô

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,5 0 1 2 5 0,2
3,0,8 1 8,4,6 1 6 3,72
8,5 2 5 62 7
6,3 3 9,1,3 1 8 4,2,1
4,8,1 4 4,0 3 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,2,8 0 1,4 52 5 82,52,4
0,6 1 7 6 0,1
2 0 7 7 6,7
4 3 8,9 3,52,4,9 8 0
0,5 4 3,8 3 9 8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 3,5 4,5,0 5 5,7,2
7 1 2,3 6
1,5 2 4,0,9,7 2,5 7 8,1,4
0,1 3 7,8,9 8 8
2,9,7 4 5 2 9 4,8

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-02-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-02-2019

Thứ Tư 12KZ-10KZ- - XSMB
Giải ĐB 28716
Giải nhất 60764
Giải nhì 19329 25694
Giải ba 28164 95332 04087 57541 61255 04098
Giải tư 2787 2150 9355 1033
Giải năm 4548 8688 0833 2444 4343 5394
Giải sáu 666 471 422
Giải bảy 73 41 51 43

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
5 0
42,5,7 1 6
2,3 2 2,9
7,42,32 3 32,2
4,92,62 4 12,32,8,4
Chục Số Đơn Vị
52 5 1,0,52
6,1 6 6,42
82 7 3,1
4,8,9 8 8,72
2 9 42,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-02-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đồng Nai
XSDN - 2K3
44
939
9531
4601
5340
5163
84118
94850
82784
51933
62082
03514
49681
80616
24167
59725
41052
081967
Cần Thơ
XSCT - K3T2
38
501
4260
2239
3676
4077
92243
56858
92920
35748
56061
27380
02604
34098
52855
57255
46058
945454
Sóc Trăng
XSST - K3T02
03
778
3824
4045
3555
9894
42271
88820
43729
51688
42298
35612
35527
69305
23957
14352
39674
045213

Kết quả Lô Tô

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,5 0 1 2 5 0,2
3,0,8 1 8,4,6 1 6 3,72
8,5 2 5 62 7
6,3 3 9,1,3 1 8 4,2,1
4,8,1 4 4,0 3 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,2,8 0 1,4 52 5 82,52,4
0,6 1 7 6 0,1
2 0 7 7 6,7
4 3 8,9 3,52,4,9 8 0
0,5 4 3,8 3 9 8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2 0 3,5 4,5,0 5 5,7,2
7 1 2,3 6
1,5 2 4,0,9,7 2,5 7 8,1,4
0,1 3 7,8,9 8 8
2,9,7 4 5 2 9 4,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-02-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
37
258
6776
3813
5589
4931
36049
07115
82573
31718
69508
90262
10917
04373
83377
19104
47878
180234
Khánh Hòa
XSKH
54
962
9890
8203
3579
2141
56809
65618
97274
43381
82173
64365
10384
99353
10952
35177
79932
601653

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8,4 1 5 8
3 1 3,5,8,7 7 6 2
6 2 3,1,7 7 6,32,7,8
1,72 3 7,1,4 5,1,0,7 8 9
0,3 4 9 8,4 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
9 0 3,9 6 5 4,32,2
4,8 1 8 6 2,5
6,5,3 2 7 7 9,4,3,7
0,7,52 3 2 1 8 1,4
5,7,8 4 1 7,0 9 0

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-02-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-02-2019

Thứ Tư 12KZ-10KZ- - XSMB
Giải ĐB 28716
Giải nhất 60764
Giải nhì 19329 25694
Giải ba 28164 95332 04087 57541 61255 04098
Giải tư 2787 2150 9355 1033
Giải năm 4548 8688 0833 2444 4343 5394
Giải sáu 666 471 422
Giải bảy 73 41 51 43

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
5 0
42,5,7 1 6
2,3 2 2,9
7,42,32 3 32,2
4,92,62 4 12,32,8,4
Chục Số Đơn Vị
52 5 1,0,52
6,1 6 6,42
82 7 3,1
4,8,9 8 8,72
2 9 42,8

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).