KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 16-10-2018

Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:05' ngày 16-10-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 15-10-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 15-10-2018

Thứ Hai 2BF-9BF-8B - XSMB
Giải ĐB 47019
Giải nhất 34645
Giải nhì 75635 81081
Giải ba 01237 97575 41873 71518 81155 48459
Giải tư 9165 5112 0470 7877
Giải năm 8964 1825 5654 1014 5895 2811
Giải sáu 480 737 264
Giải bảy 90 88 96 22

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,8,7 0
1,8 1 4,1,2,8,9
2,1 2 2,5
7 3 72,5
62,5,1 4 5
Chục Số Đơn Vị
2,9,6,7,5,3,4 5 4,5,9
9 6 42,5
32,7 7 0,7,5,3
8,1 8 8,0,1
5,1 9 0,6,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 16-10-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắk Lắk
XSDLK
01
449
2846
5947
3730
6410
01756
32854
40149
19278
20693
07833
53725
09069
39129
21364
85971
403554
Quảng Nam
XSQNM
94
787
2661
4018
4979
0366
18203
16242
94667
22385
85357
47893
87646
61854
04564
32930
27698
135477

Kết quả Lô Tô

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 1 2 5 6,42
0,7 1 0 4,5 6 9,4
2 5,9 4 7 8,1
9,3 3 0,3 7 8
52,6 4 92,6,7 42,6,2 9 3
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3 0 3 8 5 7,4
6 1 8 6,4 6 1,6,7,4
4 2 8,6,5,7 7 9,7
0,9 3 0 1,9 8 7,5
9,5,6 4 2,6 7 9 4,3,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 16-10-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bến Tre
XSBTR - K42-T10
67
643
9158
6106
5934
2540
60150
29711
57919
14140
89649
62236
24696
93849
55913
77439
76666
093158
Vũng Tàu
XSVT - 10C
45
293
5996
2265
0679
9680
40725
54274
51062
08670
40931
76130
22437
52889
12706
48425
99793
389525
Bạc Liêu
XSBL - T10K3
75
738
7882
8967
3000
2171
40150
20940
70043
12422
10275
52301
33507
52267
04046
72628
74877
441497

Kết quả Lô Tô

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
42,5 0 6 5 82,0
1 1 1,9,3 0,3,9,6 6 7,6
2 6 7
4,1 3 4,6,9 52 8
3 4 3,02,92 1,42,3 9 6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,7,3 0 6 4,6,23 5
3 1 9,0 6 5,2
6 2 53 3 7 9,4,0
92 3 1,0,7 8 0,9
7 4 5 7,8 9 32,6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,5,4 0 0,1,7 72 5 0
7,0 1 4 6 72
8,2 2 2,8 62,0,7,9 7 52,1,7
4 3 8 3,2 8 2
4 0,3,6 9 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 16-10-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắk Lắk
XSDLK
01
449
2846
5947
3730
6410
01756
32854
40149
19278
20693
07833
53725
09069
39129
21364
85971
403554
Quảng Nam
XSQNM
94
787
2661
4018
4979
0366
18203
16242
94667
22385
85357
47893
87646
61854
04564
32930
27698
135477

Kết quả Lô Tô

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 1 2 5 6,42
0,7 1 0 4,5 6 9,4
2 5,9 4 7 8,1
9,3 3 0,3 7 8
52,6 4 92,6,7 42,6,2 9 3
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3 0 3 8 5 7,4
6 1 8 6,4 6 1,6,7,4
4 2 8,6,5,7 7 9,7
0,9 3 0 1,9 8 7,5
9,5,6 4 2,6 7 9 4,3,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 16-10-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bến Tre
XSBTR - K42-T10
67
643
9158
6106
5934
2540
60150
29711
57919
14140
89649
62236
24696
93849
55913
77439
76666
093158
Vũng Tàu
XSVT - 10C
45
293
5996
2265
0679
9680
40725
54274
51062
08670
40931
76130
22437
52889
12706
48425
99793
389525
Bạc Liêu
XSBL - T10K3
75
738
7882
8967
3000
2171
40150
20940
70043
12422
10275
52301
33507
52267
04046
72628
74877
441497

Kết quả Lô Tô

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
42,5 0 6 5 82,0
1 1 1,9,3 0,3,9,6 6 7,6
2 6 7
4,1 3 4,6,9 52 8
3 4 3,02,92 1,42,3 9 6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,7,3 0 6 4,6,23 5
3 1 9,0 6 5,2
6 2 53 3 7 9,4,0
92 3 1,0,7 8 0,9
7 4 5 7,8 9 32,6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,5,4 0 0,1,7 72 5 0
7,0 1 4 6 72
8,2 2 2,8 62,0,7,9 7 52,1,7
4 3 8 3,2 8 2
4 0,3,6 9 7

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 15-10-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 15-10-2018

Thứ Hai 2BF-9BF-8B - XSMB
Giải ĐB 47019
Giải nhất 34645
Giải nhì 75635 81081
Giải ba 01237 97575 41873 71518 81155 48459
Giải tư 9165 5112 0470 7877
Giải năm 8964 1825 5654 1014 5895 2811
Giải sáu 480 737 264
Giải bảy 90 88 96 22

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,8,7 0
1,8 1 4,1,2,8,9
2,1 2 2,5
7 3 72,5
62,5,1 4 5
Chục Số Đơn Vị
2,9,6,7,5,3,4 5 4,5,9
9 6 42,5
32,7 7 0,7,5,3
8,1 8 8,0,1
5,1 9 0,6,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 16-10-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bến Tre
XSBTR - K42-T10
67
643
9158
6106
5934
2540
60150
29711
57919
14140
89649
62236
24696
93849
55913
77439
76666
093158
Vũng Tàu
XSVT - 10C
45
293
5996
2265
0679
9680
40725
54274
51062
08670
40931
76130
22437
52889
12706
48425
99793
389525
Bạc Liêu
XSBL - T10K3
75
738
7882
8967
3000
2171
40150
20940
70043
12422
10275
52301
33507
52267
04046
72628
74877
441497

Kết quả Lô Tô

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
42,5 0 6 5 82,0
1 1 1,9,3 0,3,9,6 6 7,6
2 6 7
4,1 3 4,6,9 52 8
3 4 3,02,92 1,42,3 9 6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,7,3 0 6 4,6,23 5
3 1 9,0 6 5,2
6 2 53 3 7 9,4,0
92 3 1,0,7 8 0,9
7 4 5 7,8 9 32,6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,5,4 0 0,1,7 72 5 0
7,0 1 4 6 72
8,2 2 2,8 62,0,7,9 7 52,1,7
4 3 8 3,2 8 2
4 0,3,6 9 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 16-10-2018

Thứ Ba
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắk Lắk
XSDLK
01
449
2846
5947
3730
6410
01756
32854
40149
19278
20693
07833
53725
09069
39129
21364
85971
403554
Quảng Nam
XSQNM
94
787
2661
4018
4979
0366
18203
16242
94667
22385
85357
47893
87646
61854
04564
32930
27698
135477

Kết quả Lô Tô

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1 0 1 2 5 6,42
0,7 1 0 4,5 6 9,4
2 5,9 4 7 8,1
9,3 3 0,3 7 8
52,6 4 92,6,7 42,6,2 9 3
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3 0 3 8 5 7,4
6 1 8 6,4 6 1,6,7,4
4 2 8,6,5,7 7 9,7
0,9 3 0 1,9 8 7,5
9,5,6 4 2,6 7 9 4,3,8

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 15-10-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 15-10-2018

Thứ Hai 2BF-9BF-8B - XSMB
Giải ĐB 47019
Giải nhất 34645
Giải nhì 75635 81081
Giải ba 01237 97575 41873 71518 81155 48459
Giải tư 9165 5112 0470 7877
Giải năm 8964 1825 5654 1014 5895 2811
Giải sáu 480 737 264
Giải bảy 90 88 96 22

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,8,7 0
1,8 1 4,1,2,8,9
2,1 2 2,5
7 3 72,5
62,5,1 4 5
Chục Số Đơn Vị
2,9,6,7,5,3,4 5 4,5,9
9 6 42,5
32,7 7 0,7,5,3
8,1 8 8,0,1
5,1 9 0,6,5

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).