KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 22-06-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 23-06-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-06-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-06-2018

Thứ Sáu 9TN-13TN-1 - XSMB
Giải ĐB 03183
Giải nhất 31658
Giải nhì 19745 36684
Giải ba 99024 08030 94417 12244 78967 17429
Giải tư 8336 8834 2839 6192
Giải năm 5268 7877 3539 5798 6478 3800
Giải sáu 239 804 309
Giải bảy 70 51 95 69

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,0,3 0 4,9,0
5 1 7
9 2 4,9
8 3 93,6,4,0
0,3,2,4,8 4 4,5
Chục Số Đơn Vị
9,4 5 1,8
3 6 9,8,7
7,1,6 7 0,7,8
6,9,7,5 8 4,3
6,33,0,2 9 5,8,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-06-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
09
373
2442
8824
8758
4667
68752
49365
85276
41640
04294
68837
08835
26247
12538
28541
61896
363421
Ninh Thuận
XSNT
40
685
9798
4371
9369
8649
88735
92070
21793
31303
72446
80580
41249
92829
44627
74663
33565
776743

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4 0 9 6,3 5 8,2
4,2 1 7,9 6 7,5
4,5 2 4,1 6,3,4 7 3,6
7 3 7,5,8 5,3 8
2,9 4 2,0,7,1 0 9 4,6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,7,8 0 3 8,3,6 5
7 1 4 6 9,3,5
2 9,7 2 7 1,0
9,0,6,4 3 5 9 8 5,0
4 0,92,6,3 6,42,2 9 8,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-06-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL25
76
667
5516
7834
8476
9064
41030
17515
50370
73720
21997
47658
07049
42466
69814
40802
68337
064887
Bình Dương
XSBD - 06KS25
07
113
1430
6522
6861
8598
09966
51432
71868
04925
09887
19710
33312
17205
06974
02581
13040
610812
Trà Vinh
XSTV - 27TV25
63
638
4316
2759
7737
2963
53095
04688
41943
47824
85948
61229
00876
32568
66031
09589
44515
976508

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,7,2 0 2 1 5 8
1 6,5,4 72,1,6 6 7,4,6
0 2 0 6,9,3,8 7 62,0
3 4,0,7 5 8 7
3,6,1 4 9 4 9 7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1,4 0 7,5 2,0 5
6,8 1 3,0,22 6 6 1,6,8
2,3,12 2 2,5 0,8 7 4
1 3 0,2 9,6 8 7,1
7 4 0 9 8
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8 9,1 5 9
3 1 6,5 1,7 6 32,8
2 4,9 3 7 6
62,4 3 8,7,1 3,8,4,6,0 8 8,9
2 4 3,8 5,2,8 9 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-06-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
09
373
2442
8824
8758
4667
68752
49365
85276
41640
04294
68837
08835
26247
12538
28541
61896
363421
Ninh Thuận
XSNT
40
685
9798
4371
9369
8649
88735
92070
21793
31303
72446
80580
41249
92829
44627
74663
33565
776743

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4 0 9 6,3 5 8,2
4,2 1 7,9 6 7,5
4,5 2 4,1 6,3,4 7 3,6
7 3 7,5,8 5,3 8
2,9 4 2,0,7,1 0 9 4,6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,7,8 0 3 8,3,6 5
7 1 4 6 9,3,5
2 9,7 2 7 1,0
9,0,6,4 3 5 9 8 5,0
4 0,92,6,3 6,42,2 9 8,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-06-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL25
76
667
5516
7834
8476
9064
41030
17515
50370
73720
21997
47658
07049
42466
69814
40802
68337
064887
Bình Dương
XSBD - 06KS25
07
113
1430
6522
6861
8598
09966
51432
71868
04925
09887
19710
33312
17205
06974
02581
13040
610812
Trà Vinh
XSTV - 27TV25
63
638
4316
2759
7737
2963
53095
04688
41943
47824
85948
61229
00876
32568
66031
09589
44515
976508

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,7,2 0 2 1 5 8
1 6,5,4 72,1,6 6 7,4,6
0 2 0 6,9,3,8 7 62,0
3 4,0,7 5 8 7
3,6,1 4 9 4 9 7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1,4 0 7,5 2,0 5
6,8 1 3,0,22 6 6 1,6,8
2,3,12 2 2,5 0,8 7 4
1 3 0,2 9,6 8 7,1
7 4 0 9 8
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8 9,1 5 9
3 1 6,5 1,7 6 32,8
2 4,9 3 7 6
62,4 3 8,7,1 3,8,4,6,0 8 8,9
2 4 3,8 5,2,8 9 5

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-06-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-06-2018

Thứ Sáu 9TN-13TN-1 - XSMB
Giải ĐB 03183
Giải nhất 31658
Giải nhì 19745 36684
Giải ba 99024 08030 94417 12244 78967 17429
Giải tư 8336 8834 2839 6192
Giải năm 5268 7877 3539 5798 6478 3800
Giải sáu 239 804 309
Giải bảy 70 51 95 69

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,0,3 0 4,9,0
5 1 7
9 2 4,9
8 3 93,6,4,0
0,3,2,4,8 4 4,5
Chục Số Đơn Vị
9,4 5 1,8
3 6 9,8,7
7,1,6 7 0,7,8
6,9,7,5 8 4,3
6,33,0,2 9 5,8,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-06-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL25
76
667
5516
7834
8476
9064
41030
17515
50370
73720
21997
47658
07049
42466
69814
40802
68337
064887
Bình Dương
XSBD - 06KS25
07
113
1430
6522
6861
8598
09966
51432
71868
04925
09887
19710
33312
17205
06974
02581
13040
610812
Trà Vinh
XSTV - 27TV25
63
638
4316
2759
7737
2963
53095
04688
41943
47824
85948
61229
00876
32568
66031
09589
44515
976508

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,7,2 0 2 1 5 8
1 6,5,4 72,1,6 6 7,4,6
0 2 0 6,9,3,8 7 62,0
3 4,0,7 5 8 7
3,6,1 4 9 4 9 7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,1,4 0 7,5 2,0 5
6,8 1 3,0,22 6 6 1,6,8
2,3,12 2 2,5 0,8 7 4
1 3 0,2 9,6 8 7,1
7 4 0 9 8
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 8 9,1 5 9
3 1 6,5 1,7 6 32,8
2 4,9 3 7 6
62,4 3 8,7,1 3,8,4,6,0 8 8,9
2 4 3,8 5,2,8 9 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-06-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
09
373
2442
8824
8758
4667
68752
49365
85276
41640
04294
68837
08835
26247
12538
28541
61896
363421
Ninh Thuận
XSNT
40
685
9798
4371
9369
8649
88735
92070
21793
31303
72446
80580
41249
92829
44627
74663
33565
776743

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4 0 9 6,3 5 8,2
4,2 1 7,9 6 7,5
4,5 2 4,1 6,3,4 7 3,6
7 3 7,5,8 5,3 8
2,9 4 2,0,7,1 0 9 4,6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,7,8 0 3 8,3,6 5
7 1 4 6 9,3,5
2 9,7 2 7 1,0
9,0,6,4 3 5 9 8 5,0
4 0,92,6,3 6,42,2 9 8,3

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-06-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-06-2018

Thứ Sáu 9TN-13TN-1 - XSMB
Giải ĐB 03183
Giải nhất 31658
Giải nhì 19745 36684
Giải ba 99024 08030 94417 12244 78967 17429
Giải tư 8336 8834 2839 6192
Giải năm 5268 7877 3539 5798 6478 3800
Giải sáu 239 804 309
Giải bảy 70 51 95 69

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7,0,3 0 4,9,0
5 1 7
9 2 4,9
8 3 93,6,4,0
0,3,2,4,8 4 4,5
Chục Số Đơn Vị
9,4 5 1,8
3 6 9,8,7
7,1,6 7 0,7,8
6,9,7,5 8 4,3
6,33,0,2 9 5,8,2

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).