KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 25-05-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 26-05-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 25-05-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 25-05-2018

Thứ Sáu 12SZ-4SZ-7 - XSMB
Giải ĐB 89936
Giải nhất 92694
Giải nhì 62170 63572
Giải ba 51396 67295 81548 78652 23679 58275
Giải tư 5337 5944 8805 1944
Giải năm 9721 6739 3545 3059 6456 8621
Giải sáu 435 048 344
Giải bảy 55 29 84 11

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7 0 5
1,22 1 1
5,7 2 9,12
3 5,9,7,6
8,43,9 4 82,43,5
Chục Số Đơn Vị
5,3,4,0,9,7 5 5,9,6,2
5,9,3 6
3 7 9,5,0,2
42 8 4
2,3,5,7 9 6,5,4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 25-05-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
19
535
4952
3180
3212
3685
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
35931
62942
77168
74026
422916
Ninh Thuận
XSNT
34
372
4160
7194
2488
3119
13262
31766
10137
54466
21724
06376
37035
67317
72895
82518
48952
511400

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 3,8 5 2,92,0
8,3 1 9,2,6 3,2,1 6 8
5,1,4 2 6 7
3 5,6,1 8,6 8 0,5,1,8
4 4 4,2 1,52 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,0 0 0 3,9 5 2
1 9,7,8 62,7 6 0,2,62
7,6,5 2 4 3,1 7 2,6
3 4,7,5 8,1 8 8
3,9,2 4 1 9 4,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 25-05-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL21
07
750
3780
7858
3640
5939
66763
80974
89550
80172
61695
95040
80192
11263
58077
10917
94594
934328
Bình Dương
XSBD - 05KS21
01
968
7425
2535
0782
6232
69076
95402
96005
80486
54500
28140
65060
71574
29344
20571
03635
610660
Trà Vinh
XSTV - 27TV21
15
024
6133
9816
4274
8228
15207
38079
95421
44928
39125
01437
74905
03808
43454
54319
27914
277784

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,8,42 0 7 9 5 02,8
1 7 6 32
7,9 2 8 0,7,1 7 4,2,7
62 3 9 5,2 8 0
7,9 4 02 3 9 5,2,4
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,4,62 0 1,2,5,0 2,32,0 5
0,7 1 7,8 6 8,02
8,3,0 2 5 7 6,4,1
3 52,2 6 8 2,6
7,4 4 0,4 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,5,8 1,2,0 5 4
2 1 5,6,9,4 1 6
2 4,82,1,5 0,3 7 4,9
3 3 3,7 22,0 8 4
2,7,5,1,8 4 7,1 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 25-05-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
19
535
4952
3180
3212
3685
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
35931
62942
77168
74026
422916
Ninh Thuận
XSNT
34
372
4160
7194
2488
3119
13262
31766
10137
54466
21724
06376
37035
67317
72895
82518
48952
511400

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 3,8 5 2,92,0
8,3 1 9,2,6 3,2,1 6 8
5,1,4 2 6 7
3 5,6,1 8,6 8 0,5,1,8
4 4 4,2 1,52 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,0 0 0 3,9 5 2
1 9,7,8 62,7 6 0,2,62
7,6,5 2 4 3,1 7 2,6
3 4,7,5 8,1 8 8
3,9,2 4 1 9 4,5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 25-05-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL21
07
750
3780
7858
3640
5939
66763
80974
89550
80172
61695
95040
80192
11263
58077
10917
94594
934328
Bình Dương
XSBD - 05KS21
01
968
7425
2535
0782
6232
69076
95402
96005
80486
54500
28140
65060
71574
29344
20571
03635
610660
Trà Vinh
XSTV - 27TV21
15
024
6133
9816
4274
8228
15207
38079
95421
44928
39125
01437
74905
03808
43454
54319
27914
277784

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,8,42 0 7 9 5 02,8
1 7 6 32
7,9 2 8 0,7,1 7 4,2,7
62 3 9 5,2 8 0
7,9 4 02 3 9 5,2,4
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,4,62 0 1,2,5,0 2,32,0 5
0,7 1 7,8 6 8,02
8,3,0 2 5 7 6,4,1
3 52,2 6 8 2,6
7,4 4 0,4 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,5,8 1,2,0 5 4
2 1 5,6,9,4 1 6
2 4,82,1,5 0,3 7 4,9
3 3 3,7 22,0 8 4
2,7,5,1,8 4 7,1 9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 25-05-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 25-05-2018

Thứ Sáu 12SZ-4SZ-7 - XSMB
Giải ĐB 89936
Giải nhất 92694
Giải nhì 62170 63572
Giải ba 51396 67295 81548 78652 23679 58275
Giải tư 5337 5944 8805 1944
Giải năm 9721 6739 3545 3059 6456 8621
Giải sáu 435 048 344
Giải bảy 55 29 84 11

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7 0 5
1,22 1 1
5,7 2 9,12
3 5,9,7,6
8,43,9 4 82,43,5
Chục Số Đơn Vị
5,3,4,0,9,7 5 5,9,6,2
5,9,3 6
3 7 9,5,0,2
42 8 4
2,3,5,7 9 6,5,4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 25-05-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL - 39VL21
07
750
3780
7858
3640
5939
66763
80974
89550
80172
61695
95040
80192
11263
58077
10917
94594
934328
Bình Dương
XSBD - 05KS21
01
968
7425
2535
0782
6232
69076
95402
96005
80486
54500
28140
65060
71574
29344
20571
03635
610660
Trà Vinh
XSTV - 27TV21
15
024
6133
9816
4274
8228
15207
38079
95421
44928
39125
01437
74905
03808
43454
54319
27914
277784

Kết quả Lô Tô

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,8,42 0 7 9 5 02,8
1 7 6 32
7,9 2 8 0,7,1 7 4,2,7
62 3 9 5,2 8 0
7,9 4 02 3 9 5,2,4
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,4,62 0 1,2,5,0 2,32,0 5
0,7 1 7,8 6 8,02
8,3,0 2 5 7 6,4,1
3 52,2 6 8 2,6
7,4 4 0,4 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 7,5,8 1,2,0 5 4
2 1 5,6,9,4 1 6
2 4,82,1,5 0,3 7 4,9
3 3 3,7 22,0 8 4
2,7,5,1,8 4 7,1 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 25-05-2018

Thứ Sáu
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
19
535
4952
3180
3212
3685
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
35931
62942
77168
74026
422916
Ninh Thuận
XSNT
34
372
4160
7194
2488
3119
13262
31766
10137
54466
21724
06376
37035
67317
72895
82518
48952
511400

Kết quả Lô Tô

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 3,8 5 2,92,0
8,3 1 9,2,6 3,2,1 6 8
5,1,4 2 6 7
3 5,6,1 8,6 8 0,5,1,8
4 4 4,2 1,52 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,0 0 0 3,9 5 2
1 9,7,8 62,7 6 0,2,62
7,6,5 2 4 3,1 7 2,6
3 4,7,5 8,1 8 8
3,9,2 4 1 9 4,5

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 25-05-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 25-05-2018

Thứ Sáu 12SZ-4SZ-7 - XSMB
Giải ĐB 89936
Giải nhất 92694
Giải nhì 62170 63572
Giải ba 51396 67295 81548 78652 23679 58275
Giải tư 5337 5944 8805 1944
Giải năm 9721 6739 3545 3059 6456 8621
Giải sáu 435 048 344
Giải bảy 55 29 84 11

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
7 0 5
1,22 1 1
5,7 2 9,12
3 5,9,7,6
8,43,9 4 82,43,5
Chục Số Đơn Vị
5,3,4,0,9,7 5 5,9,6,2
5,9,3 6
3 7 9,5,0,2
42 8 4
2,3,5,7 9 6,5,4

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).