KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 20-03-2019

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 21-03-2019. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-03-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-03-2019

Thứ Tư 11GA-1GA-6 - XSMB
Giải ĐB 20824
Giải nhất 01740
Giải nhì 08150 76859
Giải ba 77257 99634 09195 73097 84124 65293
Giải tư 4451 8567 2454 8293
Giải năm 2186 2703 3827 8519 2139 0401
Giải sáu 395 841 056
Giải bảy 49 27 85 83

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
5,4 0 3,1
4,0,5 1 9
2 72,42
8,0,92 3 9,4
5,3,22 4 9,1,0
Chục Số Đơn Vị
8,92 5 6,1,4,7,0,9
5,8 6 7
22,6,5,9 7
8 5,3,6
4,1,3,5 9 52,32,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-03-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
64
230
3790
9756
7910
6384
65283
44010
08216
90881
36002
62705
04267
65834
66911
45694
17772
989705
Khánh Hòa
XSKH
56
723
2373
7523
5827
3547
15136
63477
52008
78676
29094
50697
00362
40520
65983
69507
39860
937797

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,9,12 0 2,52 02 5 6
8,1 1 02,6,1 5,1 6 4,7
0,7 2 6 7 2
8 3 0,4 8 4,3,1
6,8,3,9 4 9 0,4
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,6 0 8,7 5 6
1 5,3,7 6 2,0
6 2 32,7,0 2,4,7,92,0 7 3,7,6
22,7,8 3 6 0 8 3
9 4 7 9 4,72

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-03-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đồng Nai
XSDN - 3K3
44
255
2166
5841
6938
7685
44825
21841
06393
08799
08941
57953
01518
77282
56873
16247
64375
333193
Cần Thơ
XSCT - K3T3
77
254
4200
0951
2068
1086
85629
90197
76429
57349
52405
65909
55639
60718
34281
61284
20684
728327
Sóc Trăng
XSST - K3T03
38
550
6730
6099
0866
6536
85777
24772
70647
50933
28778
41796
61049
37944
56089
48098
67650
705456

Kết quả Lô Tô

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5,8,2,7 5 5,3
43 1 8 6 6 6
8 2 5 4 7 3,5
92,5,7 3 8 3,1 8 5,2
4 4 4,13,7 9 9 32,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5,9 0 5 4,1
5,8 1 8 8 6 8
2 92,7 7,9,2 7 7
3 9 6,1 8 6,1,42
5,82 4 9 22,4,0,3 9 7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,3 0 5 02,6
1 6,3,9,5 6 6
7 2 7,4 7 7,2,8
3 3 8,0,6,3 3,7,9 8 9
4 4 7,9,4 9,4,8 9 9,6,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-03-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
64
230
3790
9756
7910
6384
65283
44010
08216
90881
36002
62705
04267
65834
66911
45694
17772
989705
Khánh Hòa
XSKH
56
723
2373
7523
5827
3547
15136
63477
52008
78676
29094
50697
00362
40520
65983
69507
39860
937797

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,9,12 0 2,52 02 5 6
8,1 1 02,6,1 5,1 6 4,7
0,7 2 6 7 2
8 3 0,4 8 4,3,1
6,8,3,9 4 9 0,4
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,6 0 8,7 5 6
1 5,3,7 6 2,0
6 2 32,7,0 2,4,7,92,0 7 3,7,6
22,7,8 3 6 0 8 3
9 4 7 9 4,72

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-03-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đồng Nai
XSDN - 3K3
44
255
2166
5841
6938
7685
44825
21841
06393
08799
08941
57953
01518
77282
56873
16247
64375
333193
Cần Thơ
XSCT - K3T3
77
254
4200
0951
2068
1086
85629
90197
76429
57349
52405
65909
55639
60718
34281
61284
20684
728327
Sóc Trăng
XSST - K3T03
38
550
6730
6099
0866
6536
85777
24772
70647
50933
28778
41796
61049
37944
56089
48098
67650
705456

Kết quả Lô Tô

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5,8,2,7 5 5,3
43 1 8 6 6 6
8 2 5 4 7 3,5
92,5,7 3 8 3,1 8 5,2
4 4 4,13,7 9 9 32,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5,9 0 5 4,1
5,8 1 8 8 6 8
2 92,7 7,9,2 7 7
3 9 6,1 8 6,1,42
5,82 4 9 22,4,0,3 9 7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,3 0 5 02,6
1 6,3,9,5 6 6
7 2 7,4 7 7,2,8
3 3 8,0,6,3 3,7,9 8 9
4 4 7,9,4 9,4,8 9 9,6,8

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-03-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-03-2019

Thứ Tư 11GA-1GA-6 - XSMB
Giải ĐB 20824
Giải nhất 01740
Giải nhì 08150 76859
Giải ba 77257 99634 09195 73097 84124 65293
Giải tư 4451 8567 2454 8293
Giải năm 2186 2703 3827 8519 2139 0401
Giải sáu 395 841 056
Giải bảy 49 27 85 83

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
5,4 0 3,1
4,0,5 1 9
2 72,42
8,0,92 3 9,4
5,3,22 4 9,1,0
Chục Số Đơn Vị
8,92 5 6,1,4,7,0,9
5,8 6 7
22,6,5,9 7
8 5,3,6
4,1,3,5 9 52,32,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-03-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đồng Nai
XSDN - 3K3
44
255
2166
5841
6938
7685
44825
21841
06393
08799
08941
57953
01518
77282
56873
16247
64375
333193
Cần Thơ
XSCT - K3T3
77
254
4200
0951
2068
1086
85629
90197
76429
57349
52405
65909
55639
60718
34281
61284
20684
728327
Sóc Trăng
XSST - K3T03
38
550
6730
6099
0866
6536
85777
24772
70647
50933
28778
41796
61049
37944
56089
48098
67650
705456

Kết quả Lô Tô

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5,8,2,7 5 5,3
43 1 8 6 6 6
8 2 5 4 7 3,5
92,5,7 3 8 3,1 8 5,2
4 4 4,13,7 9 9 32,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5,9 0 5 4,1
5,8 1 8 8 6 8
2 92,7 7,9,2 7 7
3 9 6,1 8 6,1,42
5,82 4 9 22,4,0,3 9 7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
52,3 0 5 02,6
1 6,3,9,5 6 6
7 2 7,4 7 7,2,8
3 3 8,0,6,3 3,7,9 8 9
4 4 7,9,4 9,4,8 9 9,6,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-03-2019

Thứ Tư
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
64
230
3790
9756
7910
6384
65283
44010
08216
90881
36002
62705
04267
65834
66911
45694
17772
989705
Khánh Hòa
XSKH
56
723
2373
7523
5827
3547
15136
63477
52008
78676
29094
50697
00362
40520
65983
69507
39860
937797

Kết quả Lô Tô

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
3,9,12 0 2,52 02 5 6
8,1 1 02,6,1 5,1 6 4,7
0,7 2 6 7 2
8 3 0,4 8 4,3,1
6,8,3,9 4 9 0,4
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,6 0 8,7 5 6
1 5,3,7 6 2,0
6 2 32,7,0 2,4,7,92,0 7 3,7,6
22,7,8 3 6 0 8 3
9 4 7 9 4,72

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-03-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-03-2019

Thứ Tư 11GA-1GA-6 - XSMB
Giải ĐB 20824
Giải nhất 01740
Giải nhì 08150 76859
Giải ba 77257 99634 09195 73097 84124 65293
Giải tư 4451 8567 2454 8293
Giải năm 2186 2703 3827 8519 2139 0401
Giải sáu 395 841 056
Giải bảy 49 27 85 83

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
5,4 0 3,1
4,0,5 1 9
2 72,42
8,0,92 3 9,4
5,3,22 4 9,1,0
Chục Số Đơn Vị
8,92 5 6,1,4,7,0,9
5,8 6 7
22,6,5,9 7
8 5,3,6
4,1,3,5 9 52,32,7

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).