KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 28-09-2020

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 28-09-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 28-09-2020

Thứ Hai 10QS-12QS- - XSMB
Giải ĐB 96331
Giải nhất 53485
Giải nhì 55959 13496
Giải ba 26088 63136 05285 23649 17176 19790
Giải tư 1957 3708 4458 1599
Giải năm 6982 2221 9456 2549 3116 6304
Giải sáu 423 238 678
Giải bảy 38 84 98 39

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9 0 4,8
2,3 1 6
8 2 3,1
2 3 82,9,6,1
8,0 4 92
Chục Số Đơn Vị
82 5 6,7,8,9
5,1,3,7,9 6
5 7 8,6
32,9,7,0,5,8 8 4,2,8,52
3,42,9,5 9 8,9,0,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 28-09-2020

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Thừa T.Huế
XSTTH
17
380
4353
2971
2900
6534
74220
74049
65810
53906
45549
53278
67371
40655
89852
41502
56660
100360
Phú Yên
XSPY
03
058
5408
0954
9786
5518
84727
56459
15088
31844
43897
78642
19526
82783
69509
31833
81975
433236

Kết quả Lô Tô

Thừa T.Huế
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,0,2,1,62 0 0,6,2 5 5 3,5,2
72 1 7,0 0 6 02
5,0 2 0 1 7 12,8
5 3 4 7 8 0
3 4 92 42 9
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,8,9 7 5 8,4,9
1 8 8,2,3 6
4 2 7,6 2,9 7 5
0,8,3 3 3,6 5,0,1,8 8 6,8,3
5,4 4 4,2 5,0 9 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 28-09-2020

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 9E2
75
705
1179
3686
8595
6077
42962
62871
31558
41033
76399
40056
46066
52365
96098
73512
74729
552532
Đồng Tháp
XSDT - H39
43
547
6660
1210
2842
6014
10848
23835
74370
53136
82398
74896
07772
04148
07079
32636
71297
827364
Cà Mau
XSCM - T09K4
40
970
6241
6680
2794
6496
49112
23001
12683
24946
43938
69793
66847
54294
49902
75433
13335
839431

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5 7,0,9,6 5 8,6
7 1 2 8,5,6 6 2,6,5
6,1,3 2 9 7 7 5,9,7,1
3 3 3,2 5,9 8 6
4 7,9,2 9 5,9,8
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,1,7 0 3 5
1 0,4 32,9 6 0,4
4,7 2 4,9 7 0,2,9
4 3 5,62 42,9 8
1,6 4 3,7,2,82 7 9 8,6,7
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,7,8 0 1,2 3 5
4,0,3 1 2 9,4 6
1,0 2 4 7 0
8,9,3 3 8,3,5,1 3 8 0,3
92 4 0,1,6,7 9 42,6,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 28-09-2020

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Thừa T.Huế
XSTTH
17
380
4353
2971
2900
6534
74220
74049
65810
53906
45549
53278
67371
40655
89852
41502
56660
100360
Phú Yên
XSPY
03
058
5408
0954
9786
5518
84727
56459
15088
31844
43897
78642
19526
82783
69509
31833
81975
433236

Kết quả Lô Tô

Thừa T.Huế
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,0,2,1,62 0 0,6,2 5 5 3,5,2
72 1 7,0 0 6 02
5,0 2 0 1 7 12,8
5 3 4 7 8 0
3 4 92 42 9
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,8,9 7 5 8,4,9
1 8 8,2,3 6
4 2 7,6 2,9 7 5
0,8,3 3 3,6 5,0,1,8 8 6,8,3
5,4 4 4,2 5,0 9 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 28-09-2020

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 9E2
75
705
1179
3686
8595
6077
42962
62871
31558
41033
76399
40056
46066
52365
96098
73512
74729
552532
Đồng Tháp
XSDT - H39
43
547
6660
1210
2842
6014
10848
23835
74370
53136
82398
74896
07772
04148
07079
32636
71297
827364
Cà Mau
XSCM - T09K4
40
970
6241
6680
2794
6496
49112
23001
12683
24946
43938
69793
66847
54294
49902
75433
13335
839431

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5 7,0,9,6 5 8,6
7 1 2 8,5,6 6 2,6,5
6,1,3 2 9 7 7 5,9,7,1
3 3 3,2 5,9 8 6
4 7,9,2 9 5,9,8
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,1,7 0 3 5
1 0,4 32,9 6 0,4
4,7 2 4,9 7 0,2,9
4 3 5,62 42,9 8
1,6 4 3,7,2,82 7 9 8,6,7
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,7,8 0 1,2 3 5
4,0,3 1 2 9,4 6
1,0 2 4 7 0
8,9,3 3 8,3,5,1 3 8 0,3
92 4 0,1,6,7 9 42,6,3

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 28-09-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 28-09-2020

Thứ Hai 10QS-12QS- - XSMB
Giải ĐB 96331
Giải nhất 53485
Giải nhì 55959 13496
Giải ba 26088 63136 05285 23649 17176 19790
Giải tư 1957 3708 4458 1599
Giải năm 6982 2221 9456 2549 3116 6304
Giải sáu 423 238 678
Giải bảy 38 84 98 39

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9 0 4,8
2,3 1 6
8 2 3,1
2 3 82,9,6,1
8,0 4 92
Chục Số Đơn Vị
82 5 6,7,8,9
5,1,3,7,9 6
5 7 8,6
32,9,7,0,5,8 8 4,2,8,52
3,42,9,5 9 8,9,0,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 28-09-2020

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
TP.HCM
XSHCM - 9E2
75
705
1179
3686
8595
6077
42962
62871
31558
41033
76399
40056
46066
52365
96098
73512
74729
552532
Đồng Tháp
XSDT - H39
43
547
6660
1210
2842
6014
10848
23835
74370
53136
82398
74896
07772
04148
07079
32636
71297
827364
Cà Mau
XSCM - T09K4
40
970
6241
6680
2794
6496
49112
23001
12683
24946
43938
69793
66847
54294
49902
75433
13335
839431

Kết quả Lô Tô

TP.HCM
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 5 7,0,9,6 5 8,6
7 1 2 8,5,6 6 2,6,5
6,1,3 2 9 7 7 5,9,7,1
3 3 3,2 5,9 8 6
4 7,9,2 9 5,9,8
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,1,7 0 3 5
1 0,4 32,9 6 0,4
4,7 2 4,9 7 0,2,9
4 3 5,62 42,9 8
1,6 4 3,7,2,82 7 9 8,6,7
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4,7,8 0 1,2 3 5
4,0,3 1 2 9,4 6
1,0 2 4 7 0
8,9,3 3 8,3,5,1 3 8 0,3
92 4 0,1,6,7 9 42,6,3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 28-09-2020

Thứ Hai
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Thừa T.Huế
XSTTH
17
380
4353
2971
2900
6534
74220
74049
65810
53906
45549
53278
67371
40655
89852
41502
56660
100360
Phú Yên
XSPY
03
058
5408
0954
9786
5518
84727
56459
15088
31844
43897
78642
19526
82783
69509
31833
81975
433236

Kết quả Lô Tô

Thừa T.Huế
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,0,2,1,62 0 0,6,2 5 5 3,5,2
72 1 7,0 0 6 02
5,0 2 0 1 7 12,8
5 3 4 7 8 0
3 4 92 42 9
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0 3,8,9 7 5 8,4,9
1 8 8,2,3 6
4 2 7,6 2,9 7 5
0,8,3 3 3,6 5,0,1,8 8 6,8,3
5,4 4 4,2 5,0 9 7

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 28-09-2020

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 28-09-2020

Thứ Hai 10QS-12QS- - XSMB
Giải ĐB 96331
Giải nhất 53485
Giải nhì 55959 13496
Giải ba 26088 63136 05285 23649 17176 19790
Giải tư 1957 3708 4458 1599
Giải năm 6982 2221 9456 2549 3116 6304
Giải sáu 423 238 678
Giải bảy 38 84 98 39

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9 0 4,8
2,3 1 6
8 2 3,1
2 3 82,9,6,1
8,0 4 92
Chục Số Đơn Vị
82 5 6,7,8,9
5,1,3,7,9 6
5 7 8,6
32,9,7,0,5,8 8 4,2,8,52
3,42,9,5 9 8,9,0,6

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số (KQ XS) chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xoso…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận cùng KQXS tại KetQuaMoiNhat

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả XS được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại Xskt phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, KQXS miền Nam, kết quả soxo miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– SX biết kết quả ngay (còn được gọi là sổ xố cào, XSKT bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).