KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 20-05-2018

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 21-05-2018. Còn nữa

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-05-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-05-2018

Chữ Nhật 10RE-3RE-2 - XSMB
Giải ĐB 32370
Giải nhất 81373
Giải nhì 36705 53815
Giải ba 36962 33240 54949 61253 56764 03388
Giải tư 0563 3549 1669 6955
Giải năm 0080 5003 4326 5840 1125 2268
Giải sáu 629 602 909
Giải bảy 77 24 29 04

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
8,42,7 0 4,2,9,3,5
1 5
0,6 2 4,92,6,5
0,6,5,7 3
2,0,6 4 02,92
Chục Số Đơn Vị
2,5,0,1 5 5,3
2 6 8,3,9,2,4
7 7 7,3,0
6,8 8 0,8
22,0,42,6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-05-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
52
739
4097
4677
9120
3809
82341
31935
59036
45744
47460
44069
94998
40333
12995
20508
45782
208845
Khánh Hòa
XSKH
39
021
7346
9877
0652
2736
60037
37243
38213
32260
88829
06394
66249
02742
87572
09139
08303
093967

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,6 0 9,8 3,9,4 5 2
4 1 3 6 0,9
5,8 2 0 9,7 7 7
3 3 9,5,6,3 9,0 8 2
4 4 1,4,5 3,0,6 9 7,8,5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 3 5 2
2 1 3 4,3 6 0,7
5,4,7 2 1,9 7,3,6 7 7,2
4,1,0 3 92,6,7 8
9 4 6,3,9,2 32,2,4 9 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-05-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-C5
05
058
7060
8984
3634
6068
23283
63168
13983
12925
97812
10431
81082
88846
95940
07232
81944
104825
Kiên Giang
XSKG - 5K3
34
861
4819
5443
2039
2015
26106
80759
53526
19180
44852
94250
21065
28094
23312
16303
66229
056954
Đà Lạt
XSDL - ĐL5K3
72
039
9979
1767
4766
3537
44987
74228
96852
83325
94751
67100
05293
91699
31240
48851
43269
044063

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,4 0 5 0,22 5 8
3 1 2 4 6 0,82
1,8,3 2 52 7
82 3 4,1,2 5,62 8 4,32,2
8,3,4 4 6,0,4 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 6,3 1,6 5 9,2,0,4
6 1 9,5,2 0,2 6 1,5
5,1 2 6,9 7
4,0 3 4,9 8 0
3,9,5 4 3 1,3,5,2 9 4
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,4 0 0 2 5 2,12
52 1 6 6 7,6,9,3
7,5 2 8,5 6,3,8 7 2,9
9,6 3 9,7 2 8 7
4 0 3,7,9,6 9 3,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-05-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
52
739
4097
4677
9120
3809
82341
31935
59036
45744
47460
44069
94998
40333
12995
20508
45782
208845
Khánh Hòa
XSKH
39
021
7346
9877
0652
2736
60037
37243
38213
32260
88829
06394
66249
02742
87572
09139
08303
093967

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,6 0 9,8 3,9,4 5 2
4 1 3 6 0,9
5,8 2 0 9,7 7 7
3 3 9,5,6,3 9,0 8 2
4 4 1,4,5 3,0,6 9 7,8,5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 3 5 2
2 1 3 4,3 6 0,7
5,4,7 2 1,9 7,3,6 7 7,2
4,1,0 3 92,6,7 8
9 4 6,3,9,2 32,2,4 9 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-05-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-C5
05
058
7060
8984
3634
6068
23283
63168
13983
12925
97812
10431
81082
88846
95940
07232
81944
104825
Kiên Giang
XSKG - 5K3
34
861
4819
5443
2039
2015
26106
80759
53526
19180
44852
94250
21065
28094
23312
16303
66229
056954
Đà Lạt
XSDL - ĐL5K3
72
039
9979
1767
4766
3537
44987
74228
96852
83325
94751
67100
05293
91699
31240
48851
43269
044063

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,4 0 5 0,22 5 8
3 1 2 4 6 0,82
1,8,3 2 52 7
82 3 4,1,2 5,62 8 4,32,2
8,3,4 4 6,0,4 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 6,3 1,6 5 9,2,0,4
6 1 9,5,2 0,2 6 1,5
5,1 2 6,9 7
4,0 3 4,9 8 0
3,9,5 4 3 1,3,5,2 9 4
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,4 0 0 2 5 2,12
52 1 6 6 7,6,9,3
7,5 2 8,5 6,3,8 7 2,9
9,6 3 9,7 2 8 7
4 0 3,7,9,6 9 3,9

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-05-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-05-2018

Chữ Nhật 10RE-3RE-2 - XSMB
Giải ĐB 32370
Giải nhất 81373
Giải nhì 36705 53815
Giải ba 36962 33240 54949 61253 56764 03388
Giải tư 0563 3549 1669 6955
Giải năm 0080 5003 4326 5840 1125 2268
Giải sáu 629 602 909
Giải bảy 77 24 29 04

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
8,42,7 0 4,2,9,3,5
1 5
0,6 2 4,92,6,5
0,6,5,7 3
2,0,6 4 02,92
Chục Số Đơn Vị
2,5,0,1 5 5,3
2 6 8,3,9,2,4
7 7 7,3,0
6,8 8 0,8
22,0,42,6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 20-05-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tiền Giang
XSTG - TG-C5
05
058
7060
8984
3634
6068
23283
63168
13983
12925
97812
10431
81082
88846
95940
07232
81944
104825
Kiên Giang
XSKG - 5K3
34
861
4819
5443
2039
2015
26106
80759
53526
19180
44852
94250
21065
28094
23312
16303
66229
056954
Đà Lạt
XSDL - ĐL5K3
72
039
9979
1767
4766
3537
44987
74228
96852
83325
94751
67100
05293
91699
31240
48851
43269
044063

Kết quả Lô Tô

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6,4 0 5 0,22 5 8
3 1 2 4 6 0,82
1,8,3 2 52 7
82 3 4,1,2 5,62 8 4,32,2
8,3,4 4 6,0,4 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
8,5 0 6,3 1,6 5 9,2,0,4
6 1 9,5,2 0,2 6 1,5
5,1 2 6,9 7
4,0 3 4,9 8 0
3,9,5 4 3 1,3,5,2 9 4
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
0,4 0 0 2 5 2,12
52 1 6 6 7,6,9,3
7,5 2 8,5 6,3,8 7 2,9
9,6 3 9,7 2 8 7
4 0 3,7,9,6 9 3,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 20-05-2018

Chữ Nhật
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
52
739
4097
4677
9120
3809
82341
31935
59036
45744
47460
44069
94998
40333
12995
20508
45782
208845
Khánh Hòa
XSKH
39
021
7346
9877
0652
2736
60037
37243
38213
32260
88829
06394
66249
02742
87572
09139
08303
093967

Kết quả Lô Tô

Kon Tum
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
2,6 0 9,8 3,9,4 5 2
4 1 3 6 0,9
5,8 2 0 9,7 7 7
3 3 9,5,6,3 9,0 8 2
4 4 1,4,5 3,0,6 9 7,8,5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
6 0 3 5 2
2 1 3 4,3 6 0,7
5,4,7 2 1,9 7,3,6 7 7,2
4,1,0 3 92,6,7 8
9 4 6,3,9,2 32,2,4 9 4

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20-05-2018

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 20-05-2018

Chữ Nhật 10RE-3RE-2 - XSMB
Giải ĐB 32370
Giải nhất 81373
Giải nhì 36705 53815
Giải ba 36962 33240 54949 61253 56764 03388
Giải tư 0563 3549 1669 6955
Giải năm 0080 5003 4326 5840 1125 2268
Giải sáu 629 602 909
Giải bảy 77 24 29 04

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
8,42,7 0 4,2,9,3,5
1 5
0,6 2 4,92,6,5
0,6,5,7 3
2,0,6 4 02,92
Chục Số Đơn Vị
2,5,0,1 5 5,3
2 6 8,3,9,2,4
7 7 7,3,0
6,8 8 0,8
22,0,42,6 9

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).