Vé xổ số tryền thống 5 chữ số: Giải đáp những lời thắc mắc

Kể từ ngày 2-4-2016  mở thưởng giải đặc biệt xs mn là 05 số thay vì 06 số như bình thường ? Vì sao lại có những thay đổi như vậy? Để trả lời câu hỏi này thì phía công ty xổ số kiến thiết xin trả lời như sau:


Theo quy định tại điểm b, Khoản 04, Điều 10 Quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, đối với các loại hình xổ số phát hành Hội đồng Xổ Số Kiến Thiết khu vực phải biểu quyết để có những ý kiến đề xuất lên với Bộ Tài chính.
Theo quy định tại khoản 01, Điều 06, Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống  có quy định các loại hình xổ số truyền thống (XSTT)  bao gồm : Xổ số truyền thống 05 chữ số và xổ số truyền thống 06 chữ số.


Theo như những quy định nêu trên thì việc phát hành vé xổ số truyền thống 05 chữ số hay 06 chữ số đều là do những  Công ty lựa chọn và thực hiện theo các Quy chế hoạt động của Hội đồng Xổ Số KiếnThiết tại khu vực miền Trung. 


Tại cuộc họp Hội nghị chuyên đề ngày 17-11-2015 tại Thành Phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Hội đồng Xổ Số Kiến Thiết  các khu vực miền Trung thì kết quả biểu quyết của Hội đồng Xổ Số Kiến Thiêt khu vực miền Trung  đã có những văn bản đề xuất và đã được Bộ Tài chính thống nhất về việc phát hành xổ số truyền thống (XSTT) 05 chữ số từ ngày 1-4-2016 cho lịch quay xs 14 công ty Xổ Số Kiến Thiết thuộc khu vực Miền Trung.