UBND tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập đoàn thanh tra xổ số

Từ ngày 28-11-2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mới đây đã ban hành nghị quyết  thành lập một Đoàn liên ngành để tìm hiểu điều tra tất cả những đại lý đã có thực hiện đúng với quy định của Bộ Tài chính về các hoạt động kinh doanh ngành xổ số điện toán hay không?


Thông tin mới nhất nhận được từ ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, là đã thành lập ra Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động của ngành kinh doanh xổ số xs mb tự chọn trên toàn địa bàn của tỉnh Đồng Nai nhắm giúp thêm cho khu vực trên địa bàn tỉnh ổn định trật tự.


Và qua công việc kiểm tra sẽ được đoàn bắt đầu thực hiện từ ngày 28-11, đoàn sẽ đi đến tất cả những đại lý vé số trên toàn địa bàn xem các đại lý có thực hiện theo Thông tư 135-2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động trong ngành kinh doanh xổ số điện toán hiện nay hay không?


Bởi từ khi công ty TNHH MTV xổ số điện toán Vietlott được đi vào hoạt động, mặc dù công ty Vietlott vẫn chưa có mở đại lý, vẫn chưa gắn các thiết bị đầu cuối trên toàn  địa địa bàn tỉnh Đồng Nai nhưng một số đại lý đã nhận vé về bán làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình hoạt động xổ số điện toán của tỉnh này.


Được biết, qua điều tra đã có rất nhiều các địa phương tại khu vực Đông Bằng Sông Cửu Long có các hoạt động xổ số truyền thống không đúng theo quy định pháp luật, nhiều vé số điện toán đã được người dân bán dạo khắp cả thành thị cho đến cả vùng nông thôn, đã làm ảnh hưởng đến sự ổn định thị trường trong ngoài khu vực…
Kết thúc việc kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo đề xuất của xs mt lên Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý đúng thẩm quyền.