Hoạt động của  xổ số truyền thống luôn luôn hướng đến lợi ích chung của người dân

   

 Mục tiêu,  hoạt động  xổ số  truyền thống  nhằm huy động tiền lẻ trong dân vào ngân sách Nhà nước. Nguồn thu này được dùng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội về giáo dục, y tế của địa phương, các công trình từ thiện.

 

Trong Thời gian qua, Công ty TNHH một thành viên Xổ số truyền thống Hà Nội đã có rất  nhiều biện pháp nhằm nâng cao thêm hoạt động kinh doanh, tuyên truyền, vận động đồng bào  tham gia mua vé xổ số truyền thống góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước

Hiện tại, Công ty TNHH một thành viên Xổ số truyền thống Hà Nội kết quả xổ số đang phát hành 5 loại hình xổ số là xổ số miền Bắc; xổ số lô tô 2 số, 3 số; xổ số lô tô 4 số (đây là loại hình xổ số được Công ty mới đưa vào phát hành từ tháng 7-2014); xổ số lô tô các cặp số; xổ số biết được  kết quả ngay. Mở được 22 phòng giao dịch trực thuộc tại các huyện, thành phố, phát triển được hàng ngàn đại lý bán vé số trên địa bàn thành phố.

Nguồn đóng góp to lớn của xổ số.

Năm 2016, tổng doanh thu từ xổ số của Công ty đạt gần 178tỷ đồng, đạt 93,4% so với kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015; nộp ngân sách Nhà nước gần 42 tỷ đồng, vượt 3,5% so với kế hoạch giao. 

Nguồn thu đó đó phần lớn được nhà nước bổ sung vào ngân sách của thành phố phục vụ cho các chương trình phúc lợi xã hội, các chương trình từ thiện như: chương trình xóa đói, giảm nghèo, nhà tình thương, quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi, người tàn tật, chương trình quỹ hỗ trợ khuyến học, quỹ chất độc màu da cam của thành phố, góp phần đắc lực xây dựng xã hội, quê hương càng ngày càng giàu đẹp. 

Doanh thu tăng trưởng, đời sống, thu nhập, các chế độ của người lao động cũng được nâng lên, tạo việc làm cho hàng ngàn người dân tham gia làm đại lý bán vé xổ số. Năm 2016, toàn thành phố có trên 500 đại lý có doanh thu bình quân đạt từ 1.5 - 2 triệu đồng/ngày.

Ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc của Công ty cho biết:  “hệ thống đại lý bán vé xổ số là một nhân tố đắc lực, là cánh tay phải, là cánh tay nối dài của Công ty với khách hàng, hoạt động  của đại lý quyết định rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

Vì vậy, Công ty đặc biệt rất quan tâm đến việc mở rộng các  đại lý và nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động của các đại lý, chú trọng trong  công tác tuyển chọn mở đại lý, có chính sách khuyến khích cho những đại lý bán vé có doanh thu cao và cũng  xử lý nghiêm ngặt đối với các đại lý yếu kém và vi phạm quy định đề ra từ Công ty. 

        Hoạt động của  xổ số kiến thiết hướng đến lợi ích của người dân

 

Mục tiêu hoạt động của xổ số, xổ số kiến thiết.

 Mục tiêu,  hoạt động  xổ số  truyền thống  nhằm huy động tiền lẻ trong dân vào ngân sách Nhà nước. Nguồn thu này được dùng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội về giáo dục, y tế của địa phương, các công trình từ thiện.

Trong Thời gian qua, Công ty TNHH MVP Xổ số kiến thiết Hà Nội đã có rất  nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mua vé XSKT góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước

Hiện tại, Công ty TNHH MVP Xổ số kiến thiết Hà Nội đang phát hành 5 loại hình xổ số là xổ số miền Bắc; xổ số lô tô 2 số, 3 số; xổ số lô tô 4 số (đây là loại hình xổ số được Công ty mới đưa vào phát hành từ tháng 7-2014); xổ số lô tô các cặp số; xổ số biết được  kết quả ngay. Mở được 22 phòng giao dịch trực thuộc tại các huyện, thành phố, phát triển được hàng ngàn đại lý bán vé số trên địa bàn thành phố.

Nguồn đóng góp to lớn của xổ số.

Năm 2016, tổng doanh thu từ xổ số của Công ty đạt gần 178tỷ đồng, đạt 93,4% so với kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015; nộp ngân sách Nhà nước gần 42 tỷ đồng, vượt 3,5% so với kế hoạch giao. 

Nguồn thu đó đó phần lớn được nhà nước bổ sung vào ngân sách của thành phố phục vụ cho các chương trình phúc lợi xã hội, các chương trình từ thiện như: chương trình xóa đói, giảm nghèo, nhà tình thương, quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi, người tàn tật, chương trình quỹ hỗ trợ khuyến học, quỹ chất độc màu da cam của thành phố, góp phần đắc lực xây dựng xã hội, quê hương càng ngày càng giàu đẹp. 

Doanh thu tăng trưởng, đời sống, thu nhập, các chế độ của người lao động cũng được nâng lên, tạo việc làm cho hàng ngàn người dân tham gia làm đại lý bán vé xổ số. Năm 2016, toàn thành phố có trên 500 đại lý có doanh thu bình quân đạt từ 1.5 - 2 triệu đồng/ngày.

Ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc của Công ty cho biết:  “hệ thống đại lý bán vé xổ số là một nhân tố đắc lực, là cánh tay phải, là cánh tay nối dài của Công ty với khách hàng, hoạt động  của đại lý quyết định rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

Vì vậy, Công ty xổ số trực tiếp đặc biệt rất quan tâm đến việc mở rộng các  đại lý và nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động của các đại lý, chú trọng trong  công tác tuyển chọn mở đại lý, có chính sách khuyến khích cho những đại lý bán vé có doanh thu cao và cũng  xử lý nghiêm ngặt đối với các đại lý yếu kém và vi phạm quy định đề ra từ Công ty.