Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh thành lập tổ công nghệ thông tin

Mới đây ban điều hành Tổng giám công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định thành lập nên một tổ công tác Công nghệ thông tin.Tổ công nghệ thông tin trực thuốc ban điều hành Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh ttxs miền trung với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác triển khai thêm các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hoạt động của công ty trong thời gian tới

Tổ Công nghệ thông tin đã được thành lập dựa trên cơ sở tách từ tổ Vi tính trực thuộc phòng Kế toán Tài vụ gồm có bốn thành viên bao gồm: Ông Phan Tuệ Tính – Tổ trưởng, cùng các thành viên khác có: ông Nguyễn Xuân Cường, Hồ Sỹ Cường, Huỳnh Minh Tùng.


    

Có bài phát biểu tại lễ công bố quyết định ông Đỗ Quang Vinh – nguyên tổng Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh các yêu cầu phải thành lập tổ công nghệ thông tin trong tình hình hoạt động hiện nay là để đáp ứng tốt những yêu cầu công tác trong tình hình mới, với nhịp phát triển càng ngày càng cao của mạng internet, đồng thời tiềm ẩn rất nhiều các nguy cơ tin tặc tấn công mạng.

Đồng thời yêu cầu thêm các tổ công nghệ thông tin cần phải có những kế hoạch ứng dụng ngay các công nghệ mới trong an ninh mạng, bảo mật thông tin của Công ty, đồng thời cung cấp những ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc sản xuất kinh doanh ngành xổ số của Công ty trong thời gian sắp tới, góp phần hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty sắp tới.

Tiếp thu tất cả các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc công ty xổ số trực tiếp miền nam, ông Phan Tuệ Tính – tổ trưởng tổ Công nghệ thông tin đã có lời cảm ơn tới Ban Tổng giám đốc đã đặt niềm tin tưởng vào tổ công nghệ thông tin, đồng thời cũng cam kết sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo, ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.