Cách so số trên vé với kết quả quay thưởng xổ số để biết mình có trúng hay không

Trúng số là điều mà ai cũng mông muốn, tuy nhiên lại có rất nhiều người trúng số nhưng lại không hề biết để lĩnh thưởng. Nguyên nhân do các bạn còn chưa biết rõ cách so kết quả trúng thưởng, thể lệ quy định về số trúng thưởng. Tìm hiểu cách so kết quả xổ số dò vé số đà lạt qua bài viết dưới đây nhé!

Cách so sánh trúng số và giá trị giải thưởng xổ số

May mắn trúng giải 08: chỉ có duy nhất 01 giải 08, kết quả quay số mở thưởng giải 08 chỉ có 02 chữ số, những vé có 02 chữ số cuối cùng (hàng chục, hàng đơn vị) giống với kết quả quay số mở thưởng.
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải 08 là 78,vé bạn mua là 345678, như vậy là bạn May mắn trúng giải 08).

May mắn trúng giải 07: chỉ có duy nhất 01 giải 07, kết quả giải 07 chỉ có 03 chữ số, những vé có 03 chữ số cuối cùng (hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) giống với kết quả quay số mở thưởng.
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải 07 là 456 vé bạn mua là 345678 như vậy là bạn May mắn trúng giải 07).

May mắn trúng giải 06: có 03 giải 06, kết quả giải 06 chỉ có 04 chữ số, những vé có 04 chữ số cuối cùng ( hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) giống với kết quả quay số mở thưởng.
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải 06 là 3456 vé bạn mua là 345678 như vậy là bạn May mắn trúng giải 06).

May mắn trúng giải 05: chỉ có 01 giải 05, kết quả giải 05 có 04 chữ số, những vé có 04 chữ số cuối cùng (hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) giống với kết quả quay số mở thưởng.
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải 05 là 9999 vé bạn mua là 345678 như vậy là bạn May mắn trúng giải 05).

May mắn trúng giải 04: có 07 giải 04, kết quả giải 04 có 05 chữ số, những vé có 05 chữ số cuối cùng (hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) giống với kết quả quay số mở thưởng.
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải 04 là 99999 vé bạn mua là 345678 như vậy là bạn May mắn trúng giải 04).

May mắn trúng giải 03: có 02 giải 03, kết quả giải 03 có 05 chữ số, những vé có 05 chữ số cuối cùng (hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) giống với kết quả quay số mở thưởng.
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải 03 là 99999 vé bạn mua là 345678 như vậy là bạn May mắn trúng giải 03).

May mắn trúng giải 02: chỉ có 01 giải 02, kết quả giải 02 có 05 chữ số, những vé có 05 chữ số cuối cùng (hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) giống với kết quả quay số mở thưởng.
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải 02 là 99999 vé bạn mua là 345678 như vậy là bạn May mắn trúng giải 02).

May mắn trúng giải nhất: chỉ có suy nhất 01 giải nhất, kết quả giải nhất có 05 chữ số, những vé có 05 chữ số cuối cùng (hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) giống với kết quả quay số mở thưởng.
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải nhất là 99999 vé bạn mua là 345678 như vậy là May mắn trúng giải nhất).

May mắn trúng giải đặc biệt: chỉ có duy nhất 01 giải đặc biệt, kết quả giải đặc biệt có 06 chữ số, những vé có 06 chữ số (hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ) giống với kết quả quay số mở thưởng.
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải đặt biệt là 999999 vé bạn mua là 999999 như vậy là May mắn trúng giải đặt biệt).

May mắn trúng giải phụ đặc biệt: dành cho những vé trúng 05 số liên tiếp kể từ hàng đơn vị so với giải đặc biệt (hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải đặc biệt (tức những vé sai chữ số hàng trăm nghìn).
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải đặt biệt là 999999 vé bạn mua là 345678 như vậy là May mắn trúng giải phụ đặt biệt).

May mắn trúng giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ các vé đã May mắn trúng giải phụ đặc biệt).
 ⇒(Ví dụ: kết quả giải đặt biệt kqxskt 3 mien là 345678 vé bạn mua có thể là 2345679, 345698, 2349678, 3495678, 395678 như vậy là May mắn trúng giải khuyến khích).

Vé trúng giống giải thưởng sẽ được lĩnh đủ những giải thưởng.