Kết quả thanh tra 12 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền nam

Đoàn thanh tra vộ tài chính mới đây đã có báo cáo về 12 công ty xổ số kiến thiết truyền thống miền nam trong năm 2015 cùng 6 tháng đầu năm 2016

 

Cụ thể, theo kết luận, 12 công ty xổ số kiến thiết (xskt) truyền thống đều đã xây dựng các phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh ngành xổ số và đã được các cơ quan chủ quản phê duyệt, chấp thuận với tổng vốn điều lệ tăng từ 4.200 tỷ VNĐ lên 8.320 tỷ VNĐ.

 

Nhứng, có 02 công ty xổ số kiến thiết đã tăng vốn điều lệ khi vẫn hưa đủ điều kiện tăng vốn và 05 công ty xổ số vốn điều lệ tăng thêm không phù hợp với các danh mục đầu tư cho phép với tổng số tiền 903,900 tỷ VNĐ.

 

Với các việc tăng vốn điều lệ không đúng theo quy định cùng với kê khai thiếu, khấu trừ không đúng thuế Gía Trị Gia Tăng, nộp thiếu thuế thu nhập của doanh nghiệp, các Thanh tra Bộ Tài chính đã xác định được số tiền những công ty này phải nộp thêm vào cho ngân sách nhà nước là hơn 1.450 tỷ VNĐ.

 

 

Cụ thể, có 06 công ty xổ số kiến thiết đã kê khai thiếu và khấu trừ không đúng thuế Gía Trị Gia Tăng , 06 công ty xổ số  kê khai cùng nộp thiếu thuế thu nhập của doanh nghiệp, 07 công ty đã tăng vốn điều lệ không đúng với quy định.

 

Không những vậy, kết luận từ đoàn thanh tra cũng chỉ ra, những công ty này đã đầu tư dài hạn hơn 1.080 tỷ VNĐ tính đến hết 2015. Trong đó các đầu tư tài chính thuộc lĩnh vực hoạt động chính là ngành kinh doanh trực tiếp xs gần 81 tỷ VNĐ, chiếm 7,6% tổng mức đầu tư. Đầu tư về ngoài ngành kinh doanh, không liên quan tới ngành xổ số kiến thiết hơn 1000 tỷ đồng, chiếm 93,1% khoản đầu tư tài chính dài hạn.

 

Trên cơ sở kết quả của đoàn thanh tra trên, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, những thành phố đã rà soát lại tình hình hoạt động kinh doanh của những công ty xổ số kiến thiết truyền thống trên toàn quốc.

 

Rà soát lại những khoản đầu tư tài chính, đảm bảo đúng các trình tự thủ tục theo như quy định của pháp luật, đầu tư đạt hiệu quả; thực hiện thoái vốn đối với những khoản đầu tư tài chính có nhiều rủi ro, kém hiệu quả, đặc biệt đối với những dự án đầu tư ngoài lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngành Xổ Số Kiến Thiết để thu hồi vốn của nhà nước.