KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 18-04-2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 18-04-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 18-04-2019

Thứ Năm 15LK-8LK-3 - XSMB
Giải ĐB 54399
Giải nhất 81519
Giải nhì 40486 17385
Giải ba 43886 92649 78506 89920 91700 35527
Giải tư 8096 7461 0106 7351
Giải năm 4311 1637 9863 1686 1203 9123
Giải sáu 653 013 296
Giải bảy 90 92 12 36

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,2,0 0 3,62,0
1,6,5 1 2,3,1,9
9,1 2 3,0,7
5,1,6,0,2 3 6,7
4 9
Chục Số Đơn Vị
8 5 3,1
3,92,83,02 6 3,1
3,2 7
8 63,5
4,1,9 9 0,2,62,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 18-04-2019

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
37
275
4544
5765
9532
5339
53061
83924
44210
48034
62805
17838
98161
31170
98705
10441
85112
214214
Quảng Trị
XSQT
42
944
0987
2351
6941
1223
42241
30828
95858
84787
66833
53413
55633
61540
31573
01204
53348
428878
Quảng Bình
XSQB
26
851
3499
4642
9908
2658
09958
61861
32491
15714
69105
09933
71170
85809
96885
44936
63729
221215

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,7 0 52 7,6,02 5
62,4 1 0,2,4 6 5,12
3,1 2 4 3 7 5,0
3 7,2,9,4,8 3 8
4,2,3,1 4 4,1 3 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4 0 4 5 1,8
5,42 1 3 6
4 2 3,8 82 7 3,8
2,32,1,7 3 32 2,5,4,7 8 72
4,0 4 2,4,12,0,8 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 8,5,9 0,8,1 5 1,82
5,6,9 1 4,5 2,3 6 1
4 2 6,9 7 0
3 3 3,6 0,52 8 5
1 4 2 9,0,2 9 9,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 18-04-2019

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 4K3
23
084
9017
6910
9760
7578
71679
01094
25035
88696
97314
47577
56824
82103
15396
45677
99217
433425
An Giang
XSAG - AG-4K3
16
902
6387
9044
8662
4110
67182
77446
12536
06884
21329
01389
18423
30528
79376
32118
22354
548238
Bình Thuận
XSBTH - 4K3
38
273
2273
4075
6968
2806
67294
08250
01142
34308
12030
00638
67512
89581
44490
52591
96684
403055

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,6 0 3 3,2 5
1 72,0,4 92 6 0
2 3,4,5 12,72 7 8,9,72
2,0 3 5 7 8 4
8,9,1,2 4 7 9 4,62
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 2 5 4
1 6,0,8 1,4,3,7 6 2
0,6,8 2 9,3,8 8 7 6
2 3 6,8 2,1,3 8 7,2,4,9
4,8,5 4 4,6 2,8 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,3,9 0 6,8 7,5 5 0,5
8,9 1 2 0 6 8
4,1 2 7 32,5
72 3 82,0 32,6,0 8 1,4
9,8 4 2 9 4,0,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 18-04-2019

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
37
275
4544
5765
9532
5339
53061
83924
44210
48034
62805
17838
98161
31170
98705
10441
85112
214214
Quảng Trị
XSQT
42
944
0987
2351
6941
1223
42241
30828
95858
84787
66833
53413
55633
61540
31573
01204
53348
428878
Quảng Bình
XSQB
26
851
3499
4642
9908
2658
09958
61861
32491
15714
69105
09933
71170
85809
96885
44936
63729
221215

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,7 0 52 7,6,02 5
62,4 1 0,2,4 6 5,12
3,1 2 4 3 7 5,0
3 7,2,9,4,8 3 8
4,2,3,1 4 4,1 3 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4 0 4 5 1,8
5,42 1 3 6
4 2 3,8 82 7 3,8
2,32,1,7 3 32 2,5,4,7 8 72
4,0 4 2,4,12,0,8 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 8,5,9 0,8,1 5 1,82
5,6,9 1 4,5 2,3 6 1
4 2 6,9 7 0
3 3 3,6 0,52 8 5
1 4 2 9,0,2 9 9,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 18-04-2019

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 4K3
23
084
9017
6910
9760
7578
71679
01094
25035
88696
97314
47577
56824
82103
15396
45677
99217
433425
An Giang
XSAG - AG-4K3
16
902
6387
9044
8662
4110
67182
77446
12536
06884
21329
01389
18423
30528
79376
32118
22354
548238
Bình Thuận
XSBTH - 4K3
38
273
2273
4075
6968
2806
67294
08250
01142
34308
12030
00638
67512
89581
44490
52591
96684
403055

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,6 0 3 3,2 5
1 72,0,4 92 6 0
2 3,4,5 12,72 7 8,9,72
2,0 3 5 7 8 4
8,9,1,2 4 7 9 4,62
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 2 5 4
1 6,0,8 1,4,3,7 6 2
0,6,8 2 9,3,8 8 7 6
2 3 6,8 2,1,3 8 7,2,4,9
4,8,5 4 4,6 2,8 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,3,9 0 6,8 7,5 5 0,5
8,9 1 2 0 6 8
4,1 2 7 32,5
72 3 82,0 32,6,0 8 1,4
9,8 4 2 9 4,0,1

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 18-04-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 18-04-2019

Thứ Năm 15LK-8LK-3 - XSMB
Giải ĐB 54399
Giải nhất 81519
Giải nhì 40486 17385
Giải ba 43886 92649 78506 89920 91700 35527
Giải tư 8096 7461 0106 7351
Giải năm 4311 1637 9863 1686 1203 9123
Giải sáu 653 013 296
Giải bảy 90 92 12 36

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,2,0 0 3,62,0
1,6,5 1 2,3,1,9
9,1 2 3,0,7
5,1,6,0,2 3 6,7
4 9
Chục Số Đơn Vị
8 5 3,1
3,92,83,02 6 3,1
3,2 7
8 63,5
4,1,9 9 0,2,62,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 18-04-2019

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Tây Ninh
XSTN - 4K3
23
084
9017
6910
9760
7578
71679
01094
25035
88696
97314
47577
56824
82103
15396
45677
99217
433425
An Giang
XSAG - AG-4K3
16
902
6387
9044
8662
4110
67182
77446
12536
06884
21329
01389
18423
30528
79376
32118
22354
548238
Bình Thuận
XSBTH - 4K3
38
273
2273
4075
6968
2806
67294
08250
01142
34308
12030
00638
67512
89581
44490
52591
96684
403055

Kết quả Lô Tô

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,6 0 3 3,2 5
1 72,0,4 92 6 0
2 3,4,5 12,72 7 8,9,72
2,0 3 5 7 8 4
8,9,1,2 4 7 9 4,62
An Giang
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1 0 2 5 4
1 6,0,8 1,4,3,7 6 2
0,6,8 2 9,3,8 8 7 6
2 3 6,8 2,1,3 8 7,2,4,9
4,8,5 4 4,6 2,8 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
5,3,9 0 6,8 7,5 5 0,5
8,9 1 2 0 6 8
4,1 2 7 32,5
72 3 82,0 32,6,0 8 1,4
9,8 4 2 9 4,0,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 18-04-2019

Thứ Năm
Loại vé
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDI
37
275
4544
5765
9532
5339
53061
83924
44210
48034
62805
17838
98161
31170
98705
10441
85112
214214
Quảng Trị
XSQT
42
944
0987
2351
6941
1223
42241
30828
95858
84787
66833
53413
55633
61540
31573
01204
53348
428878
Quảng Bình
XSQB
26
851
3499
4642
9908
2658
09958
61861
32491
15714
69105
09933
71170
85809
96885
44936
63729
221215

Kết quả Lô Tô

Bình Định
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
1,7 0 52 7,6,02 5
62,4 1 0,2,4 6 5,12
3,1 2 4 3 7 5,0
3 7,2,9,4,8 3 8
4,2,3,1 4 4,1 3 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
4 0 4 5 1,8
5,42 1 3 6
4 2 3,8 82 7 3,8
2,32,1,7 3 32 2,5,4,7 8 72
4,0 4 2,4,12,0,8 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị Chục Số Đơn Vị
7 0 8,5,9 0,8,1 5 1,82
5,6,9 1 4,5 2,3 6 1
4 2 6,9 7 0
3 3 3,6 0,52 8 5
1 4 2 9,0,2 9 9,1

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 18-04-2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3

Kết quả xổ số Thần Tài 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 18-04-2019

Thứ Năm 15LK-8LK-3 - XSMB
Giải ĐB 54399
Giải nhất 81519
Giải nhì 40486 17385
Giải ba 43886 92649 78506 89920 91700 35527
Giải tư 8096 7461 0106 7351
Giải năm 4311 1637 9863 1686 1203 9123
Giải sáu 653 013 296
Giải bảy 90 92 12 36

Kết quả Lô Tô

Chục Số Đơn Vị
9,2,0 0 3,62,0
1,6,5 1 2,3,1,9
9,1 2 3,0,7
5,1,6,0,2 3 6,7
4 9
Chục Số Đơn Vị
8 5 3,1
3,92,83,02 6 3,1
3,2 7
8 63,5
4,1,9 9 0,2,62,9

KQXS – Kết quả xổ số 3 miền mới nhất, KQ XS – XSKT 24h

Ketquamoinhat.com™ –  chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số chính xác & uy tín số một Việt Nam. Ngoài KQXS, chúng tôi còn phát triển rất nhiều tiện ích có giá trị với người chơi như: thống kê nhanh, thống kê vip, soi cầu, tin tức xổ số…

Đôi điều về về ketquamoinhat.com:

– Hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận

– Website do những thành viên yêu thích xổ số Việt Nam xây dựng nhằm tạo sân chơi lành mạnh

– Mọi đóng góp phát triển website xin được trân thành ghi nhận & bạn có thể điền thông tin tại trang liên hệ

– Các trang kết quả xổ số được chi thành 3 miền riềng biệt: Xổ số miền Bắc, Xổ số miền Nam, Xổ số miền Trung.

– Ngoài ra, đến giờ quay xổ số các miền các bạn có thể xem trực tiếp trại trang này.

– Để đường truyền hoạt động ổn định (do giờ quay số rất nhiều thành viên online), bạn vui lòng không cần load lại website vì kết quả được cập nhật và hiển thị tự động ngay khi có.

Một số hình thức chơi xổ số phổ biến hiện nay:

– Xổ số truyền thống: có in trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn. Số lượng các chữ số, việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé. Đây là loại xổ số phổ biết nhất, được chia thành 3 miền: kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Nam, kết quả xổ số miền Trung.

– Xổ số lô tô: là loại hình người mua được quyền lựa chọn cặp số mình yêu thích để chơi. Việc dự thưởng chỉ có giá trị theo kết quả quay thưởng trong ngày khách hàng mua vé số lô tô đó.

– Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số, Giải khuyến khích tự chọn 4 số.

– Lô tô tự chọn các cặp số: các cặp số dự thưởng trên 1 tờ vé phải ghi những cặp số tự nhiên khác nhau.

– Xổ số biết kết quả ngay (còn được gọi là xổ số cào, xổ số bóc): được quay thưởng trước khi phát hành vé. Bạn sẽ biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc sau khi bóc vỏ bên ngoài (đối với vé bóc).